Ugens Portræt

UGENS PORTRÆT

Mød Tobias Sonne-Hansen som går i 3.a. på MSG Haslev. Tobias er en stor del af teaterarbejdet på MSG og har både drama på b-niveau og er med i Teater-vi-tør, som holder til på skolen. Derudover er Tobias en af de to formænd for fredagscaféen på Haslev.

Drama på b-niveau har for Tobias hævet teater fra blot at være noget, man gjorde til en forståelse af alt det bagvedliggende. Teaterteknikker, scenografi osv.

”Timerne var lige så meget en dyrkelse af en hobby, som det var undervisning”.

En af de fedeste oplevelser med drama B var et stykke lige inden Corona, som var med til at rykke på nogle grænser.

”Jeg er ikke sikker på, at jeg ville sige, at det var så utrolig sjovt at spille, men det gjorde, at jeg fik rykket nogle grænser, jeg nok aldrig ville have fået afprøvet ellers.”

En af de største oplevelser i gymnasietiden er også kommet gennem teater – nemlig Masterclass, som Tobias har været en del af i både 1.g. og 2.g. Det er en oplagt mulighed for at fordybe sig fuldkommen og producere teater på højt niveau.

I Tobias’ fritid dyrker han teater, hvilket desværre er på pause ligesom alt andet, og ellers kan han godt lide at løbe en tur.

UGENS PORTRÆT

Mød en af MSG’s fysik- og matematiklærere, Peter Muller.
Peter startede med at undervise på MSG tilbage i september 2015, få dage efter at havde afleveret sin Ph.d.-afhandling på DTU.

Det fedeste ved hans to fag er samspillet mellem den teoretiske verden og den barske fysiske virkelighed, og muligheden for at afprøve sin viden i laboratoriet. Som han selv siger: ”Matematik og fysik har begge et hardcore teoretisk element, hvor man får lov til at udlede nye ligninger og fysiske love i en teoretisk verden, hvor virkeligheden ikke forstyrrer det teoretisk smukke”.

De vigtigste faktorer for at få en god undervisning, er ifølge Peter at få eleverne på banen. Gennem fællesdiskussioner, forsøg, og undren, kan man forholde sig til, hvordan den nye viden kan anvendes i forskellige situationer, samt undersøge virkeligheden gennem masser af eksperimentelle forsøg.

Peters yndlingsemne i fysik er mekanik, som beskriver sammenhængen mellem kræfter og bevægelse. ”Det starter enkelt ud, men bliver hurtigt kompliceret at komme med en detaljeret beskrivelse og forklaring af”. I matematik er yndlingsemnet differentialligninger, som har stor anvendelig ift. at beskrive verden, særligt i fysik hvor mange fysiske love er formuleret som differentialligninger.

Peter bruger det meste af fritiden med familien og venner, eller udendørs omkring et bål med pinde og dåsecroissantdej. Til indendørshygge står den på brætspil, og gerne de komplicerede strategiske og komplekse spil. f.eks. Terraforming Mars, Agricola, eller Civilization.

Det mest stillede spørgsmål Peter får, er nok omkring hans højde, så her har i svaret…

”Lyset bevæger sig med ca. 300 tusind kilometer i sekundet, og det tager ca. 7 milliardtedele af et sekund for lyset af bevæge sig fra mine fødder til toppen af mit hoved. Do the math!”

Ester Paludan Seedorff fra 3.a.

Ester går på studieretningen Matematik A – Fysik B – Kemi B. Hun valgte denne retning, da hun synes, at de tre studieretningsfag understøtter og supplerer hinanden rigtig godt:

”I matematikken træner du det matematiske sprog og den abstrakte og logiske tankegang. Faget er samtidig et vigtigt redskab for fysik og kemi, hvor du anvender matematisk modellering til at beskrive de forskellige naturfænomener, som eksperimentelt undersøges i laboratoriet.” Ester vil gerne bruge denne gode naturfaglige ballast til at læse medicin efter gymnasiet.

Hvis du spørger Ester om, hvad der er særlig godt på MSG, fremhæver hun de små og trygge rammer:

”Alle kender alle på tværs af årgangene, hvilket giver et helt specielt sammenhold.”

Ester synes også, det er fedt, at der på MSG er så mange ekstra tilbud udover undervisningen. Hun er selv med i elevrådet, introteamet samt flere andre af skolens udvalg. Derudover er hun med i ATU, som er et nationalt talentprogram på tværs af gymnasier.

3.a. er en papegøjeklasse, hvor halvdelen af eleverne går på Esters studieretning – og den anden halvdel på studieretningen Samfundsfag A – Engelsk A. Det er en lille klasse med meget forskellige kompetencer og perspektiver, hvilket ifølge Ester giver nogle spændende diskussioner i undervisningen. Derudover har klassen virkelig fået opbygget et stærkt fællesskab gennem årene.

I fritiden bruger Ester rigtig meget af sin tid i stalden. Her rider hun både på sine egne heste og arbejder med at uddanne andre folks heste.