Tryg & Tæt På

TÆT PÅ TORSDAG

I tirsdags havde 1.G’erne og 2.G’erne glæden af at deltage i Escape room spillet ”The Investigation”, der er udviklet af BMTP, der er et spiludviklingsfirma, hvis formål er at udbrede læring og bevægelse igennem spil. Denne aktivitet er med til at samle eleverne og ryste dem sammen, hvilket vi alle kan have gavn af, nu hvor vi bare sidder hjemme foran hver vores skærm, uden at være i fysisk kontakt med andre mennesker.

Spillet har været udfordrende på en anden måde end den daglige undervisning, og man skulle både tænke logisk, og have fat i en smule matematik for at klare sig igennem, hvilket næsten alle grupperne formåede, dog med en smule hjælp fra de tilknyttede vejledere.

Eleverne i 1.G og 2.G på Ringsted afdelingen skal, ligesom dem fra Haslev igennem spillet tirsdag i næste uge. Så må vi se om de er lige så gode til at klare de mange udfordringer og gåder i spillet…

Ester Paludan Seedorff fra 3.a.

Ester går på studieretningen Matematik A – Fysik B – Kemi B. Hun valgte denne retning, da hun synes, at de tre studieretningsfag understøtter og supplerer hinanden rigtig godt:

”I matematikken træner du det matematiske sprog og den abstrakte og logiske tankegang. Faget er samtidig et vigtigt redskab for fysik og kemi, hvor du anvender matematisk modellering til at beskrive de forskellige naturfænomener, som eksperimentelt undersøges i laboratoriet.” Ester vil gerne bruge denne gode naturfaglige ballast til at læse medicin efter gymnasiet.

Hvis du spørger Ester om, hvad der er særlig godt på MSG, fremhæver hun de små og trygge rammer:

”Alle kender alle på tværs af årgangene, hvilket giver et helt specielt sammenhold.”

Ester synes også, det er fedt, at der på MSG er så mange ekstra tilbud udover undervisningen. Hun er selv med i elevrådet, introteamet samt flere andre af skolens udvalg. Derudover er hun med i ATU, som er et nationalt talentprogram på tværs af gymnasier.

3.a. er en papegøjeklasse, hvor halvdelen af eleverne går på Esters studieretning – og den anden halvdel på studieretningen Samfundsfag A – Engelsk A. Det er en lille klasse med meget forskellige kompetencer og perspektiver, hvilket ifølge Ester giver nogle spændende diskussioner i undervisningen. Derudover har klassen virkelig fået opbygget et stærkt fællesskab gennem årene.

I fritiden bruger Ester rigtig meget af sin tid i stalden. Her rider hun både på sine egne heste og arbejder med at uddanne andre folks heste.

Grundforløbet i 1.g.

I august måned startede et helt nyt kapitel af livet for 1.g’erne – nemlig ”gymnasielivet”. Heldigvis starter man ikke direkte i sin studieretningsklasse – men i grundforløbet på 3 måneder. Her lærer man de forskellige fag at kende, afprøver studieretninger og har sine første eksamener.

Saif startede i 1.x. og går nu i 1.w. Han mener, at grundforløbet er en hjælp. Det er en lettelse, da det hele ikke kommer på en gang. Man lærer en helt masse nyt på et højere niveau samtidig med, at man får hjælp og vejledning til valg af studieretning.

Man får et rigtig godt sammenhold med sin grundforløbsklasse, og Saif siger derfor:

”Det er vigtigt at nyde det. Det er nemlig rigtig dejligt at møde nye mennesker.”

Nye bekendtskaber gør, at man kender folk på kryds og tværs af skolen. Det er derfor en fordel ifølge Nazli, som også går i 1.w. Så hvis du skal starte i gymnasiet og er lidt nervøs, giver Nazli dette råd:

”Alle er helt nye og kender ikke nogen. Der er derfor en facade, der skal brydes. Det er vigtigt at være rigtig åben og bare snakke. Snak med alle, selvom de er anderledes. Snak med dem, som om det var dine nye bedste venner.”

Grundforløbet er altså et fundament og en god icebreaker til det rigtige ”gymnasieliv”.

Tæt på torsdag – tæt på musik

Redaktionen på MSG har snakket med fire elever fra MSG Haslev om at have musik på A-niveau:

Rachel 3.c. spiller violin og er vild med pop. Hun synes, det er meget motiverende at have musik på skemaet:

”Det gir’ en god energi i hverdagen.”

En særlig god musikoplevelse ifølge Rachel var, da klassen havde intense øvedage i forbindelse med deres forberedelser til studieturen til Salamanca, hvor de skulle have prøvet livet af som gademusikanter. Selvom turen ikke blev til noget pga. corona, var musik-forberedelsen en fed oplevelse.

Lukas Brenholdt 2.b. spiller cello og er vild med soul. Han valgte studieretningen, da han gerne vil på musikkonservatoriet bagefter:

”Jeg kunne godt tænke mig at arbejde som lærer på en musikskole og undervise elever både i soloinstrumenter og i samspil.”

Julie 2.b. spiller guitar og er vild med pop-rock og klassisk. Hun synes, der er en fed kemi mellem musikeleverne på MSG. En særlig oplevelse ifølge Julie var juleafslutningen i 2019, hvor hendes klasse spillede nummeret ’Christmas in The Air’:

”Det er et nummer med mange elementer og instrumenter, hvor vi kunne udfolde os rigtig godt sammen som gruppe.”

Gustav 3.c. spiller rytmisk klaver og er vild med rap og hip hop. Han har spillet klaver i mange år og synes, det var oplagt at kombinere studie og hobby, da han valgte studieretningen:

”Man kommer TÆT PÅ MUSIK, når man kan fordybe sig i nogle emner. Vi har f.eks. lige arbejdet med Musicure, som handler om, hvordan man kan arbejde terapeutisk med musik.”