ndcs-admin

Teater Vi Tør – Masterclass i Teater

MSG har sit helt eget teater
Det hedder Teater Vi Tør
og det kan du være en del af!

Teater Vi Tør producerer forestillinger på højt niveau, skabt af, for og med unge.
Som elev på Midtsjællands Gymnasium kan du deltage i flere forskellige teater-tiltag. Gennem din uddannelse kan du læse drama på C- eller B-niveau, og hvis du tør kan du søge optagelsesprøve i vores Masterclass forestillinger, og udvikle dit teatertalent sammen med profesionelle scenekunstnere, samt andre elever fra MSG på et højt niveau.

Teater Vi Tør inviterer skuespillere, dansere, musikere, designere, kostumiere, scenografer, teaterteknikere, og alle nysgerrige sjæle til at ansøge til Masterclass.

Teater for og med unge
– Velkommen til Teater Vi Tør

Vi har, synes vi selv, en både vigtig og god fortælling om alt det teaterarbejde vi laver på MSG, hvor teatret er et af gymnasiets helt store profiler. Vi har en stor erfaring i at arbejde med unge og mener også at have et stort kendskab til alle de ting der rører sig blandt jer. Ud over at udvikle på det teaterfaglige talent, har vi lige så meget, om muligt mere, fokus på den rent menneskelige og mentale udvikling, altså det hele menneske. Derfor er det opløftende, når vi oplever at flere af vores elever, efter gymnasiet, kommer videre indenfor scenekunsten, men også når vi oplever at endnu flere er vokset som mennesker og er blevet langt mere modige.

En Dansk Finsk co-produktion med Linnankosken lukio

Fællesskab

At lave teater på MSG, er et rigtig godt udgangspunkt for at kunne møde nye spændende og interessante mennesker. Det er ligeledes et rigtigt godt forum for at kunne danne nye dybe og vedholdende venskaber.

Hør hvad nogle af deltagerne fortæller herunder.  

Sanselighed

De forestillinger vi producerer har altid et spændende og udfordrende udtryk, som er sprængfyldt med sanseindtryk. De temaer vi tager op, i vores forestillinger, er alle super relevante og emner som især unge kan relatere til

Hør hvad nogle af deltagerne fortæller herunder. 

Professionalisme

Vores Masterclassproduktioner på MSG skiller sig ud ved udelukkende at bestå af relativt små ensembler / grupper. Deltagerne bliver udtaget efter en optagelsesprøve. Ofte er der professionelle scenekunstnere tilknyttet projekterne og de endelige opførelserne er offentlige og en del af Teater Vi Tør´s  sæsonprogram, alt sammen har betydning for, at forestillingerne altid har et højt artistisk niveau.

Hør hvad nogle af deltagerne fortæller herunder. 

Hvad far og mor gjorde

Masterclass Talent
Produktion hvor nuværende elever blandes
med professionelle skuespillere og tidligere
elever som har gået videre i teaterverdenen.

Kontakt

Torben Ibsgaard, kunstnerisk leder af Teater Vi Tør
Mail: ibsgaard@teatervitoer.dk – Telefon: 28 74 49 45
Eller som elev, skriv en besked gennem din Lectio

MSG Academy

Be all you can be!

MSG Academy er Midtsjællands Gymnasiums talentprogram for dig:

 • der gerne vil udnytte dit potentiale fuldt ud
 • der gerne vil styrke din faglighed
 • der er fagligt nysgerrig
 • der gerne vil inspireres til, hvad man kan bruge sin faglighed til efter gymnasiet

Hvor foregår det henne?

På gymnasiet og på besøg andre steder

Du kan bl.a. forvente:

 • Workshops i kreativ, akademisk og journalistisk skrivning
 • Uddannelsesbesøg
 • Virksomhedsbesøg
 • Foredrag og oplæg om alt fra naturvidenskab til humaniora – med mennesker, der brænder for deres fag

Hvor lang tid tager det?

Ca. 4×2 timer hvert semester

4 spændende arrangementer á ca. et par timers varighed hvert semester typisk om eftermiddagen. En til to gange om året samler vi arrangementerne til et heldagsarrangement ud af huset.

Hvem kan være med?

Dig der gerne vil bare lidt mere

Alle elever og kursister i Haslev og Ringsted på MSG:

 • som er nysgerrige
 • som har talent
 • som gerne vil udnytte deres potentiale!
 • som gerne vil se, hvordan det, man lærer i skolen, bruges ude i virkeligheden!

Vores nye MSG Academy-årgange starter op i foråret i 1.g/1.hf, og man er med på sit hold til afslutningen af gymnasiet/HF.

Hvad får man ud af det?

Faglighed og gode oplevelser – og et diplom!

 • Mulighed for at dyrke og styrke din faglige nysgerrighed sammen med andre interesserede talenter fra din årgang. I to år skal I sammen opleve en masse, der kan inspirere jer til, hvordan I kan forme jeres egen og fælles fremtid.
 • Mulighed for at styrke dine evner til at skrive spændende, akademisk og modtagerrettet. Vi sørger for, at du møder mennesker, der både brænder for et fag og et emne og for at fortælle dig om det.
 • Deltagelse i MSG Academy giver desuden et diplom, som du kan lægge ved dine eksamenspapirer, når du efter STX-, eller HF-eksamen skal videre ud i livet.

Hvor melder man sig til?

Ansøgningsfrist til den nye MSG Academy-årgang bliver hvert skoleår annonceret ved fællessamling og ved besøg i klasserne. Skriv herefter en motiveret ansøgning og send den over Lectio til Ida Sofie Minke Anderson (IA) eller Dorthe Kvetny Koefoed (DK).

Navngiv din besked ‘MSG Academy’

Ansøgningen skal fylde én side og rumme:

 • En kort præsentation af dig selv
 • En beskrivelse af, hvad der har vakt din interesse for MSG Academy
 • En begrundelse for, hvorfor du er egnet til at blive en del af MSG Academy og nogle refleksioner over, hvad du mener at kunne opnå ved at være med i MSG Academy.

Ester Paludan Seedorff fra 3.a.

Ester går på studieretningen Matematik A – Fysik B – Kemi B. Hun valgte denne retning, da hun synes, at de tre studieretningsfag understøtter og supplerer hinanden rigtig godt:

”I matematikken træner du det matematiske sprog og den abstrakte og logiske tankegang. Faget er samtidig et vigtigt redskab for fysik og kemi, hvor du anvender matematisk modellering til at beskrive de forskellige naturfænomener, som eksperimentelt undersøges i laboratoriet.” Ester vil gerne bruge denne gode naturfaglige ballast til at læse medicin efter gymnasiet.

Hvis du spørger Ester om, hvad der er særlig godt på MSG, fremhæver hun de små og trygge rammer:

”Alle kender alle på tværs af årgangene, hvilket giver et helt specielt sammenhold.”

Ester synes også, det er fedt, at der på MSG er så mange ekstra tilbud udover undervisningen. Hun er selv med i elevrådet, introteamet samt flere andre af skolens udvalg. Derudover er hun med i ATU, som er et nationalt talentprogram på tværs af gymnasier.

3.a. er en papegøjeklasse, hvor halvdelen af eleverne går på Esters studieretning – og den anden halvdel på studieretningen Samfundsfag A – Engelsk A. Det er en lille klasse med meget forskellige kompetencer og perspektiver, hvilket ifølge Ester giver nogle spændende diskussioner i undervisningen. Derudover har klassen virkelig fået opbygget et stærkt fællesskab gennem årene.

I fritiden bruger Ester rigtig meget af sin tid i stalden. Her rider hun både på sine egne heste og arbejder med at uddanne andre folks heste.

MSG Academy vinder innovationsugen 2020

For 5. år i træk har MSG-Academy vundet innovationsugen i Ringsted Kommune i kategorien for ungdomsuddannelser.

I år har vores talentfulde Academy-elever, årgang 7 – med elever fra både MSG Haslev og MSG Ringsted – imponeret både dommerne og udfordreren, revisionsfirmaet PwC, med en flot præsentation af deres innovative projekt.
Både PwC og dommerpanelet, bestående af bl.a. borgmesteren fra Ringsted, Henrik Hvidesten, vurderer projektet så gennemtænkt og vel-researchet, at det vil kunne realiseres i virkeligheden.

Academy-eleverne udarbejdede i deres projekt en udvidet app til unge til at få styr på økonomien.
I appen kunne man også dyste mod venner i sjove spil med økonomiske beslutninger – herunder f.eks. tage stilling til, om man skulle købe en ny eller brugt gallakjole.

Præmien er en tur i Movie House i Ringsted for hele holdet og deres to lærere, Sofie (IA) og Dorthe (DK).

STORT TILLYKKE til vinderholdet!

Vindere af MSG-løb

I dag til fællessamlingen for 3.g’erne blev vinderne af MSG-løbet hædret – og der var præmieoverrækkelse af idrætslærer Sylvia (SM).

3.u. vandt for den klasse med flest fremmødte, der med stor stil bakkede hinanden op til løbet! Præmien var her kage til alle fra kantinen.

Ayman 3.x. vandt for den hurtigste dreng med en tid på 19.41 min.
Caroline 3.y. vandt for den hurtigste pige med en tid på 23.56 min.

Præmien var et gavekort til hver af de to vindere til Sportsmaster.

MSG-løbet blev gennemført fredag i uge 40 som afslutning på et træningsprojekt for 3.g’erne. Løbet er på i alt 5 km. Det blev afviklet over 3 runder for at skabe den rette afstand og plads.

I Ringsted var vi så heldige at få besøg af borgmester Henrik Hvidesten, der skød starten i gang og selv løb med på hele løbet! Henrik Hvidesten gav den gas og fik faktisk den hurtigste tid skarpt forfulgt af Ayman.

STORT TILLYKKE til både 3.u. og Ayman og Caroline – og tak til Henrik Hvidesten for sin deltagelse i løbet.

Grundforløbet i 1.g.

I august måned startede et helt nyt kapitel af livet for 1.g’erne – nemlig ”gymnasielivet”. Heldigvis starter man ikke direkte i sin studieretningsklasse – men i grundforløbet på 3 måneder. Her lærer man de forskellige fag at kende, afprøver studieretninger og har sine første eksamener.

Saif startede i 1.x. og går nu i 1.w. Han mener, at grundforløbet er en hjælp. Det er en lettelse, da det hele ikke kommer på en gang. Man lærer en helt masse nyt på et højere niveau samtidig med, at man får hjælp og vejledning til valg af studieretning.

Man får et rigtig godt sammenhold med sin grundforløbsklasse, og Saif siger derfor:

”Det er vigtigt at nyde det. Det er nemlig rigtig dejligt at møde nye mennesker.”

Nye bekendtskaber gør, at man kender folk på kryds og tværs af skolen. Det er derfor en fordel ifølge Nazli, som også går i 1.w. Så hvis du skal starte i gymnasiet og er lidt nervøs, giver Nazli dette råd:

”Alle er helt nye og kender ikke nogen. Der er derfor en facade, der skal brydes. Det er vigtigt at være rigtig åben og bare snakke. Snak med alle, selvom de er anderledes. Snak med dem, som om det var dine nye bedste venner.”

Grundforløbet er altså et fundament og en god icebreaker til det rigtige ”gymnasieliv”.