International Dag

Onsdag den 21. april havde vi International Dag på MSG.

Dagen startede ud med et fælles virtuelt foredrag af Emil Erichsen fra tv-programmet
”Kurs mod fjerne kyster”. Her fortalte han om sine oplevelser på verdenshavene, og hvordan han kunne se problematikkerne ved den globale opvarmning samt plastikken i havene.
Dernæst skulle klasserne på 3 forskellige workshops, der dykkede ned i enkelte løsninger på et eller flere af FN’s verdensmål.

I en workshop blev der arbejdet med genbrug, genanvendelse og grøn produktion.
En anden workshop havde fokus på plastik, hvordan det blev nedbrudt til mikroplast og derved forurener havene – og hvordan man kunne forebygge dette.
Den tredje workshop handlede om design. Her blev der arbejdet med kommunikationsdesign. Eleverne designede hver især en klode (i ord og billede) med det verdensmål, som de selv syntes var vigtigst for klodens fremtid. Missionen var at skabe billeder/kloder, der visuelt opfordrede til forandring.