HF på MSG

HF studenterhue

HF på MSG Haslev

HF er for dig, som har brug for en kort gymnasial ungdomsuddannelse.

HF tager kun to år. Undervejs er du lidt mindre i klasseværelset og lidt mere ude i virkeligheden i forskellige praktik- og projektforløb.

Du kommer i en klasse med andre unge, som er mere forskellige, end man er i en typisk STX-klasse: Forskellige aldre, forskellige erfaringer og forskellige faglige udgangspunkter. Det giver en god dynamik i klasserne.

Samtidig kan du nyde godt af de samme aktiviteter som STX’erne på MSG Haslev: Idræt, koncerter, fester, fredagscafé, MSG Academy, internationale projekter osv.

På HF er det kun eksamenskaraktererne, der tæller. Derfor skal du til eksamen i alle fag.

Du vælger HF hvis du:

– gerne vil læse videre på en mellemlang videregående uddannelse
– gerne vil have praktik- og projektperioder undervejs
– selv vil vælge, om du skal have matematik på C- eller B-niveau

HF har praktik-, og projektforløb

Hos os får du tre forskellige slags praktik-, og projektforløb. Det er forløb, hvor du kommer ud i virkeligheden, væk fra klasselokalet, men samtidig skal bruge det, du har lært i timerne.

Din HF er en god vej:

– mod en mellemlang videregående uddannelse, fx fysioterapeut, skolelærer, politibetjent, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske – eller noget inden for design, turisme, økonomi eller handel.

Samtidig kan du ved dit valg af fagpakke og valgfag farve din HF-uddannelse efter dine egne interesser.
Du kan vælge mellem to forskellige fagpakker:
Fagpakke 1: Samfundsfag B, Psykologi C
Fagpakke 2: Biologi B, Psykologi C

Studieteknik

Alle kursister bliver screenet af vores læsevejledere, og får mulighed for at deltage i en studiecafé med lektiehjælp. Her kan der bl.a. arbejdes med at starte og lave opgaver i modulet – omlagt elevtid.

Læreplaner

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse om målene og indholdet for de enkelte fag på HF, der fremgår af læreplanerne: HF Læreplaner

Studieplaner for den enkelte klasses fag og forløb kan ses af eleven på Lectio.