Globalt

IMG_4609

Globalt

Intro

International dag

På vores årlige internationale dag, som ligger i april måned, fokuserer vi på FN’s verdensmål i et internationalt perspektiv. Ønsket er, at alle elever skal have udvidet deres kendskab til nogle centrale, globale problemstillinger og viden om og erfaring med, hvordan de selv kan arbejde lokalt og internationalt med disse problemstillinger. Dagens aktiviteter er en blanding af foredrag og praktiske projekter. I april ’22 havde vi gæster fra Danwatch, der holdt foredrag om deres internationale aktiviteter, og alle elever var meldt på to workshops. Man kunne blandt meget andet vælge en biodiversitets-workshop med udplantning af buske. Der kom også gæster fra Indien, der instrurede i at lave indiske fladbrød over bål, og der var en upcycling-workshop, hvor man kunne sy sit brugte tøj om til nye ting. Kantinerne lavede gratis, klimavenlig mad til os alle.

Sproglige temauger (MAB)

På MSG har vi temauger i de forskellige sprogfag i løbet af skoleåret. Her bliver der pyntet op på skolen med forskellige ting, der karakteriserer det sprog, der er i fokus. Der er også mulighed for at købe forskellige retter i kantinen denne uge, så man på den måde kan smage på det internationale køkken.
I spanskugen kan det f.eks. være retter som….

 

Work Camps 

Midtsjællands Gymnasium starter i skoleåret 2022/2023 et samarbejde op med Mellemfolkeligt Samvirke i forhold til deres rejseprogram, Global Contact ift. Work Camps.
Det er et rejseprogram, hvor alle elever får et tilbud om at rejse ud og arbejde frivilligt på projekter i Europa. Man arbejder sammen med unge fra hele verden, og temaerne for projekterne kan være kultur, landbrug, natur, byggeri, miljø, etc.

Et Work Camp-ophold varer ca. to uger, og det er muligt at rejse to og to.

Rejserne finder i skoleåret 22/23 sted i forbindelse med efterårsferien (for 2.- og 3.g) og vinterferien (for 1.- og 2.g)

Inden afrejse deltager man på nogle forberedelsesdage på MSG sammen med de andre, der skal af sted, og i forbindelse med Work Camp-opholdet udarbejder hver deltager et fagligt projekt, der er relateret til Work Camp’ens projekt.

ved ansøgningsprocedure kontakt Sarah (HM)
info til første fællessamling.

Studierejser

Udvekslingsstudenter (MAB) – to film

Skolens koordinator for vores arbejde med globalt udsyn er Sarah Larsen Hallas-Møller.  Sarah kan kontaktes på mail eller på Lectio – HM.