Eksamen

DSC_0301

Information om eksamen 2024


Er du elev?

Som elev kan du holde dig orienteret på Lectio – og herunder kan du se de generelle regler for eksamen.

Skriftlig og mundtlig eksamen – antal eksamener

Antallet af eksamener er fordelt således:

STX-eksamen
10 eksamener, inklusive SRP. 2-3 eksamener efter 2.g. og 7-8 eksamener efter 3.g, hvor skriftlig dansk er obligatorisk. Ekstra eksamen hvis man har 5 A-niveaufag.

HF-eksamen
Eksamen i alle fag (Krea-fag: enten idræt C eller billedkunst C)

Eksamensregler

Regler for de skriftlige eksamener og årsprøver finder du på forsiden af Lectio, i ‘Elevfolder skriftlig eksamen og årsprøver’.

Alle skal være til rådighed for skolen i hele perioden frem til sidste eksamensdag onsdag den 26. juni.
Sidste skoledag for 1.g, 2.g og 1. hf er fredag den 28. juni.

Informationer i Lectio
I Lectio skal du logge dig ind med password for at se eksamensplan (fag og mødetid) og undervisningsbeskrivelser til fagene.
Tjek Lectio jævnligt for ændringer – senest dagen før eksamen. Al eksamensinformation gives i Lectio.

Mødetid
Mød op i god tid før prøven. Du har selv ansvaret for at holde dig opdateret i Lectio. Kommer du for sent, vurderer rektor, om du kan få lov at komme til eksamen.

Sygdom
Hvis du bliver syg, skal du før prøvens start kontakte kontoret og melde dig syg. Dernæst skal du aflevere officiel lægeerklæring fra din læge på kontoret. Du skal selv betale for lægeerklæringen. Sygeeksamen afvikles i august 2024.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om mundtlig eksamen rettes til Brian (BO) og om skriftlig eksamen til Steen (SH) i Lectio.

Er du censor?

Hvis du skal være censor ved eksamen på MSG Ringsted eller MSG Haslev, kan du finde hjælp i nedenstående dokumenter:
Censorbrev mundtlig Haslev 2024
Censorbrev mundtlig Ringsted 2024
Censorbrev SRP 2024