Covid

Vedrørende Covid-19 (10.3.22)

 

Sundhedsstyrelsen oplyser den 10. marts 2022:

Der er kontrol med epidemien, og vi er derfor nu et sted, hvor vi kan lempe på anbefalingerne for, hvornår man behøver at blive testet for covid-19. Man bør fremadrettet kun lade sig teste i situationer, hvor et testsvar kan have betydning for behandling af covid-19. Der vil derfor heller ikke længere være behov for at teste nære og øvrige kontakter.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat at smittede personer isolerer sig og selvisolation fastholdes:

a) ved betydelige symptomer indtil symptomophør dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet. (f.eks. feber, vedvarende hoste, nysen og vejrtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede)

b) ved lette symptomer fastholdes selvisolationen 4 døgn fra testtidspunktet. (f.eks. ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse)

c) ingen symptomer selvisolation i 4 døgn fra testtidspunktet

 

Hilsen

Lene/den 10.3.2022