Oplevelser ud over det sædvanlige

Galla på MSG

Galla er den helt store fest for eleverne på MSG. Det er en tradition for eleverne i 3.g. og 2. hf. Den store begivenhed afholdes sidst i april på MSG Ringsted og først i maj på MSG Haslev.

Ankomsten er en stor del af gallafesten. Nogle af lærerne speaker, når eleverne ankommer.
Der står forældre og familier, tidligere elever, elever fra 1.g, 2.g. og 1.hf. og overværer ankomsten.
Der kommer også folk fra byen for at se, hvem der ankommer flottest til gallafesten.


Køretøjerne er mangfoldige og kan være alt fra bilmærker som Ferrari og Mustang, sofacykler, festlige indkøbsvogne til hjemmebyggede ’hestevogne’ med vennerne spændt for som ’heste’.

Pigernes kjoler og drengenes jakkesæt viser, at gallafesten er blevet forberedt i lang tid.
Efter ankomsten danses der Les Lanciers. På MSG Ringsted danses der i vores store lyse kantine, og på MSG Haslev danses der i skolegården.
Efter den flotte og festlige dans, går publikum hjem. Herefter fortsætter festen for eleverne med diverse kåringer af årgangens elever. 

Masterclass i teater

Er du til teater? Så kom!

Masterclass i teater er et tilbud til talentfulde elever inden for drama, dans, musik, sang og scenografi.
Masterclass i drama arbejder projektorienteret i forhold til konkrete dramaprojekter.
Holdet ledes af skolens to dramalærere – og de samarbejder med bl.a. instruktører og komponister fra københavnske teatre.
Masterclass i drama samarbejder bl.a. også med det finske gymnasium i byen Porvoo. Sammen har vi opsat to forestillinger i Haslev og i Porvoo. Forestillingerne har kombineret forskellige kunst-, og stilarter og udtryksformer inden for teater/drama.
Masterclass i drama afvikles både som længerevarende forløb efter skoletid og som intensive weekendforløb.

Skuespillere, musikere, dansere, akrobater og scenefolk

Hver år gennemfører vi en Masterclass i drama på højt niveau i samarbejde med folk fra det professionelle teatermiljø. Der er auditions for både skuespillere, musikere, dansere, akrobater og scenefolk. Der arbejdes på højtryk, og vores forestillinger og scenografi er helt ud over det sædvanlige.

Vi laver aldrig det samme!

Vi har lavet ny-cirkus, kammerspil, in-ja-face-teater og meget andet. Hvert år er det nyt og anderledes. Ingen, der har været med, glemmer det.

Teater-Vi-Tør

MSG’s dramaarbejde rækker også ud over gymnasiet. Nogle år samarbejder vi med teaterprojekter i andre lande. Vi arbejder også med afgangselever i folkeskolerne, med flygtningeteater, med en teater-tænketank og meget andet. Vi kalder vores dramakoncept for Teater-Vi-Tør.

Læs mere på Teater-Vi-Tør’s hjemmeside.

Masterclass i drama er et tilbud uden for timerne. Men du kan også vælge drama som kreativt fag på C-niveau.
Ofte arrangerer vores dramalærere også mindre drama-projekter, hvor du kan få lov at prøve dig selv af, før du eventuelt vælger at gå til audition i Masterclass i drama. Du skal være parat til at bruge en del fritid på drama, når det går løs.

MSG Academy

Be all you can be!

MSG Academy er Midtsjællands Gymnasiums talentprogram for dig:

 • der gerne vil udnytte dit potentiale fuldt ud
 • der gerne vil styrke din faglighed
 • der er fagligt nysgerrig
 • der gerne vil inspireres til, hvad man kan bruge sin faglighed til efter gymnasiet

Hvor foregår det henne?

På gymnasiet og på besøg andre steder

Du kan bl.a. forvente:

 • Workshops i kreativ, akademisk og journalistisk skrivning
 • Uddannelsesbesøg
 • Virksomhedsbesøg
 • Foredrag og oplæg om alt fra naturvidenskab til humaniora – med mennesker, der brænder for deres fag

Hvor lang tid tager det?

Ca. 4×2 timer hvert semester

4 spændende arrangementer á ca. et par timers varighed hvert semester typisk om eftermiddagen. En til to gange om året samler vi arrangementerne til et heldagsarrangement ud af huset.

Hvem kan være med?

Dig der gerne vil bare lidt mere

Alle elever og kursister i Haslev og Ringsted på MSG:

 • som er nysgerrige
 • som har talent
 • som gerne vil udnytte deres potentiale!
 • som gerne vil se, hvordan det, man lærer i skolen, bruges ude i virkeligheden!

Vores nye MSG Academy-årgange starter op i foråret i 1.g/1.hf, og man er med på sit hold til afslutningen af gymnasiet/HF.

Hvad får man ud af det?

Faglighed og gode oplevelser – og et diplom!

 • Mulighed for at dyrke og styrke din faglige nysgerrighed sammen med andre interesserede talenter fra din årgang. I to år skal I sammen opleve en masse, der kan inspirere jer til, hvordan I kan forme jeres egen og fælles fremtid.
 • Mulighed for at styrke dine evner til at skrive spændende, akademisk og modtagerrettet. Vi sørger for, at du møder mennesker, der både brænder for et fag og et emne og for at fortælle dig om det.
 • Deltagelse i MSG Academy giver desuden et diplom, som du kan lægge ved dine eksamenspapirer, når du efter STX-, eller HF-eksamen skal videre ud i livet.

Hvor melder man sig til?

Ansøgningsfrist til den nye MSG Academy-årgang bliver hvert skoleår annonceret ved fællessamling og ved besøg i klasserne. Skriv herefter en motiveret ansøgning og send den over Lectio til Ida Sofie Minke Anderson (IA) eller Dorthe Kvetny Koefoed (DK).

Navngiv din besked ‘MSG Academy’

Ansøgningen skal fylde én side og rumme:

 • En kort præsentation af dig selv
 • En beskrivelse af, hvad der har vakt din interesse for MSG Academy
 • En begrundelse for, hvorfor du er egnet til at blive en del af MSG Academy og nogle refleksioner over, hvad du mener at kunne opnå ved at være med i MSG Academy.