Nøgletal

DSC_0261

Nøgletal for MSG

I skoleåret 2021-2022 har vi på Midtsjællands Gymnasium 666 elever, fordelt på 2 hf-klasser og 11 stx-klasser i Haslev, og 12 stx-klasser i Ringsted.

uddannelsesstatistik.dk udgiver Børne- og Undervisningsministeriet hvert år nøgletal for de enkelte gymnasier sammenlignet med gennemsnitstallene for hele landet. Vælg først uddannelse (HF eller stx) og derefter MSG-Ringsted eller MSG-Haslev

De senest offentliggjorte nøgletal for MSG:

HF på MSG-Haslev

STX på MSG-Ringsted

STX på MSG-Haslev

Fuldførelsesprocent – MSG har institutionsnummer 320003

Overgang til videre uddannelse – nederst i excelarket skal man vælge ‘Fra-institution til vid.udd’

Læs om vores tilgængeliggørelse af nøgletal, i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.