Covid

Corona retningslinjer på Midtsjællands Gymnasium

Følgende restriktioner skal overholdes ved fysisk tilstedeværelse på MSG:

Hver klasse har et stamklasselokale med tildelt indgang, inde -og ude område og toiletter, som er jeres base i løbet af dagen.
I klasselokalet må I fravige afstandskravet og sidde almindeligt ved siden af hinanden og I skal ikke bære mundbind i undervisningen.
I indendørs fællesområderne skal I bære mundbind og holde 2 meter afstand til andre.
Læreren skal forsøge at holde 2 meters afstand til jer i undervisningssituationen.
Jeres klasse må ikke være sammen med andre klasser i pauserne med undtagelse, når I er til undervisning på blandede hold.
I spiser enten inde i jeres lokale eller udenfor.
I får tildelt kantinedage, hvor I må handle. OBS – nogle dage må I ikke handle i kantinen.
Alle skal spritte af – hænder og de borde/stole som vi har siddet på og ved.

Klasser som står øverst i Lectio skemaet med FYSISK er inde på skolen. Hvis klassen ikke står i toppen af LECTIO skemaet, er klassen hjemme og modtager virtuel undervisning.

Undervisning på blandede hold (kreafag, sprog og valghold) ved FYSISK tilstedeværelse:
Ministeriet har anvist, at vi gerne må afvikle undervisning for blandede hold (valgfag, kreafag og 2. sprogfag), som er fysisk til stede på skolen.
Dette foregår på den måde, at I går til det anviste lokale i jeres skema. Elever fra samme klasse skal sidde sammen i grupper og der skal være 2 meter mellem klassegruppe i klasselokalet. F.eks. hvis holdet består af elever fra 3.a, 3.b og 3.c, så skal 3.a elever sidde sammen og holde 2 meters afstand til 3.b og 3.c eleverne.

Mulighed for selvtest på MSG

Alle medarbejdere og elever skal ved fysisk fremmøde på MSG forevise et negativt Covid-19 testsvar, som ikke er ældre end 72 timer fra tidspunktet for testen.
Fra onsdag den 14. april er der mulighed for selvtest på MSG. Læs mere om selvtest her:
Information om selvtest på MSG

Selvtest er kun for de elever, som er fysisk på skolen. Dvs. er man hjemme til virtuel undervisning og skal testes, skal det ske på de offentlige/private teststeder.

Elever, som møder ind på skolen til fysisk undervisning, må undtagelsesvis have en forældet test, når de skal selvtestes samme dag. MEN husk fortsat, at man ikke må komme på skolen hvis man har symptomer på COVID-19.

Regler for mundbind/visir:

  • Når I færdes på skolens indendørs fællesarealer, skal I bære mundbind (fællesarealer: kantine, gange, toiletter, studiecenter og fællesområder i øvrigt)
  • Når I har undervisning, behøver I ikke bære mundbind (klasselokale, laboratorie, hal), men der kan være situationer i eksempelvis laboratorier, hvor I står tæt og går rundt på begrænset plads, at faglærer kan bede jer tage mundbind på i undervisningen
  • Når I sidder ved kantinebordet på jeres kantinedag, må I tage mundbindet af for at spise, men hvis I står op, skal I have mundbind på
  • Hvis I har kantinedag, må jeres lærere sende jer ud i gruppearbejde ved jeres kantinebord. Når I står/går til kantinebordet skal I have mundbind på og når I sidder ned ved jeres kantinebord, må I tage mundbindet af
  • Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarig brug, så opbevar det i en plasticpose. Det er vigtigt ikke at røre ved selve mundbindet, men hold i snorene og lad det glide ned i plastikposen indtil man skal bruge det igen
  • Husk fortsat afstand og afspritning, selvom I har mundbind på.

I vil opleve at nogle af jeres lærere bærer mundbind/visir i undervisningen – det er de lærere, som har flere klasser i løbet af dagen.

Symptomer på COVID-19 – hvordan forholder du dig?

Ved symptomer på Covid-19 skal du blive hjemme og kontakte egen læge for vejledning. Læs mere om syptomer, og hvordan du forholder dig til det her:
Symptomer på COVID