Elevrådet

DSC_0612

Elevrådet

Skolen har et aktivt elevråd på hver afdeling, hvor der altid er god stemning og plads til, at alle kan deltage.
Elevrådet varetager elevernes interesser i forhold til skolens medarbejdere og ledelse. Der er repræsentanter fra elevrådet i skolens bestyrelse samt i skolens forskellige udvalg.
Derudover har elevrådet en række mærkesager, der er med til at sørge for, at skolen bliver et rart sted for alle at gå.

Mærkesager

Elevrådets mærkesager beskriver forbedringer, der kan laves på skolens to afdelinger, for at opretholde det gode læringsmiljø, der er på MSG.

I skoleåret 2020/2021 har mærkesagerne særligt omhandlet ”Det grønne gymnasium”, hvor initiativer til en grønnere omstilling og hverdag på skolen er blevet udarbejdet. Andre mærkesager på skolen i skoleåret 2020/2021 har været ”Et røgfrit gymnasium” og ”Anti-diskrimination”.

I skoleåret 2022/2023 har mærkesagerne særligt omhandlet ”På tværs af gymnasiet”, hvor etablering af fællesskaber på tværs af klasser, årgange og afdelingerne har været i fokus. Det er blandt andet kommet til udtryk i forhold til introforløbene og konceptet ”venskabsklasser”.
Visionen med ”På tværs af gymnasiet” er at skabe et trygt læringsmiljø, hvor alle har lyst til at bidrage fagligt. Vi tror nemlig på, at trivsel og faglighed går hånd i hånd.

En anden mærkesag på skolen i skoleåret 2022/2023 har været ”Det er fedt at gå på MSG”, hvor visionen er, at alle elever, på baggrund af det faglige og sociale udbytte, synes, at det er fedt at møde i skole hver dag.
Desuden har ”Det grønne gymnasium” også været i fokus, hvor der fortsat arbejdes på at gøre MSG til en bæredygtig skole. I dette skoleår har vi især haft fokus på affaldssortering.

Elevrådsmøder

Elevrådene afholder møder på deres afdelinger jævnligt. Elevrådene arrangerer endvidere i løbet af skoleåret forskellige arrangementer, som er fælles for de to elevråd. Har man meldt sig ind i et eller flere af elevrådets udvalg, vil der også blive afholdt møder i disse.

På billedet her nedenfor kan du se elevrådet fra begge afdelinger samlet.