Evaluering

P1010094

Kvalitets- og evalueringsplan

På MSG er vores kerneopgave at skabe rammerne for elevernes personlige og faglige udvikling i et forpligtende fællesskab.

Som en del af den opgave kvalitetsudvikler vi vores skole gennem en evaluerings-, vurderings- og feedbackkultur, hvor evalueringer foretages og fortolkes kontinuerligt, og hvor data gøres tilgængelige og anvendelige til at træffe fælles beslutninger på elev-, medarbejder-, ledelses- og organisationsniveau.

Vi ser disse niveauer som sammenhængende, og vi forstår evaluering bredt som data, der giver os viden om, hvordan vi kan blive bedre (intern og formativ evaluering), og hvordan vi skaber resultater (ekstern og summativ evaluering). Vi er kort sagt nysgerrige efter, hvordan vores elever og samarbejdspartnere hører og ser det, vi siger og gør, og om vores gensidige forventninger er overensstemmende. Det er den indsigt, der giver os grundlag for kvalificeret at støtte og udvikle eleverne gennem deres ungdomsuddannelse fra kompetente grundskoleelever til læringsengagerede og studieparate unge mennesker.

Kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering på Midtsjællands Gymnasium
Midtsjællands Gymnasiums strategi for kvalitetsudvikling 2021-2024 (3 skoleår)
Selvevaluering 2022-2023 og opfølgningsplan 2023-2024
Opfølgningsplan for 2022-2023
Opfølgningsplan for 2020-2021

APV
ETU – Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere om UVM’s regler for området:
Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling (Kapitel 10)
Evaluering af undervisning på HF (Hf-bekendtgørelsen)
Evaluering af undervisning på STX (Stx-bekendtgørelsen)
Evaluering af arbejdsmiljø (APV)
Evaluering af undervisningsmiljø (ETU)