Tryg & Tæt På

Vindere af Jorden Rundt

Stort TILLYKKE til Mikkel Jensen fra 2.x. (MSG R, øverste billede) og til Lasse Pallesen fra 1.d. (MSG H, nederste billede), der er de elever fra hver afdeling, der har tilbagelagt flest kilometer i februar måned i MSG’s konkurrence ‘Jorden Rundt’. Hele 447 kilometer er det blevet til for Mikkel og 241 kilometer for Lasse. Her ser I dem med en dejlig MSG trøje som præmie. Godt klaret!

På MSG fortsætter vi med at gå/løbe, så vi kan nå hele ‘Jorden Rundt’. Vi er nu nået næsten halvvejs rundt.

Røgfri skole

På MSG har vi fra uge 8 røgfri skoletid.

Ifølge rygelovgivningen er tobaksrygning ikke tilladt i skoletiden på ungdomsuddannelser, og derfor er det forbudt at ryge i skoletiden på MSG. Det gælder også, selvom man forlader skolens område. Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, snus, e-cigaretter og nikotinprodukter.

Skolen ønsker selvfølgelig at understøtte de elever, som ønsker at holde op med at ryge / tage snus og formidler rygestop kurser til eleverne.

Mens vi stadig er hjemsendt, er det selvfølgelig ikke muligt at kontrollere, at dette bliver overholdt, men vi opfordrer alle til at overholde retningslinjerne, og det er jo en oplagt mulighed for at træne hjemmefra.

UGENS PORTRÆT

Mød en af MSG’s fysik- og matematiklærere, Peter Muller.
Peter startede med at undervise på MSG tilbage i september 2015, få dage efter at havde afleveret sin Ph.d.-afhandling på DTU.

Det fedeste ved hans to fag er samspillet mellem den teoretiske verden og den barske fysiske virkelighed, og muligheden for at afprøve sin viden i laboratoriet. Som han selv siger: ”Matematik og fysik har begge et hardcore teoretisk element, hvor man får lov til at udlede nye ligninger og fysiske love i en teoretisk verden, hvor virkeligheden ikke forstyrrer det teoretisk smukke”.

De vigtigste faktorer for at få en god undervisning, er ifølge Peter at få eleverne på banen. Gennem fællesdiskussioner, forsøg, og undren, kan man forholde sig til, hvordan den nye viden kan anvendes i forskellige situationer, samt undersøge virkeligheden gennem masser af eksperimentelle forsøg.

Peters yndlingsemne i fysik er mekanik, som beskriver sammenhængen mellem kræfter og bevægelse. ”Det starter enkelt ud, men bliver hurtigt kompliceret at komme med en detaljeret beskrivelse og forklaring af”. I matematik er yndlingsemnet differentialligninger, som har stor anvendelig ift. at beskrive verden, særligt i fysik hvor mange fysiske love er formuleret som differentialligninger.

Peter bruger det meste af fritiden med familien og venner, eller udendørs omkring et bål med pinde og dåsecroissantdej. Til indendørshygge står den på brætspil, og gerne de komplicerede strategiske og komplekse spil. f.eks. Terraforming Mars, Agricola, eller Civilization.

Det mest stillede spørgsmål Peter får, er nok omkring hans højde, så her har i svaret…

”Lyset bevæger sig med ca. 300 tusind kilometer i sekundet, og det tager ca. 7 milliardtedele af et sekund for lyset af bevæge sig fra mine fødder til toppen af mit hoved. Do the math!”

TÆT PÅ TORSDAG

I tirsdags havde 1.G’erne og 2.G’erne glæden af at deltage i Escape room spillet ”The Investigation”, der er udviklet af BMTP, der er et spiludviklingsfirma, hvis formål er at udbrede læring og bevægelse igennem spil. Denne aktivitet er med til at samle eleverne og ryste dem sammen, hvilket vi alle kan have gavn af, nu hvor vi bare sidder hjemme foran hver vores skærm, uden at være i fysisk kontakt med andre mennesker.

Spillet har været udfordrende på en anden måde end den daglige undervisning, og man skulle både tænke logisk, og have fat i en smule matematik for at klare sig igennem, hvilket næsten alle grupperne formåede, dog med en smule hjælp fra de tilknyttede vejledere.

Eleverne i 1.G og 2.G på Ringsted afdelingen skal, ligesom dem fra Haslev igennem spillet tirsdag i næste uge. Så må vi se om de er lige så gode til at klare de mange udfordringer og gåder i spillet…

Ester Paludan Seedorff fra 3.a.

Ester går på studieretningen Matematik A – Fysik B – Kemi B. Hun valgte denne retning, da hun synes, at de tre studieretningsfag understøtter og supplerer hinanden rigtig godt:

”I matematikken træner du det matematiske sprog og den abstrakte og logiske tankegang. Faget er samtidig et vigtigt redskab for fysik og kemi, hvor du anvender matematisk modellering til at beskrive de forskellige naturfænomener, som eksperimentelt undersøges i laboratoriet.” Ester vil gerne bruge denne gode naturfaglige ballast til at læse medicin efter gymnasiet.

Hvis du spørger Ester om, hvad der er særlig godt på MSG, fremhæver hun de små og trygge rammer:

”Alle kender alle på tværs af årgangene, hvilket giver et helt specielt sammenhold.”

Ester synes også, det er fedt, at der på MSG er så mange ekstra tilbud udover undervisningen. Hun er selv med i elevrådet, introteamet samt flere andre af skolens udvalg. Derudover er hun med i ATU, som er et nationalt talentprogram på tværs af gymnasier.

3.a. er en papegøjeklasse, hvor halvdelen af eleverne går på Esters studieretning – og den anden halvdel på studieretningen Samfundsfag A – Engelsk A. Det er en lille klasse med meget forskellige kompetencer og perspektiver, hvilket ifølge Ester giver nogle spændende diskussioner i undervisningen. Derudover har klassen virkelig fået opbygget et stærkt fællesskab gennem årene.

I fritiden bruger Ester rigtig meget af sin tid i stalden. Her rider hun både på sine egne heste og arbejder med at uddanne andre folks heste.

Grundforløbet i 1.g.

I august måned startede et helt nyt kapitel af livet for 1.g’erne – nemlig ”gymnasielivet”. Heldigvis starter man ikke direkte i sin studieretningsklasse – men i grundforløbet på 3 måneder. Her lærer man de forskellige fag at kende, afprøver studieretninger og har sine første eksamener.

Saif startede i 1.x. og går nu i 1.w. Han mener, at grundforløbet er en hjælp. Det er en lettelse, da det hele ikke kommer på en gang. Man lærer en helt masse nyt på et højere niveau samtidig med, at man får hjælp og vejledning til valg af studieretning.

Man får et rigtig godt sammenhold med sin grundforløbsklasse, og Saif siger derfor:

”Det er vigtigt at nyde det. Det er nemlig rigtig dejligt at møde nye mennesker.”

Nye bekendtskaber gør, at man kender folk på kryds og tværs af skolen. Det er derfor en fordel ifølge Nazli, som også går i 1.w. Så hvis du skal starte i gymnasiet og er lidt nervøs, giver Nazli dette råd:

”Alle er helt nye og kender ikke nogen. Der er derfor en facade, der skal brydes. Det er vigtigt at være rigtig åben og bare snakke. Snak med alle, selvom de er anderledes. Snak med dem, som om det var dine nye bedste venner.”

Grundforløbet er altså et fundament og en god icebreaker til det rigtige ”gymnasieliv”.