Eliteidræt

DSC_0385

Eliteidræt

Team Danmark-elev eller IKA-elev

På MSG har vi ofte elever, som er tilmeldt et særligt Team Danmark-forløb eller et IKA-Ringsted forløb for talentfulde håndboldspillere. Forløbene kører over tre eller fire år.

Hvis du går hos os som Team Danmark eller IKA-elev, tilrettelægger vi dit gymnasieforløb, så det passer sammen med netop dine eliteidræts-aktiviteter.

Før du starter, holder vi møde med dig og dine forældre, hvor vi taler om forventninger til dit gymnasieforløb, samt om træningsaktivitet, stævneaktivitet og lignende.

Du mødes også med en studievejleder og en pædagogisk leder og taler om eventuelle tilpasninger af dit gymnasieforløb, f.eks. om det skal være over fire år.

Vi har på skolen en stor forståelse for eliteidræt og er meget fleksible, når det handler om deltagelse i stævner og træningslejre – også i forhold til placering af eksamenstidspunkter og frister for opgaveaflevering.

Fraværsregler i forbindelse med eliteidræt

I henhold til vejledningen fra ministeriet står der følgende under ”Registrering af fravær på gymnasiale uddannelsesinstitutioner”:

1. Institutionen skal digitalt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen registrere elevens/kursistens (herefter eleven) deltagelse i den samlede undervisningstid og fordybelsestid (skriftligt arbejde), som den enkelte elev får stillet til rådighed i sin uddannelse.

2. Fraværet opgøres for alle elever som fraværets andel af den samlede undervisningstid og fordybelsestid, som den enkelte elev får stillet til rådighed i sin uddannelse. Institutionen kan ikke fastsætte lokale reglerom, at enkeltelever eller grupper af elever er undtaget fra fraværsregistrering. Dette gælder også elever på særlige ordningereller længerevarende forløb (fx Team Danmark-ordning, modtagere af specialpædagogisk støtte eller udvekslingselever).

Som eliteidræts-elev skal din lærer derfor registrere dig fraværende, og du skal huske at angive fraværsårsagen som f.eks. IKA eller Team Danmark, når du er til træning.

Vi kan ikke godskrive dette fravær, MEN dit IKA-, eller Team Danmark-fravær kan IKKE resultere i sanktioner. Dvs. at du IKKE får advarsler grundet dit fravær inden for eliteidræt.

Når din studievejleder ser på dit fravær, tæller dit fravær inden for eliteidræt således ikke med.

Du kan læse mere om, hvordan du kan kombinere din ungdomsuddannelse med eliteidræt ved at være Team Danmark-elev her: Team Danmark

Du kan læse mere om IKA-Ringsted her: IKA