Grundskoletalenter

Lab.elever 2

Grundskoletalenter

Talentfulde elever fra grundskolernes 8.-10. klasse i Faxe og Ringsted Kommune har mulighed for at komme på besøg på MSG og opleve, hvordan de forskellige fag arbejder, og hvordan det er at gå på et alment gymnasium.
Grundskolerne udvælger eleverne, som igennem 2-4 dage udfordres både fagligt og socialt.
Eleverne skal i grupper arbejde med en faglig problemstilling, hvor der er tilknyttet teori, forskellige forsøg/opgaver samt analyse af tekster eller data.
Igennem disse forløb får eleverne rig mulighed for at opleve vores dygtige og engagerede faglærere på slap line.
Undervejs vil nogle af skolens elever fra 2.g. tage sig godt af grundskoleeleverne.

CSI

Et af vores velbesøgte og populære forløb er CSI, hvor eleverne får rollen som efterforskere og skal løse en mordgåde.
De skal opklare et mord, der er begået på skolen ved hjælp af fagene biologi/bioteknologi, kemi, fysik, naturgeografi og matematik.

Junior Talent

Et andet større forløb er Junior Talent, som er et diplomprogram under ATU, der varer halvandet år.
I løbet af dette talentprogram besøger dygtige elever fra 8. og 9. klasse ungdomsuddannelserne i Campus Ringsted – herunder MSG Ringsted.
Juniortalent er et landsdækkende diplomprogram. Vil du vide mere om, hvad man laver på juniortalent i 8.-9. klase, kan du læse mere her: Juniortalenter