Politikker

1090

Politikker

Her på siden kan du læse de forskellige regler, strategier og politikker, vi har formuleret for at sikre et fælles grundlag og for at tydeliggøre de grundlæggende rammer for hverdagen på MSG.

Her kan du læse vores regler:
Studie- og ordensregler
Ekskursioner og studierejser

Her kan du læse vores strategier:
Kommunikationsstrategi
Antimobbestrategi
Fastholdelsesstrategi

Her kan du læse vores politikker:
Samværspolitik (forebyggende indsats mod krænkende adfærd)
Personalepolitik
Sorg og krise