Forskerspirer

IMG_6177

Forskerspirer

Projekt forskerspirer er et landsdækkende tilbud til elever på de fire gymnasiale ungdomsuddannelser: STX, HF, HHX og HTX.

Projektet, der er arrangeret af Københavns og Århus Universitet, lader talentfulde og nysgerrige gymnasielever prøve kræfter med, hvad det vil sige at arbejde som forsker.

Projektet starter i februar måned i 2.g. og afsluttes i oktober i 3.g. Dette projekt er for de meget selvstændige elever, og deltagelse i projektet kræver fagligt og tidsmæssigt overskud.
Eleverne arbejder med en selvvalgt forskningside som de, ved hjælp af en forsker, skal konkretisere og afprøve i form af en synopsis.

Eleverne får igennem forløbet lært en masse om den akademiske arbejdsmetode (akademisk læsning og skrivning). De får et godt indblik i, hvad det vil sige at gå på universitetet og arbejde som forsker.

Eleverne kan fordybe sig i alle områder inden for samfundsfag, naturvidenskab, bio- og sundhedsvidenskab og humaniora (for eksempel sprog, musik, historie).

Læs mere om Forskerspirer her: Forskerspirer