Globalt

IMG_4609

Globalt

På MSG har vi fokus på det internationale og globale. Vi sørger for, at verden kommer ind i klasselokalet, og at vi kommer ud i verden.

Gennem studierejser og samarbejdsprojekter med andre lande kan du møde mennesker fra andre kulturer, opleve andre dufte og smage, høre andre stemmer og meninger og prøve dig selv af, når du skal kommunikere på et fremmed sprog. Men du kan også mærke det i den daglige sprogundervisning, når vi sætter fokus på forskellige kulturer.

På denne side kan du læse om nogle af de væsentlige måder, hvorpå vi arbejder med det globale islæt.

Global Fællesdag

På vores årlige Global Fællesdag, som ligger i april måned, fokuserer vi på fællesskab på tværs af de to afdelinger og bæredygtighed i et internationalt perspektiv.

Alle skolens elever samles på Haslev afdelingen.

Ønsket er, at alle elever skal have udvidet deres kendskab til nogle centrale, globale problemstillinger og viden om og erfaring med, hvordan de selv kan arbejde lokalt og internationalt med disse problemstillinger. Dagens aktiviteter er en blanding af foredrag og praktiske projekter. I april 2022 havde vi f.eks. gæster fra Danwatch, der holdt foredrag om deres internationale aktiviteter.

Alle elever melder sig til to workshops på dagen. Eksempler på workshops kan være en biodiversitets-workshop med udplantning af buske, produktion af indiske fladbrød over bål og en upcycling-workshop, hvor man kan sy sit brugte tøj om til nye ting.

Kantinen laver gratis, klimavenlig mad til os alle på dagen.

Her nedenfor kan du se en filmreportage, som blev lavet af elever til en workshop til Global Fællesdag i april 2023.

Sproglige temauger 

På MSG har vi temauger i de forskellige sprogfag i løbet af skoleåret. Her bliver der pyntet op på skolen med forskellige ting, der karakteriserer det sprog, der er i fokus. Der er også mulighed for at købe forskellige retter i kantinen denne uge, så man på den måde kan smage på det internationale køkken.
I spanskugen kan det f.eks. være retter som enciladas, fritatas, paella og kylling fajitas med tortillas.

Igennem en temauge bliver der arbejdet bredt med kulturen i det sprog, der er i fokus.

Et eksempel på en temauge med engelsk kunne se ud som i skoleåret 22/23:
Her havde alle klasser først til opgave at pynte op et bestemt sted på begge afdelinger under temaer, der repræsenterer forskellige engelsktalende steder som bl.a. West Coast, East Coast, Australia, Jamaica, Scotland og England. Der blev kåret en vinderklasse fra begge afdelinger ift. bedste oppyntning.
I løbet af ugen blev der arbejdet årgangsvis på tværs af afdelingerne.
1.g’erne arbejdede med 66 stories, hvor de skulle skrive short stories og læse dem op for hinanden. Til sidst blev der kåret en vinder for den bedste story.
2.g’erne havde en workshop, hvor de skulle lave en film på engelsk, der tematisk passede til deres studieretningsfag. Elever med studieretningen MUSIK A – ENGELSK A skulle f.eks. lave en film, hvor disse fag spillede godt sammen.
Alle 3.g’ere havde en Shakespeare workshop. Her var der fokus på, hvordan man læser en såkaldt “sonnet” op.
Til workshoppen fik 3.g’erne besøg af skuespilleren Kevin Kiernan-Molloy. I grupper læste eleverne deres sonnetter op for hinanden. Kevin valgte den bedste sonet ud, som var skrevet af Alexander og Anders fra 3.w. Han var især imponeret over klimatemaet og bevæget over linjen ”Sorrow has an unbelievable grace”.

Nedenfor kan du fra 2023 se et eksempel på en af de film, der blev lavet af elever med studieretningen MUSIK A – ENGELSK A fra 2.y (Maj, Freja, Nanna, Amilja, Tobias, Frederik, Lucas og Villads).
Villads producerede bl.a. den sang og det beat, der fungerer som baggrundsmusik det meste af filmen.
Du kan også se et billede af vinderne af bedste story fra 1.g (Emma 1.w) og bedste sonnet fra 3.g (Alexander og Anders 3.w).

Work Camps 

Midtsjællands Gymnasium har i skoleåret 2022/2023 startet et samarbejde op med Mellemfolkeligt Samvirke i forhold til deres rejseprogram, Global Contact, med fokus på Work Camps.
Det er et rejseprogram, hvor alle elever får et tilbud om at rejse ud og arbejde frivilligt på projekter i Europa.
Man arbejder sammen med unge fra hele verden, og temaerne for projekterne kan f.eks. være kultur, landbrug, natur, byggeri og miljø.

Et Work Camp ophold varer ca. to uger, og det er muligt at rejse to og to.

Inden afrejse deltager man på nogle forberedelsesdage på MSG sammen med de andre, der skal afsted, og i forbindelse med Work Camp opholdet udarbejder hver deltager et fagligt projekt, der er relateret til Work Camp’ens projekt.

Ved yderligere info om mulighederne for at deltage i en Work Camp og om ansøgningsprocedure, kontakt MSG’s internationale koordinator, Sarah Larsen Hallas-Møller (HM) på Lectio.

Hvert skoleår vil der være info om mulighederne for at deltage i en Work Camp til skoleårets første fællessamling.

I skoleåret 2022/2023 var Anna og Viktor fra 3.c. på Work Camp i den lille by Montendre i Frankrig. Viktor fortæller følgende om deres tur:
”Vi boede i et kollektiv, hvor der var mennesker fra hele verden. Vi fik indblik i deres kulturer, og hvordan vi adskiller os fra dem. Nok hedder det Work Camp, men der var tid til mere end arbejde. Et par timers forskelligt havearbejde om dagen blev det til, med henblik på at kollektivet gerne engang skulle blive selvforsynende, og ellers gik tiden med cykelture i området, filmaftener og ture til byerne La Rochelle og Bordeaux.
Work Camp kan varmt anbefales til alle, der kunne tænke sig en kulturel, dannende og lærerig oplevelse samt at opleve sig selv i nye sociale sammenhænge på tværs af sprog og kulturer”.

Nedenfor er der et billede fra køkkenhaven og aftensmaden i Montendre.

Studierejser

Hvert år tager 2.g og 2.hf klasserne på studierejse med to lærere.
I forbindelse med rejsen arbejder klassen med et tværfagligt projekt, der for stx eleverne lægger sig op af deres studieretningsfag.
Efter hjemkomst præsenteres projekterne for forældrene.

På MSG arbejder vi med at gøre transporten til værtslandet klimavenlig ved f.eks. at tage bus eller tog til de destinationer, hvor det er muligt.

Udvekslingsstudenter

På MSG har vi hvert år udvekslingsstudenter fra forskellige lande.
De går i en 2.g. klasse det skoleår, hvor de er hos os.

Nedenfor kan du høre Luise fra Tyskland og Annabelle fra Canada fortælle om deres oplevelse ved at være udvekslingsstudent på MSG i skoleåret 21/22.

Hvis du har lyst til at være værtsfamilie for en udvekslingsstudent, så kontakt Sarah Larsen Hallas-Møller (HM) på Lectio eller på mail: hm@msg-gym.dk.