Grundskolesamarbejde

DSC_1007

Grundskolesamarbejde med Ringsted og Faxe kommune

Talentklasser/hold

Talentfulde elever fra grundskolernes 9. og 10. klasse i Faxe og Ringsted kommune har mulighed for at komme på besøg og se, hvordan de naturvidenskabelige fag arbejder.
Grundskolerne udvælger eleverne, som igennem 2-5 dage eller 8 eftermiddage udfordres både fagligt og socialt. Eleverne skal i grupper arbejde med naturvidenskabelige problemstillinger, hvortil der er knyttet teori, forskellige forsøg samt analyse af data. Et af forløbene er CSI, hvor eleverne får rollen som efterforskere og skal løse en mordgåde begået på skolen ved hjælp af fagene bioteknologi, kemi, fysik og matematik.
Igennem disse forløb får eleverne rig mulighed for at opleve vores dygtige og engagerede naturfagslærere på slap line og undervejs vil nogle af skolens 2.g-elever tage sig godt af grundskoleeleverne.

Brobygning med 9. og 10. klasse

Ud over obligatorisk introduktionsforløb på 8. klassetrin har vi på MSG valgt at udvide vores samarbejde til også at gælde 9. og 10. klassetrin, her er nogle af vores tilbud:

Projektforløb med særligt tema

Udvalgte elever fra overbygningsskolerne besøger MSG over flere dage, som oftest med introduktionsdage på grundskolen, hvor gymnasiets lærere medvirker i den undervisning, som skolen står for, efterfulgt af nogle dage på gymnasiet hvor rollerne er byttet om samt slutteligt tid til produktfremvisning (afrapportering).

Valgfag

I samarbejde med de lokale skoler udbyder vi 9. klasses valgfag. De sidste par år har vi udbudt matematik+, engelsk+, fysik+ og drama og efter den nye valgfagsreform musik og design og arkitektur.

Fagdage

I skoleåret 2021-2022 udvider vi vores samarbejde med de lokale grundskoler og udbyder et større katalog med forskellige fag og emner, som skolerne kan byde ind på. Det foregår på den måde, at en lærer sammen med klassen tilmelder sig 1-2 fag, indenfor nogle emner de har arbejdet med selv eller bare gerne vil fordybe sig i. Klassen kommer på besøg en hel dag og får undervisning i faget/emnet på gymnasialt niveau og oplever hvordan det er gå på et alment gymnasium.

Introduktionsforløb i 8. klasse

Alle 8. klasses elever tilbydes, gennem deres grundskole, et introduktionsforløb til gymnasiale uddannelser på 2 eller 3 dage. Eleverne introduceres til hvad det vil sige at tage en gymnasial uddannelse; de snuser lidt til 2-3 fag samt møder nuværende gymnasieelever i 1.g og 2.g.

Gym10

I Haslev samarbejder vi med kommunens 10. klassecenter, ved at vi står for en del af deres undervisning. Dels har vi faste fag som fx fysik, der kører hele året, og dels har vi en række småprojekter i løbet af året med fag som fx psykologi, engelsk og drama. I slutningen af skoleåret introduceres de elever, som har besluttet at forsætte på MSG, til fx vores matematikprogrammer.