Bestyrelsen

DSC_0378

Bestyrelsen for MSG

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Midtsjællands Gymnasium og er sammensat således:

Et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i regionerne i forening:
Ole Vive, borgmester i Faxe Kommune.

Et medlem udpeget af Ringsted Kommune, med ansvar for udvikling af uddannelse i grundskolen:
Jesper Ulrich Jørgensen, skolecenterchef, Skolecenter.

Et medlem udpeget af Professionshøjskolen Absalon:
Ane Kruse, uddannelsesleder for Fysioterapeut-, Ernæring- og sundhedsuddannelsen.

Et medlem udpeget af Roskilde Universitetscenter (RUC):
Camilla Schmidt, viceinstitutleder RUC, Institut for Mennesker og Teknologi.

Et medlem udpeget af Faxe Kommune med ansvar for udvikling af uddannelse i grundskolen:
Marianne Hoff Andersen, direktør Center for Børn og Undervisning, Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, Faxe Kommune.

To medlemmer udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering, med indsigt og kompetencer indenfor erhvervsudvikling, uddannelseslovgivning, økonomi og/eller ekstern kommunikation:
Vagn Sanggaard Jakobsen, advokat (H), Ladefoged Advokatfirma
Henrik Christensen, sekretariatsleder, Dansk Oplysningsforbund (formand for MSGs bestyrelse)

To elever/kursister:
MSG Haslev: Gustav Hedegaard, 2.b (stemmeberettiget)
MSG Ringsted: Caroline Gamborg, 2.y

To medarbejderrepræsentanter:
Jan Andersen
Torben Ibsgaard Jacobsen

Rektor Lene Eilertsen er bestyrelsens sekretær, og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Til bestyrelsesmøderne inviteres:
Brian Medveczky Vinther Olesen, vicerektor
Tonning Thomsen, administrationschef