Ansøgning og optagelse

7

Ansøgning og optagelse

Sådan søger du en ungdomsuddannelse på MSG:

  • www.optagelse.dk forventes åbent for ansøgninger 15.2-13.3.2024
  • På ansøgningen skal du vælge, om du søger MSG Haslev (STX/HF) eller MSG Ringsted (STX).
  • Bemærk: Du har ikke krav på at komme ind på den institution, du søger som 1 prioritet.

Ny elevfordelingsmodel

I fordelingsmodellen i skoleåret 2023/24 gælder det for ansøgere i hele landet, at man fordeles på baggrund af transporttiden fra ansøgerens bopæl til gymnasiets adresse, hvis der er flere ansøgere end pladser på et bestemt gymnasium.

Se en video om fordelingen af pladser her:
Fordeling af pladser

Læs mere om elevfordelingsmodellen hos Undervisningsministeriet:
Elevfordeling

Læs mere om de politiske aftaler mv, som ligger bag den kommende elevfordelingsmodel:
Forstå elevfordelingsmodellen

Optagelsesprøver

Hvis du ønsker at tage en STX-uddannelse, selv om din skole eller UU-vejleder har erklæret dig ”ikke uddannelsesparat”, eller hvis du ikke har afsluttet folkeskolen med en afgangsprøve med et karaktergennemsnit i de lovbundne prøver på 5,0 mv., vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve.

Datoer for gennemførelse af optagelsesprøver for elever, som ikke er erklæret uddannelsesparate til STX, vil blive oplyst her på hjemmesiden senere.

Hvornår får du svar om optagelse?

Vi ved endnu ikke hvordan tilbagerulning af aftalen påvirker tidsplanen for hvornår eleverne får information om deres pladsreservation.

Sådan vurderes din ansøgning

Fordelingsudvalg er nedlagt og det er ministeriets automatiske fordelingsmekanisme som fordeler eleverne. Regionen kommer først ind i processen, hvis fordelingsmekanismen ikke kan finde plads, hvorefter Regionen overtager fordelingsopgaven.