Globalt

IMG_4609

Globalt

På MSG har vi fokus på det internationale og globale. Vi sørger for, at verden kommer ind i klasselokalet, og at vi kommer ud i verden.

Gennem studierejser og samarbejdsprojekter med andre lande kan du møde mennesker fra andre kulturer, opleve andre dufte og smage, høre andre stemmer og meninger og prøve dig selv af, når du skal kommunikere på et fremmed sprog. Men du kan også mærke det i den daglige sprogundervisning, når vi sætter fokus på forskellige kulturer.

På denne side kan du læse om nogle af de væsentlige måder, hvorpå vi arbejde med det globale islæt.

Global Fællesdag

På vores årlige Global Fællesdag, som ligger i april måned, fokuserer vi på fællesskab på tværs af de to afdelinger og bæredygtighed i et internationalt perspektiv.

Alle skolens elever samles på Haslev afdelingen.

Ønsket er, at alle elever skal have udvidet deres kendskab til nogle centrale, globale problemstillinger og viden om og erfaring med, hvordan de selv kan arbejde lokalt og internationalt med disse problemstillinger. Dagens aktiviteter er en blanding af foredrag og praktiske projekter. I april 2022 havde vi f.eks. gæster fra Danwatch, der holdt foredrag om deres internationale aktiviteter.

Alle elever melder sig til to workshops på dagen. Eksempler på workshops kan være en biodiversitets-workshop med udplantning af buske, produktion af indiske fladbrød over bål og en upcycling-workshop, hvor man kan sy sit brugte tøj om til nye ting.

Kantinen laver gratis, klimavenlig mad til os alle på dagen.

Sproglige temauger 

På MSG har vi temauger i de forskellige sprogfag i løbet af skoleåret. Her bliver der pyntet op på skolen med forskellige ting, der karakteriserer det sprog, der er i fokus. Der er også mulighed for at købe forskellige retter i kantinen denne uge, så man på den måde kan smage på det internationale køkken.
I spanskugen kan det f.eks. være retter som enciladas, fritatas, paella og kylling fajitas med tortillas.

Igennem en temauge bliver der arbejdet bredt med kulturen i det sprog, der er i fokus.

Et eksempel på en temauge med engelsk kunne se ud som i skoleåret 21/22:
Her havde alle klasser først til opgave at pynte op et bestemt sted på begge afdelinger under temaer som bl.a. London, Premier League og engelske nobelprisvindere.
Sidst på ugen mødtes alle engelskholdene for at præsentere noget af det, de havde arbejdet med i ugens løb for hinanden. Derudover var der forskellige workshops.
1.g’erne og 2.g’erne mødtes på afdelingen i Haslev, hvor de læste short stories op for hinanden, som de selv havde skrevet.
På afdelingen i Ringsted mødtes alle 3.g’erne med engelsk A til en Shakespeare workshop.
Her var der fokus på, hvordan man læser en såkaldt “sonnet” op. Forinden workshoppen havde eleverne skrevet deres egne digte.
Til workshoppen fik 3.g’erne besøg af en australsk skuespiller, bosat i København, som er ekspert i Shakespeare. I grupper læste eleverne en del af stykket Romeo & Julie op, for senere at performe det for hinanden.

For alle årgange var der interne konkurrencer mellem “short stories” og “sonnets”, hvor vinderne som præmie fik en goodiebox med engelsk slik.

Work Camps 

Midtsjællands Gymnasium har i skoleåret 2022/2023 startet et samarbejde op med Mellemfolkeligt Samvirke i forhold til deres rejseprogram, Global Contact, med fokus på Work Camps.
Det er et rejseprogram, hvor alle elever får et tilbud om at rejse ud og arbejde frivilligt på projekter i Europa.
Man arbejder sammen med unge fra hele verden, og temaerne for projekterne kan f.eks. være kultur, landbrug, natur, byggeri og miljø.

Et Work Camp ophold varer ca. to uger, og det er muligt at rejse to og to.

Rejserne i skoleåret 22/23 finder sted i forbindelse med efterårsferien (for 2.g og 3.g) og vinterferien (for 1.g og 2.g).

Inden afrejse deltager man på nogle forberedelsesdage på MSG sammen med de andre, der skal afsted, og i forbindelse med Work Camp opholdet udarbejder hver deltager et fagligt projekt, der er relateret til Work Camp’ens projekt.

Ved yderligere info om mulighederne for at deltage i en Work Camp og om ansøgningsprocedure, kontakt MSG’s internationale koordinator, Sarah Larsen Hallas-Møller (HM) på Lectio.

Hvert skoleår vil der være info om mulighederne for at deltage i en Work Camp til skoleårets første fællessamling.

Studierejser

Hvert år tager 2.g og 2.hf klasserne på studierejse med to lærere.
I forbindelse med rejsen arbejder klassen med et tværfagligt projekt, der for stx eleverne lægger sig op af deres studieretningsfag.
Efter hjemkomst præsenteres projekterne for forældrene.

På MSG arbejder vi med at gøre transporten til værtslandet klimavenlig ved f.eks. at tage bus eller tog til de destinationer, hvor det er muligt.

Udvekslingsstudenter

På MSG har vi hvert år udvekslingsstudenter fra forskellige lande.
De går i en 2.g. klasse det skoleår, hvor de er hos os.

Nedenfor kan du høre Luise fra Tyskland og Annabelle fra Canada fortælle om deres oplevelse ved at være udvekslingsstudent på MSG i skoleåret 21/22.

Hvis du har lyst til at være værtsfamilie for en udvekslingsstudent, så kontakt Sarah Larsen Hallas-Møller (HM) på Lectio eller på mail: hm@msg-gym.dk.