Nøgletal

DSC_0261

Nøgletal for MSG

I skoleåret 2020-2021 har vi på Midtsjællands Gymnasium 630 elever, fordelt på 2 hf-klasser og 10 stx-klasser i Haslev, og 13 stx-klasser i Ringsted.

uddannelsesstatistik.dk udgiver Børne- og Undervisningsministeriet hvert år nøgletal for de enkelte gymnasier sammenlignet med gennemsnitstallene for hele landet. Vælg først uddannelse (HF eller stx) og derefter MSG-Ringsted eller MSG-Haslev

 

De senest offentliggjorte fuldførelsesprocenter for MSG:

HF

2019: 63%
2018: 58%
2017: 63%
2016: 63%
2015: 69%

STX

2019: 78%
2018: 81%
2017: 82%
2016: 77%
2015: 79%

Procentdel af MSGs elever, som 27 mdr. efter HF- eller studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse.

Optællingsår:
2017: 70,9%
2016: 59,5%
2015: 62,1%
2014: 63,4%

Statistik om studenter og eksamensresultater i hele landet

Læs om vores tilgængeliggørelse af nøgletal, i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.