Global fællesdag

Global fællesdag

Tirsdag den 16 april var alle skolens elever samlet på MSG Haslev til global fællesdag. Eleverne fra Ringsted køre med bus til Haslev, hvorefter dagens program startede i hallen. Her blev alle budt velkommen, og derefter påbegyndtes paneldebatten vedrørende Israel-Palæstina konflikten.

Efter 1,5 time gik eleverne ud på forskellige workshops. Der var hele 24 workshops at vælge i mellem, og forinden havde eleverne haft mulighed for at ønske emner. Der var alt fra strikning, eksotisk madlavning, amerikansk fodbold til workshop om indflydelse på MSG, lommeskov, udendørs klasselokale og meget mere. Workshopsne var styret af lærere, nuværende og tidligere elever samt gæster udefra.

Global fællesdag handler om at udforske andre landes kultur, italesætte globale problemer, skabe noget med sine hænder samt i det hele taget styrke sammenholdet mellem MSGs to afdelinger. Eleverne oplever på den måde en anderledes måde at lære på og kommer ud af de vante klasselokaler. Derudover er det også en dag, hvor eleverne styrker fællesskabet på kryds og tværs af klasser, årgange og afdelinger.

Dagen sluttede af med fremvisning af fællessang, dans og musikalsk indslag. Samtidig med underholdningen var det muligt at smage noget af den mad, eleverne havde lavet i løbet af dagen.