Introduktionsforløb

DSC_0269

Introduktionsforløb

På begge afdelinger tilbyder vi en lang række introduktionsforløb til elever i 8., 9. og 10. klasse. Introduktionsforløbene planlægges sammen med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), og du tilmelder dig gennem din skoles UU-vejleder.

Du kan se en oversigt over de aktuelle forløb på brobygning.net

8., 9. og 10. klasse
– Introduktionsdage på MSG

I introduktionsdagene på Midtsjællands Gymnasium (MSG), på MSG-Haslev eller MSG-Ringsted, vil du få et indtryk af, hvor spændende undervisningen og studiemiljøet er på vores skole – og du vil få nogle idéer til, hvad en studentereksamen kan bruges til.

Indhold

Den første dag skal du møde i forhallen, som du finder i hovedbygningen. Her vil du blive modtaget af en studievejleder kl. 8.00. Studievejlederen giver en kort introduktion til skolen og viser dig rundt.

Du kommer til at gå i en særlig introduktionsklasse med et særligt tilrettelagt undervisningsforløb. Her vil du få undervisning i forskellige udvalgte fag, med det formål at se niveau og arbejdsformer. Du vil også møde nogle af gymnasiets elever, som vil fortælle dig om, hvordan det er at gå på MSG med hensyn til undervisning, lektier, elevindflydelse, det sociale liv og meget mere.

Forløbet afsluttes sammen med en studievejleder, som især vil orientere om, hvilke studiemuligheder man har, når man har taget en STX-, eller HF-uddannelse.

Mødetider og transport til MSG-Haslev

Kl. 8.00-14.00 eller 15. Der kører en gratis skolebus rundt i Faxe kommune til MSG-Haslev. Desuden er der gode offentlige forbindelser med tog og bus til Haslev Station. Hvis du vælger at gå fra stationen, tager det ca. 10 minutter.

Mødetider og transport til MSG-Ringsted

Kl. 8.00-14.00 eller 15. Der kører en campusbus fra Ringsted station til MSG-Ringsted hver 15 minut. 7.30, 7.45 etc.  Hvis du vælger at gå fra stationen, tager det ca. 10 minutter.

Kantinerne

Kantinen i Haslev har åbent hver dag fra 7.30-14.00 og kantinen i Ringsted har åbent hver dag fra 7.30-14.15. Der kan købes friskbagt brød, varme og kolde retter samt drikkevarer.

Øvrige informationer

Vi forventer, at du møder med lyst til at deltage aktivt og engageret i undervisningen.

Hvis du har spørgsmål angående MSG-Haslev, så kontakt Arn Bjørnsfeldt på tlf. 30 46 00 23
eller ar@msg-gym.dk for yderligere oplysninger.

Hvis du har spørgsmål angående MSG-Ringsted, så kontakt Steen Sonne-Hansen tlf. 22 35 32 32
eller sh@msg-gym.dk for yderligere oplysninger.

Hvis du bliver syg, eller er nødt til at forsømme af andre årsager, skal du kontakte kontoret den samme dag på tlf. 56 31 24 04