Faglig vejledning

DSC_0721

Faglig vejledning

På MSG mener vi, at vejledning er en vigtig del af det at skabe en imødekommende kommunikation mellem eleven og skolen. Alle elever får den hjælp og vejledning, de har brug for.
Ud over studievejledning tilbyder vi dansk- og matematikfaglig vedledning til de elever, der har behov for det.

Læse- og skrivevejledning

Skolen har to læse- og skrivevejledere, som kan hjælpe elever med læse- og skriveproblemer. Dette kan både være gennem individuel vejledning og gennem særlige kurser.

Det er læse- og skrivevejlederne, som indstiller elever til at få en IT-rygsæk med hjælperedskaber til læse- og skrivevanskeligheder.

Du kan kontakte vejlederne gennem Lectio:

MSG Haslev: Anette Bækvang (AB)
MSG Ringsted: Camilla Munch-Hansen (MH)

Matematikvejledning

Skolen har en matematikvejleder, som hjælper elever med matematikproblemer. Matematiklærerne i klasserne henviser elever til matematikvejlederen, som derefter afholder særlige matematikkurser for disse elever.

Du kan som elev kontakte vores matematikvejleder Flóvin Næs (FN) gennem Lectio.

Lektiecafé

Ud over matematikvejledning tilbyder skolen matematikhjælp for alle elever i en lektiecafé 1-2 gange om ugen efter skoletid. Her kan man som elev hente hjælp til forståelse og udførsel af matematikopgaver.