Studieretninger på STX

Bio 2018 (1)

Studieretninger på STX

På MSG tilbyder vi 9 forskellige studieretninger.
Vi tilbyder de samme studieretninger på begge vores afdelinger.

Du starter med at have et grundforløb i tre måneder. Derefter kommer du ud i din studieretningsklasse. Du skal således ikke vælge studieretning, før du starter på gymnasiet. Du skal først vælge efter vores grundforløb, hvor du i løbet af de tre måneder bliver klædt bedre på til at vælge rigtigt.

Det eneste, du skal huske at krydse af, når du tilmelder dig MSG, er dit andet fremmedsprog (spansk eller fransk begynder – eller tysk eller fransk fortsætter) samt hvilket kreativt fag, du ønsker i 1.g:
Musik, drama, billedkunst eller design og arkitektur.

Du kan læse om grundforløbet og de enkelte studieretninger i MSG’s studieretningsfolder herunder:

 

Læreplaner

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse om målene og indholdet for de enkelte fag på STX, der fremgår af læreplanerne: STX Læreplaner

Studieplaner for den enkelte klasses fag og forløb kan ses af eleven på Lectio.

Hvad kan jeg få adgang til?

På UddannelsesGuidens hjemmeside kan du bruge Adgangskortet til at se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale eksamen kan give direkte adgang til ud fra de fag, du vælger eller har valgt.

Find din studieretning

Naturvidenskabelige studieretninger

Fra de fjerneste stjerner til den mikroskopiske nano-partikel. Fra energien i sollys til hormonforstyrrende stoffer i solcreme. Har du lyst til at undersøge og forstå den fysiske verden omkring os? Vil du vide, hvad man kan læse ud fra menneskets DNA? Hvordan medicin virker? Eller hvordan matematikken kan regne på alt fra epidemiers spredning til afstanden til galakserne? Så er en naturvidenskabelig studieretning dit rette valg. Vi har tre af slagsen på MSG, som du kan læse mere om her. Dit drømmejob kan f.eks. være: Ingeniør, sygeplejerske, dyrlæge, software-udvikler, stjerneforsker, biolog, fysioterapeut, læge, matematiker og meget andet. Men din tilgang til verden er først og fremmest naturvidenskabelig.

#01 / MATEMATIK A, FYSIK B, KEMI B

Her arbejder du med det, du ikke kan nå eller ikke kan se.
Fjerne galakser, bittesmå atomer og energi. Jorden som planet. Fra brændsler og brintbiler til levnedsmidler og katalysatorer. Du undersøger verden ved hjælp af forsøg, opstiller modeller og regner på virkeligheden. Hvad får atomerne til at vise os farverne i et maleri? Hvordan producerer og udnytter man energi?
Ingeniør, læge, kemiker, matematiker, astrofysiker, it-udvikler eller geolog er nogle af de mange uddannelsesvalg, der er oplagte med denne studieretning.

#02 / BIOTEKNOLOGI A, MATEMATIK A, FYSIK B

Du skal føle dig godt tilpas blandt kolber, pipetter og mikroskoper i et laboratorium.
Det er især de små ting, vi arbejder med, eksperimenterer på, får til at vokse, analyserer og regner på: Gær, alger, bakterier, nanopartikler, DNA og tilsætningsstoffer. Ligesom forskerne gør. Hvordan virker doping? Hvad sker der under ølbrygning? Hvordan bliver en bakterie selvlysende, og hvordan kan matematik beregne på epidemier?
Biomediciner, kemiingeniør, biolog, læge, bioteknologi, farmaceut eller dyrlæge er blandt de mange uddannelsesvalg med denne studieretning.

#03 / BIOLOGI A, KEMI B

Krop, kemi og miljø er i fokus. Vi arbejder med sundhed, bevægelse, evolution, arv og miljø.
Hvad er diabetes? Hvad gør doping? Hvad er lykke og afhængighed? Hvorfor opstår kræft? Du arbejder både i laboratoriet, i naturen og i sportshallen. Måler stoffer i blodet, undersøger alt fra enzymers reaktioner, næringsstoffer, ølbrygning og celledeling til vandmiljø og fossile kranier. Du laver dit eget DNA-fingeraftryk og kommer til at besøge steder, hvor forskerne arbejder.
Miljøkemiker, fysioterapeut, sygeplejerske eller biologilærer er blandt de mange uddannelsesvalg med denne studieretning. Det kan også være biolog, dyrlæge, læge eller farmaceut, hvis du hæver matematik til A-niveau.

Hvad siger eleverne om de naturvidenskabelige studieretninger på MSG?

Holger_Ida

Holger Flytkjær-Hansen og Ida Musse fra MSG Haslev går på studieretningen Biologi A og Kemi B.
De elsker begge en af de helt centrale dele i begge fag, nemlig at være i laboratoriet og lave forsøg. Derudover fremhæver de, at der er et godt samspil mellem de to studieretningsfag, hvilket har skabt nogle spændende forløb igennem årene.
Ida har en interesse inden for sundhedsvæsnet, hvor hun ser sin fremtid. Derfor var det den optimale studieretning for hende, da hun var ude efter noget, hvor hun kunne lære om og arbejde med mennesket og kroppen, som man gør i biologi.
For Holger var en afgørende faktor ved sit valg af studieretning, at han kunne have matematik på B-niveau samtidig med at bevare muligheden for senere at kunne hæve det til A-niveau.

Frida_Sebastian

Sebastian Weichel og Frida Bladt fra MSG Haslev går på studieretningen Mat A, Fysik B og Kemi B.
De har altid haft en stor interesse for de naturvidenskabelige fag og for rummet. Da de begge to gerne vil være astrofysikere, har de valgt at hæve fysik fra B til A-niveau.
I forhold til, hvordan matematik og fysik spiller sammen, siger Sebastian:
“I matematik lærer man en masse formler, regler og matematiske udtryk, som man så kan bruge i fysik.”
Om sammenhængen mellem kemi og fysik siger Frida:
“Jeg var til årsprøve i fysik i 1.g, hvor jeg kom op i atomer. Her kunne jeg så bruge min grundlæggende viden om grundstoffer fra kemi.”

Kreativ studieretning

Er du til musik, sprog og formidling? Vil du være kreativ og international på én gang? Med engelsk og musik analyserer du f.eks. hiphoppere som Busta Rhymes, dystre digtere som William Blake og skaberen af Romeo og Julie: Shakespeare. Du lærer at læse, spille og producere musik. Ikke kun i samarbejde med dine klassekammerater, men også med det professionelle erhvervsliv som f.eks. koncertsteder og sound-designere.
Måske er du på vej mod en fremtid i musikkens verden? Eller du vil være lærer, journalist, skuespiller, kaospilot, arbejde på reklamebureau eller kaste dig over mulighederne i udlandet.

#05 / MUSIK A, ENGELSK A

På denne studieretning går du fra fantasi til formidling.
Du udvikler sprogfærdigheder og får udvidet din kulturelle horisont til viden, værdier og idéer i den engelsksprogede verden.
Når du går på studieretningen med musik på A-niveau, optræder du til forskellige musikalske arrangementer på begge skolens afdelinger med det, du har arbejdet med i undervisningen. Det kan f.eks. være til den årlige forårskoncert, Art Fashion and Culture Club (AFCC), på MSG Haslev.

Art Fashion and Culture Club 2023

Tobias_Frederik_Lucas

Tobias, Lucas og Frederik fra MSG Ringsted går på studieretningen Musik A og Engelsk A.
De fortæller, at musikfaget både består af teori og praksis. Tobias siger:
“Vi lærer at spille nogle numre ud fra den teori, vi har haft om. Teorien er rigtig spændende, og når du kommer ud og skaber det i praksis, kan man pludselig se sammenhængen mellem teorien og det musikalske.”
I engelsk lærer de meget om historien og kulturen, hvor musikken spiller ind. I 1.g skrev de f.eks. en opgave omkring brittpop, som betyder meget for musikudviklingen i Storbritannien gennem tiden.
Drengene fremhæver, at det er nemt at koble de to fag sammen, og at studieretningen med musik giver et fedt, kreativt afbræk fra hverdagen.

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Fra præsidentvalg i USA til byrådsvalg i din egen by. Fra stenrige til socialt udsatte. Hvad gør sociale medier ved vores forståelse af os selv og verden? Kan politikerne sige ét, men mene noget andet? Hvad betyder det for samfundet, at din venindes mobil er designet i USA, fremstillet i Kina og solgt via et skattely i Irland? Hvorfor fungerer vores demokrati, som det gør? Interesserer du dig for sammenhængen mellem sprog, kultur og samfund, er vores samfundsfaglige studieretninger med fokus på engelsk et godt valg.
Måske tænker du på at blive jurist, lærer, politiker, politolog, journalist eller samfundsforsker? Måske vil du bare gerne have et godt samfundskendskab og et godt engelsk med på din videregående uddannelse, eller måske til udlandet?
Disse to studieretninger handler også om at blive bedre til at se ind bag facaden, være analyserende og kritisk og at kunne sætte sig ind i og forstå andre menneskers holdninger.

#04 / SAMFUNDSFAG A, ENGELSK A

Samfundsfag på højeste niveau bringer dig et skridt længere ind i samfundets maskinrum.
Engelsk A giver dig det store udsyn til verden.

#09 / ENGELSK A, TYSK A, SAMFUNDSFAG B

Her er muligheden for både at blive god til verdenssproget engelsk og nabosproget tysk, som tales af 100 millioner mennesker i kernen af Europa.
Via samfundsfag B får du også et godt indblik i politik, sociologi og andre væsentlige emner i samfundet omkring dig.

Hvad siger eleverne om de samfundsvidenskabelige studieretninger på MSG?

Lasse_Liv

Lasse Pallesen og Liv Davidsen fra MSG Haslev går på studieretningen Samfundsfag A og Engelsk A.
Lasse valgte studieretningen, da han gerne vil læse jura. Om sammenhængen mellem de to studieretningsfag siger han:
”Vi lærer om samfundsfaglige forhold i engelsksprogede lande. I vores SRO-opgave i 2.g. arbejdede vi f.eks. med uligheden i Storbritannien i forhold til den sociale mobilitet.”
Liv fremhæver, at der altid arbejdes med aktuelle ting i samfundsfag:
”Undervisningen formes efter, hvad der sker ude i verden. Vi har timer, hvor vi diskuterer forskellige nyheder. Det er fedt, at man kan have diskussioner med sin lærer, og at man bliver opfordret til selv at have en holdning til tingene.”

Sproglige studieretninger

Er du vild med andre lande, sprog, kultur, bøger, film, fremmede dufte, store tanker og oplevelsen af verden, så er en af vores sproglige studieretninger noget for dig. Med engelsk på A-niveau bliver du ikke bare bedre til at begå dig i verden, du får også en dybere indsigt i engelsk og amerikansk kultur. Fra tysk, fransk eller spansk får du kendskab til andre kulturer, som på hver deres måde har stor betydning for verden i dag. Vælger du latin, får du mulighed for at kigge langt tilbage i tiden og i sproget, men du får også et godt grundlag for at lære nye sprog.
En sproglig studieretning handler ikke kun om at tale og skrive men også om, hvordan sprog er bygget op og bruges, og om de kulturer sproget tales i.

I 2.g deltager alle elever på MSG i den årlige Lommefilmfestival. Her skal du i en gruppe lave en kortfilm på dit 2. fremmedsprog – tysk, fransk eller spansk. Begge afdelinger samles, den røde løber bliver rullet ud – og der bliver kåret en vinderfilm inden for hvert sprog. Nedenfor kan du se den franske vinderfilm fra skoleåret 2022/2023.

Måske er du bognørd, filmnørd, sprognørd eller rejsenørd? Måske elsker du at skrive og formidle? Sprog handler også om at forstå sig på mennesker, så psykologi er derfor et oplagt valgfag sammen med en sproglig studieretning. Samfundsfag eller religion er andre gode muligheder.
International virksomhedskommunikation, jurist, sprogofficer, journalist, sproglærer, litteraturforsker, ambassade-medarbejder, oversætter, international personalemedarbejder, tolk og korrespondent er nogle af de mange uddannelsesvalg med disse studieretninger.
Vær opmærksom på, at på studieretning 6 og 7 er matematik på C-niveau, med mindre du vælger at hæve det til B-niveau.

#06 / ENGELSK A, SPANSK A, TYSK B

England og USA, Spanien og Latinamerika, Tyskland og Centraleuropa. Det er nogle af de spændende lande, du stifter bekendtskab med på denne studieretning.

#07 / ENGELSK A, FRANSK A, TYSK B

Tre store, klassiske europæiske sprog, her med fransk som det sydeuropæiske islæt, er det, du møder på denne studieretning.

#08 / SPANSK A/FRANSK A, ENGELSK A, LATIN C

Denne studieretning er rigtig god for sprognørder. Med latin kommer du helt ind i sprogenes rødder, og med engelsk samt fransk eller spansk kommer du langt ud i verden.

Hvad siger eleverne om de sproglige studieretninger på MSG?

Den franske vinderfilm fra Lommefilmfestivalen 2022/2023.

Jeppe_Yarsan

Jeppe Krøjgaard og Yarsan Hassan fra MSG Ringsted går på studieretningen Spansk A, Engelsk A og Latin C.
De valgte begge studieretningen, fordi de altid har været interesserede i sprog.
Om undervisningen fortæller de, at den er meget varieret. I latin har de bl.a. lært om sætningskonstruktioner og syntaktisk analyse. Spanskundervisningen består ofte af oversætning af tekster, samt at konstruere egne sætninger på spansk.
Jeppe og Yarsan er enige om, at studieretningsfagene spiller rigtig godt sammen. Latin har hjulpet dem med at forstå, hvordan ord og sætninger struktureres. Det ser de som en stor fordel i de andre to sprog, når de arbejder med grammatik.

Eia_Tore

Eia Kaarup og Tore Svensson fra MSG Ringsted går på studieretningen Fransk A, Engelsk A og Latin C.
De valgte begge studieretningen, fordi de synes, at fransk er et utrolig flot sprog.
“Jeg kunne godt tænke mig at arbejde i Frankrig efter gymnasiet, så derfor kan jeg bruge det, jeg lærer i fransk,” siger Tore.
Om at gå på en studieretning med Latin, fortæller Eia: “Det, vi lærer i latin, omkring ord og sætningers struktur, kan vi bruge i både fransk og engelsk.”
Timerne i fransk er meget varierede. Hver uge hører eleverne blandt andet en ny fransk sang, som de analyserer. Samspillet mellem fransk og engelsk fungerer godt, idet mange franske ord minder om de engelske pga. den fælles sprogstamme.

Oplev de andre studieretninger