Ansøgning og optagelse

7

Ansøgning og optagelse

Sådan søger du en ungdomsuddannelse:

Optagelse på en uddannelse på MSG

  • Inden den 1. marts 2023 skal du sende en ansøgning via din skole på www.optagelse.dk
    Du skal angive tre uddannelsesønsker, og du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine ønsker.
  • På ansøgningen skal du vælge, om du søger MSG Haslev (STX/HF) eller MSG Ringsted (STX).
  • Bemærk: Du har ikke krav på at komme ind på den institution, du søger som 1 prioritet.

Ny elevfordelingsmodel

Den 1. marts 2023 træder en ny elevfordelingsaftale i kraft.
Elevernes frie valg er et vigtigt udgangspunkt for, hvordan de fordeles.
Som noget nyt vil der gælde forskellige fordelingsregler, alt efter hvor det gymnasium, som du søger, ligger henne.

Gymnasierne er inddelt i såkaldte ‘afstandszoner’ og ‘fordelingszoner’.
Du kan se en film her, der forklarer, hvordan elevfordelingen fungerer:
Elevfordeling

MSG ligger i en afstandszone. Du kan se en film her, der forklarer reglerne for, hvordan elevfordelingen er på et gymnasium, der ligger i en afstandszone:
Gymnasium i en afstandszone

Optagelsesprøver

Hvis du ønsker at tage en STX-uddannelse, selv om din skole eller UU-vejleder har erklæret dig ”ikke uddannelsesparat”, eller hvis du ikke har afsluttet folkeskolen med en afgangsprøve med et karaktergennemsnit i de lovbundne prøver på 5,0 mv., vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve.

Hvornår får du svar om optagelse?

Du vil modtage besked i din (elevens) e-boks senest den 1. maj, hvor du får oplyst, hvilket gymnasium du har fået reserveret en plads under forudsætning af, at du opfylder optagelsesbetingelserne.

Optagelsesprøver

Datoer for gennemførsel af optagelsesprøver for elever, som ikke er erklæret uddannelsesparate til STX, vil blive oplyst her på hjemmesiden senere.

Yderligere information om fordelingsudvalget og fordelingskriterierne:
Læs mere på Region Sjællands hjemmeside

Sådan behandler vi dine oplysninger:
Behandling_af_personoplysninger


Sådan vurderes din ansøgning

Sådan vurderer Region Sjælland din ansøgning:

Behandling af din ansøgning afhænger af plads på skolen.

Behandlingen af din ansøgning afhænger af, om skolen har plads til at optage alle ansøgere. Langt de fleste ansøgere får deres 1. prioritet opfyldt.

Når skolen har plads til at optage alle ansøgere, der har valgt skolen som 1. prioritet, får du automatisk plads på skolen.

Når skolen ikke har plads til at optage alle ansøgere, afgør et fordelingsudvalg, om du kan få plads på din 1. prioritet, 2. – 5. prioritet eller en skole, som du ikke selv har valgt.

Transporttiden er afgørende for optag

Ved valget mellem flere ansøgere skal Fordelingsudvalget lægge transporttiden med offentlig transport mellem bopæl og skole til grund. Det betyder, at dem, der har kortest transporttid, optages først.

Godt at vide om optagelse:
Læs mere på Regions Sjællands hjemmeside