Informationsmøde

DSC_0970

Informationsmøde

Vi vil gerne invitere dig som kommende elev og dine forældre til informationsmøde før sommerferien, hvor I kan høre mere om opstarten på MSG.

I Haslev er der informationsmøde mandag den 10. juni kl. 17.00-18.30 for kommende 1.g’ere og 1.hf’ere og forældre.
I Ringsted er der informationsmøde Torsdag den 13. juni kl. 17.00-18.30 for kommende 1.g’ere og forældre.

Den 7. maj får alle kommende elever og deres forældre et reservationsbrev med digital post, hvor ansøgere til skolen får et tilbud om en foreløbig plads på MSG. Der er en masse vigtig information i dette brev.

Til infomødet vil vi fortælle mere om skolestart herunder introdagene.  Hvis du skulle være forhindret i at komme til informationsmødet, beder vi om, at du melder afbud til skolens kontor på 56312404.

Vi glæder os meget til at hilse på jer og byde jer velkommen på MSG.