Grundforløbet i 1.g.

I august måned startede et helt nyt kapitel af livet for 1.g’erne – nemlig ”gymnasielivet”. Heldigvis starter man ikke direkte i sin studieretningsklasse – men i grundforløbet på 3 måneder. Her lærer man de forskellige fag at kende, afprøver studieretninger og har sine første eksamener.

Saif startede i 1.x. og går nu i 1.w. Han mener, at grundforløbet er en hjælp. Det er en lettelse, da det hele ikke kommer på en gang. Man lærer en helt masse nyt på et højere niveau samtidig med, at man får hjælp og vejledning til valg af studieretning.

Man får et rigtig godt sammenhold med sin grundforløbsklasse, og Saif siger derfor:

”Det er vigtigt at nyde det. Det er nemlig rigtig dejligt at møde nye mennesker.”

Nye bekendtskaber gør, at man kender folk på kryds og tværs af skolen. Det er derfor en fordel ifølge Nazli, som også går i 1.w. Så hvis du skal starte i gymnasiet og er lidt nervøs, giver Nazli dette råd:

”Alle er helt nye og kender ikke nogen. Der er derfor en facade, der skal brydes. Det er vigtigt at være rigtig åben og bare snakke. Snak med alle, selvom de er anderledes. Snak med dem, som om det var dine nye bedste venner.”

Grundforløbet er altså et fundament og en god icebreaker til det rigtige ”gymnasieliv”.