Elevrådet

DSC_0612

Elevrådet

Skolen har et aktivt elevråd på hver afdeling, hvor der altid er god stemning og plads til, at alle kan deltage.
Elevrådet varetager elevernes interesser i forhold til skolens medarbejdere og ledelse. Der er repræsentanter fra elevrådet i skolens bestyrelse samt i skolens forskellige udvalg.
Derudover har Elevrådet en række mærkesager, der er med til at sørge for, at skolen bliver et rart sted for alle at gå.

Mærkesager

Elevrådets mærkesager beskriver forbedringer, der kan laves på skolens to afdelinger, for at opretholde det gode læringsmiljø, der er på MSG. I skoleåret 2020/2021 har mærkesagerne særligt omhandlet ”Det grønne gymnasium”, hvor initiativer til en grønnere omstilling og hverdag på skolen er blevet udarbejdet. Andre mærkesager på skolen i skoleåret 2020/2021 har været ”Et røgfrit gymnasium” og ”Anti-diskrimination”.

Elevrådsmøder

Elevrådene afholder møder på deres afdelinger jævnligt. Elevrådene arrangerer endvidere i løbet af skoleåret forskellige arrangementer, som er fælles for de to elevråd. Har man meldt sig ind i et eller flere af Elevrådets udvalg, vil der også blive afholdt møder i disse.