Grundskolesamarbejde

DSC_1007

Grundskolesamarbejde med Ringsted og Faxe kommune

Brobygning med 9. og 10. klasse

Ud over obligatorisk introduktionsforløb på 8. klassetrin har vi på MSG valgt at udvide vores samarbejde til også at gælde 9. og 10. klassetrin, her er nogle af vores tilbud:

Projektforløb med særligt tema

Udvalgte elever fra overbygningsskolerne besøger MSG over flere dage, som oftest med introduktionsdage på grundskolen, hvor gymnasiets lærere medvirker i den undervisning, som skolen står for, efterfulgt af nogle dage på gymnasiet hvor rollerne er byttet om samt slutteligt tid til produktfremvisning (afrapportering).

Valgfag

I samarbejde med de lokale skoler udbyder vi 9. klasses valgfag. De sidste par år har vi udbudt matematik+, engelsk+, fysik+ og drama og efter den nye valgfagsreform: billedkunst, musik og design og arkitektur.

Fagdage

Siden skoleåret 2021-2022 har vi udvidet vores samarbejde med de lokale grundskoler og udbyder et større katalog med forskellige fag og emner, som skolerne kan byde ind på. Det foregår på den måde, at en lærer sammen med klassen tilmelder sig 1-2 fag, indenfor nogle emner de har arbejdet med selv eller bare gerne vil fordybe sig i. Klassen kommer på besøg en hel dag og får undervisning i faget/emnet på gymnasialt niveau og oplever hvordan det er gå på et alment gymnasium.

I denne folder kan du se det udbud, vi har af fag og emner:
Folder fagdage på MSG

Gym10

På MSG samarbejder vi med kommunens 10. klassecenter ved, at vi står for en del af deres undervisning. Dels har vi faste fag som f.eks. fysik og engelsk, der kører hele året, og dels har vi en række småprojekter i løbet af året med fag som f.eks. psykologi, engelsk og drama. I slutningen af skoleåret introduceres de elever, som har besluttet at forsætte på MSG, til f.eks. vores matematikprogrammer.