Bestyrelsen

DSC_0378

Bestyrelsen for MSG

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Midtsjællands Gymnasium og er sammensat således:

Et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i regionerne i forening:
Ole Vive, borgmester i Faxe Kommune.

Et medlem udpeget af Ringsted Kommune, med ansvar for udvikling af uddannelse i grundskolen:
Jesper Ulrich Jørgensen, skolecenterchef, Skolecenter.

Et medlem udpeget af Professionshøjskolen Absalon:
Ane Kruse, uddannelsesleder for Fysioterapeut-, Ernæring- og sundhedsuddannelsen.

Et medlem udpeget af Roskilde Universitetscenter (RUC):
Camilla Schmidt, viceinstitutleder RUC, Institut for Mennesker og Teknologi.

Et medlem udpeget af Faxe Kommune med ansvar for udvikling af uddannelse i grundskolen:
Ida Byrge Sørensen, direktør med ansvar for Børn og Læringsudvalget og Center for Børn, Unge & Familie, Faxe Kommune.

To medlemmer udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering, med indsigt og kompetencer indenfor erhvervsudvikling, uddannelseslovgivning, økonomi og/eller ekstern kommunikation:
Vagn Sanggaard Jakobsen, advokat (H), Ladefoged Advokatfirma
Henrik Christensen, sekretariatsleder, Dansk Oplysningsforbund (formand for MSGs bestyrelse)

To elever/kursister:
MSG Haslev: Lærke Sander Vestergaard, 3.d
MSG Ringsted: Caroline Gamborg, 3.y (stemmeberettiget)

To medarbejderrepræsentanter:
Jan Andersen
Torben Ibsgaard Jacobsen

Rektor Lene Eilertsen er bestyrelsens sekretær, og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Til bestyrelsesmøderne inviteres:
Brian Medveczky Vinther Olesen, vicerektor
Tonning Thomsen, administrationschef