Covid

Generelle retningslinjer
om forebyggelse af smittespredning
på Midtsjællands Gymnasium

Lige nu er vi naturligvis allesammen hjemme, men når elever og medarbejdere opholder sig på skolen følger vi disse retningslinjer, som tager afsæt i sundhedsmyndighedernes og undervisningsministeriets udsendte retningslinjer.

Rengøring af hænder:

 • Sprit hænder af når I møder i skole om morgenen
 • Vask hænder efter toiletbesøg og brug servietten til at åbne døren med. Brug et toilet tæt på jeres stamlokale
 • Sprit hænder af før og efter pauserne, og hvis I forlader skolen
 • Sprit hænder af før og efter kantinekøb og spisning
 • Sprit hænder af når I forlader skolen

HUSK: når I opholder jer i et nyt lokale, skal I spritte jeres bord og stol af, både før og efter brug!

Afstandsregler:

 • I pauserne skal I opholde jer enten i klasselokalet og/eller udenfor i det tildelte udeområde
 • I undervisningen skal I så vidt mulig have front mod læreren og holde afstand til de andre elever i klassen
 • Læreren skal så vidt mulig holde 1 meters afstand til eleverne
 • Når I forlader jeres klasselokale, skal I være ekstra opmærksomme på at holde 1 meters afstand til andre personer
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram, og følg ensretningen hvor den er angivet
 • Det er tilladt at købe ind i kantinen i pauserne, hvis I følger ensretningen og afstands-linjerne på 1 meter
 • HUSK ikke at stimle sammen i pauserne!
 • I skal indtage jeres frokost i klasselokalet eller udenfor, med mindre I har årgangstildelt område i kantinen. Dvs. det er ikke tilladt at indtage mad andre steder på skolen!

Regler for mundbind/visir:

 • Når I færdes på skolens indendørs fællesarealer, skal I bære mundbind (fællesarealer: kantine, gange, toiletter, studiecenter og fællesområder i øvrigt)
 • Når I har undervisning, behøver I ikke bære mundbind (klasselokale, laboratorie, hal), men der kan være situationer i eksempelvis laboratorier, hvor I står tæt og går rundt på begrænset plads, at faglærer kan bede jer tage mundbind på i undervisningen
 • Når I sidder ved kantinebordet på jeres kantinedag, må I tage mundbindet af for at spise, men hvis I står op, skal I have mundbind på
 • Hvis I har kantinedag, må jeres lærere sende jer ud i gruppearbejde ved jeres kantinebord. Når I står/går til kantinebordet skal I have mundbind på og når I sidder ned ved jeres kantinebord, må I tage mundbindet af
 • Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarig brug, så opbevar det i en plasticpose. Det er vigtigt ikke at røre ved selve mundbindet, men hold i snorene og lad det glide ned i plastikposen indtil man skal bruge det igen
 • Husk fortsat afstand og afspritning, selvom I har mundbind på.

Hvis I undtagelsesvis har glemt mundbind, kan I købe det på kontoret (mobilepay) for 3 kr.

I vil opleve at nogle af jeres lærere bærer mundbind/visir i undervisningen – det er de lærere, som har flere klasser i løbet af dagen.

Symptomer på COVID-19 – hvordan forholder du dig?

Har du symptomer (eks. hoste, feber) skal du blive hjemme og kontakte egen læge for vejledning. Hvis lægen anviser dig til COVID-19-test, skal du blive hjemme indtil du kender testsvaret. Du kontakter rektor i Lectio eller ringer til skolens kontor. Dine lærere informeres efterfølgende.

Hvis du får symptomer mens du er i skole, skal du tage hjem med det samme og kontakte egen læge. Du skriver en besked i Lectio til rektor om du er taget hjem med COVID-19-symptomer. Dine lærere informeres efterfølgende.

Når du kender testresultatet, skal du kontakte rektor, hvor du får at vide hvad du skal gøre.

Hvis en person i din husstand (dem du bor sammen med) skal testes, skal du blive hjemme og afvente svar på deres COVID-19 test. Du SKAL fortsat give rektor besked om at du hjemme og skrive tilbage når du kender testresultatet.

Hvis der er en COVID-19-positiv i dit hjem, skal du blive hjemme selvom du ikke selv udviser symptomer og du skal testes. Vi skal følge det såkaldte forsigtighedsprincip, hvor man er hjemme indtil ingen er smittede i husstanden og når den smittede person ikke har haft symptomer i 48 timer og sidste test er negativ, kan man komme i skole igen.

Hvis en af dine nære venner (dem du krammer, kysser og er tæt sammen med) har COVID-19 symptomer skal du have skærpet opmærksomhed på symptomer og hygiejne med videre. Du kan godt komme i skole, såfremt du ikke har symptomer på COVID-19. Det er først hvis en af dine nære venner testes positiv for COVID-19, at du skal blive hjemme og testes. Nu skal du kontakte rektor i Lectio.

Hvis en af dine venner(led 2) har venner(led 3) som testes COVID-19-positiv, skal du have skærpet opmærksomhed på symptomer og hygiejne med videre. Du kan godt komme i skole, såfremt du ikke selv har symptomer på COVID-19. Det er først hvis en af dine nære venner også testes positiv for COVID-19, at du skal blive hjemme og testes. Du skal nu kontakte rektor i Lectio.

Hvis en elev eller ansat på MSG bliver testet positiv, kontakter rektor Styrelsen for Patientsikkerhed og får vejledning om hvad der skal ske. Rektor informerer alle i Lectio om hvilke foranstaltninger skolen iværksætter.

Du skal huske at informere dine forældre eller samboende om ovenstående retningslinjer.

 

Med venlig hilsen

Lene Eilertsen, rektor