Covid

Corona retningslinjer på MSG i skoleåret 2021/2022

Fra den 10. september 2021 bliver COVID-19 ikke længere betragtet som en samfundskritisk sygdom, og det betyder at nogle af de retningslinjer, vi har haft på MSG, tilpasses.
Covid-19 bliver regnet som anden sygdom, og derfor føres man fraværende i Lectio og kan ikke deltage på Teams, hvis man er hjemme grundet COVID-19.

Da COVID-19 er smitsom, skal man fortsat huske:

  • At blive hjemme hvis man får COVID-19 symptomer.
  • At blive hjemme hvis man er udpeget som nær kontakt og har symptomer.
  • At blive hjemme hvis man er smittet og skrive til Lene, så man kan få hjælp til opsporing af nære kontakter og få information om, hvornår man kan komme tilbage i skole.

Undervisningsministeriet giver skolen ret til at afvise smittede elever eller elever med symptomer i at komme i skole.

Det nye er: 

At skolen ifølge Undervisningsministeriet kun kan anbefale nære kontakter (som ikke er vaccineret) at isolere sig mens de venter på testsvar. Alle nære kontakter kan dermed møde op i skole, mens de venter på testsvar.

At man noteres fraværende, hvis man er hjemme grundet smitte, COVID-19 symptomer eller test og man kan ikke være med på Teams. Husk at angive fraværsårsag i Lectio.

At virtuel undervisning (nødundervisning) kun sker, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed giver skolen et sundhedsfagligt påbud, som bevirker, at vi skal lave foranstaltninger, hvor nogle eller alle klasser skal være hjemme og modtage virtuel undervisning.

Undervisningsministeriet svarede de 9.9.21 følgende på spørgsmål om fravær grundet smitte eller isolation:

Er der tale om fravær, hvis en elev/kursist/deltager på ungdoms- og voksenuddannelser er syg pga. COVID-19 eller i isolation, fordi vedkommende er nær kontakt?

Ja. Da COVID-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom, vil det være de almindelige regler for fravær, som træder i kraft.

Hilsen

Lene, den 12.9.21