Tryg & Tæt På

Kulturpris til Torben

Musik- og dramalærer på MSG, Torben Ibsgaard, fik fredag den 3. marts tildelt Faxe Kommunes Kulturpris for sit mangeårige arbejde med teater. Prisen blev uddelt på Haslevs gamle apotek i forbindelse med forestillingen Den bevidste forbruger, som Torben var med til at sætte op sammen med skuespiller og tidligere elev på MSG, Christian Rossil.

Torben har været lærer på MSG siden 1996. I 2008 blev MSG’s eget teater, Teater Vi Tør, etableret med Torben som kunstnerisk leder.

Om Teater Vi Tør siger Torben:

”Teater Vi Tør er gymnasiets teater, men det er også et tilbud, der rækker ud i kommunen, hvor vi indgår i mange samarbejdsprojekter. Det er et mere formaliseret egnsteater, der fungerer som andre teatre – men med den forskel, at vi arbejder særligt med og for unge ift. vores gymnasieelever.
Vi hiver også professionelle scenekunstfolk ind i vores forestillinger. Det kan f.eks. være dramatikere, skuespillere eller instruktører. Vi har altid et budskab i vores forestillinger, hvor vi ønsker at sætte noget til debat.”

Hvad betyder teater i dit liv?

”For mig er teater en dybereliggende interesse. Det er leg, eventyr og latter. Det er et væsen, der er unikt på mange måder. Det er levende. Det er mennesker, der mødes. Det er der, hvor tingene sker og det organiske i nuet.”

Torbens foretrukne teaterdiscipliner er improteater og teatersport. Om dette fortæller Torben:

”Hovedindgangsvinklen er humor og leg. Man kan ikke lave improteater uden, at man griner og har det rart sammen. Man møder hinanden gennem latteren, og dette er i sig selv en forløsning.
Gennem legen kan man forene og samle en ny gruppe af mennesker, så man lærer hinanden at kende.”

Torben understreger, at det handler om at turde at fejle – deraf også navnet Teater Vi Tør. Ved at fejle og vende det til noget positivt, frisættes de unge, så de har modet til at stille op, slippe kontrollen og bruge deres fantasi.

”I dag har vi et kernebegreb, der heder innovation. Improteater træner netop det at være innovativ. Reglen er, at man ikke må sige nej. Man skal turde at gå efter sin første intuition som den rigtige, spinde videre på den og lade andres idéer indgå i fælles tanker.”

Torben fortæller, at der er en god sammenhæng mellem de to fag – musik og drama – som han underviser i:

”Musikken er bare et andet sprog, hvor du fortæller historier. Teater er også musik: Flow, tempo, pauser og dynamik. Det hænger rigtig godt sammen at koble de to fag i min måde at undervise på. I musik kan jeg f.eks. introducere en scene med en konflikt. Så får jeg eleverne til at spille nogle roller, og derefter lærer de, hvad musikken tilsvarende kan i form af f.eks. opbygning af spænding til klimaks.”

Hvordan er det at arbejde med teater som gymnasielærer?

”De unge har en energi og friskhed, der skaber en masse spændende fortællinger, hvor de også byder ind med nogle meget private ting til forestillingerne. Jeg kommer ind bag de unge mennesker og får et indblik i deres liv og besværligheder. Det er jeg meget respektfuld og taknemmelig for. Og så er der kort vej til handling, når man arbejder med unge. Hvis jeg får en idé, kan jeg spinde videre på den i løbet af en time, mens energien er kraftfuld.”

Masterclass i drama er et af MSG’s talentforløb for eleverne og Teater Vi Tør’s årlige, største teaterforestilling. Om Masterclass i drama fortæller Torben, at det vigtigste for ham er at få alle de medvirkende ud på en rejse. Derudover er det vigtigt, at projektet med forestillingen holder hele vejen igennem.

Den første Masterclass i drama forestilling, Fatum, lavede Torben i samarbejde med tidligere musiklærer på MSG, Hans Krarup. Som en del af et nordisk samarbejde, tog de til Finland med forestillingen, hvor de opførte den på gymnasiet, Linnankosken Lukio. Siden hen er der blevet opført fire andre Masterclass i drama forestillinger i Finland.

Stort tillykke til Torben med kulturprisen! Vi glæder os fortsat til mange gode teateroplevelser.

På billedet ses Torben i en lænestol på teaterkontoret på MSG Haslev.

Kostskolegangen

Den historiske kostafdeling på MSG Haslev (det tidligere Haslev Gymnasium) er midlertidig blevet åbnet op for rundvisning. Da kostafdelingen lukkede i 1974, blev værelsesgangen efterladt tom og øde, og sådan står den stadig i dag. Men nu kan man komme på en rundvisning, hvor gymnasiets pædagogiske leder og historiker, Arn Bjørnsfeldt vil vise rundt på alumnegangen og i de både mørke og lyse loftrum, mens han fortæller spændende og lærerige anekdoter om livet på gymnasiets kostskole.   

Der er foreløbig aftalt 4 rundvisninger på følgende dage:
14/9 kl. 17-18.30
18/9 kl. 14-15.30
22/9 kl. 17-18.30
24/9 kl. 15-16.30
Der er plads til 30 gæster hver gang. Tilmelding på en af de 4 rundvisninger sker ved at sende sms til Arn Bjørnsfeldt på: 3046 0023 med besked om dato og antal tilmeldte.

Rundvisningen tager ca. 1½ time og koster 25 kr, som betales kontant eller på MobilePay ved start af rundvisningen. Rundvisningen kræver gang på trapper til 2. og 3. sal, og man skal beregne, at der er lidt køligt.

Introtur

Torsdag og fredag i sidste uge var alle 1.g’ere og 1.hf’ere på introtur på Næsbycentret.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og der var rigtig god stemning.

Introlærere og introguides havde planlagt en masse spændende aktiviteter som bl.a. Stjerneløb og forskellige ryste-sammen øvelser.

Om aftenen underholdt de forskellige klasser med et lille skuespil for hinanden, hvor de hver især på forhånd havde trukket nogle benspænd, der skulle indgå i deres skuespil.

Skolestart

Mandag den 8. august var det første skoledag for alle de nye 1.g’ere på MSG.

Alle vores GODE introguides i lyserøde trøjer tog rigtig godt imod de nye ansigter på MSG.

Dagen bød bl.a. på rundvisning, lær-hinanden-at-kende øvelser, introduktion til de forskellige udvalg og fællesspisning i kantinen. Til frokost skulle hver klasse trække nogle ’benspænd’ til det skuespil, de skal præsentere for hinanden til aftenunderholdningen på introturen sidst på ugen.

Dimission 2022

Fredag den 24/6 afholdte vi dimission for alle vores dejlige studenter på MSG Haslev og lørdag den 25/6 afholdte vi dimission på MSG Ringsted.

Det var to dejlige og festlige dage, hvor vi fik taget afsked med årgang 2022 med taler, uddeling af eksamensbeviser, legatoverrækkelser og sang fra både elever og lærere.

Rektor Lene Eilertsen sagde bl.a. i sin tale til eleverne på MSG Haslev, at de skulle hyldes, også pga. de klarede gymnasietiden godt under Corona pandemien:

“I har oplevet og erfaret, at verden og livet forandrer sig i retninger, som vi ikke altid forventer, men alligevel kan man lykkedes med at skabe en ny hverdag.”

Sidst i talen var der en opfordring til eleverne:

“Hjælp hinanden med at holde fast i det, som Halfdan Rasmussen skrev om i digtet
At lære er at ville, strofe 3”:

At lære er at famle
i mørket, blind og stum,
at sprænge eller samle
sit eget verdensrum,
at vække det, der sover,
og gøre tanken fri,
at se en himmel over
hver drøm, man lever i.

I rektors tale til eleverne på MSG Ringsted, fremhævede Lene Eilertsen bl.a. betydningen af de fysiske fællesskaber i en virtuel tidsalder og opfordrede de smukke unge mennesker til at huske at holde fast i denne kontakt fremover:

“Selv hvis I ikke føler, at I har tid mellem arbejde og uddannelse, så håber jeg, at I vil unde jer selv det fysiske fællesskab.
Fællesskaber er steder, hvor man kan spejle sig i hinanden og føler en følelsesmæssig tilknytning. Dette sker bedst og mest troværdigt i fysiske fællesskaber.”

Talen blev sluttet af med det afrikanske ordsprog, som Lene også sagde til denne årgang på deres første skoledag:

“Hvis du vil gå hurtigt, gå alene.
Hvis du vil gå langt, gå sammen.”

Læs begge talerne i sin fulde længde her nedenfor samt se lister over studenter og legatmodtagere:


Årets første studenter

I dag, mandag den 20. juni kunne vi fejre de første studenter på MSG!
Stort TILLYKKE til Alberte Borup Vestergaard 3.c, Nikolaj Adamsen Jensen 2.p. og Silje Kofoed Hansen 3.b. fra MSG Haslev (billede nr. 5) – og til Andreas Thuesen Bredahl 3.y. og Nanna Nadja Bjerregaard 3.y. fra MSG Ringsted (billede nr. 6).

Traditionen tro var de første studenter med til at hejse flaget. De fik et par ord med på vejen af rektor, Lene Eilertsen, der ønskede dem tillykke med huen.

Studenter-fejringerne er hermed skudt godt i gang på MSG!