Maria Boesen

Improvisations-teater

I sidste uge var to dramahold og to musikhold fra MSG på ekskursion til København i det kommunale kulturhus ’Lygten Station’ på Nørrebro. Her så de impro-teaterstykket ’Plottwist Show’.

Martin Zarp, som er én af MSG´s dramalærere, arbejder også i kulturhuset og spillede med i stykket. Sammen med sin med-skuespiller, Signe Moore, har Martin lavet improvisationsteater i 5 år. På scenen kunne man også se David T. Mortensen (keys), Mathias Sidor (trommer) og Bjarne Michael Greisen Larsen (bas). Bjarne er tidligere elev fra MSG tilbage fra 00’erne.

I ’Plottwist Show’ improviserede Martin og Signe over historier, der var fortalt af gæstestjernen Sanne Søndergaard.

Innovation på MSG

Alle vores 2.g’ere var den 22. november samlet i Bengerd Hallen i forbindelse med fremlæggelser af deres innovative projekt, TF3, som de arbejdede med hele uge 46. Her skulle de løse en udfordring i grupper for fire virksomheder, som de mandag den 22. november fremlagde for virksomhederne.

I dommerpanelet var der repræsentanter fra alle virksomhederne – samt eksterne dommere, herunder bl.a. borgmesteren fra Ringsted, Henrik Hvidesten.

Eleverne blev bedømt på, om deres løsning var innovativ (nyskabende og værdifuld for andre) og realisérbar – og om deres præsentation for dommerne var struktureret og tydelig.

Vinderne er følgende:

Hold 2 fra 2.x, der har haft en udfordring, de skulle løse for Danske Bank (øverste billede).

Hold 1 fra 2.b, der har haft en udfordring fra Revisionsfirmaet Sønderup I/S (billede 1 i nederste række).

Hold 2 fra 2.w, der har haft en udfordring fra Sjællandske Medier (billede 2 i nederste række).

Hold 1 fra 2.d, der har haft en udfordring fra Affald Plus (billede 3 i nederste række).

TILLYKKE til alle vinderne og godt arbejde fra alle grupper!

Præmien til vinderne er billetter til Stand Up med Specialklassen i Ringsted Kongrescenter.

ESU Debating Cup 2021

Mandag og tirsdag i uge 46 var MSG’s debating-hold i Næstved, først til workshop og siden i konkurrence mod de andre sydsjællandske gymnasier. På billedet modtager Emilie 2.w, Line 2.w, Tyge 3.u, Lasse 2.d, Dicte 3.c og Maja 2.d. instruktion fra den engelske mentor Daniele fra ESU, den verdensomspændende English Speaking Union.

I debatkonkurrencen var emnerne “lukning af zoologiske haver”, “tilbagelevering af artefakter fra kolonitiden” og “mobiltelefonen som hæmmende for menneskelige forbindelser”. Vores to hold kastede sig frygtløse ud i debatterne, og det blev da til også en sejr over Sorø Akademi. Holddeltagerne blev presset men hyggede sig, og flere af 2.g’erne sagde:

“Vi melder os igen næste år!”

Besøg på Absalon

I uge 46 havde 2. hf PPP3. PPP står for projekt-, og praktik-periode. Denne PPP var den trejde af sin slags. De andre lå i 1. hf. Denne her gang var det psykologi og samfundsfag, som 2.hf arbejdede med for at få skabt et produkt.

I forbindelse med PPP3 var 2.p på besøg på Absalon i Roskilde, tirsdag den 16. november, hvor de hørte om lærer-, og socialrådgiver-uddannelsen.

2.p. havde på forhånd, inden besøget, arbejdet med en case. På Absalon fik klassen et indblik i løsningsmetoder fra en lærer og socialrådgiver.

Resten af ugen gik med at arbejde videre med casen, arbejdet endte ud i en podcast, som en del af den mundtlige præsentation af PPP3.

Billederne her i opslaget er fra 2.p’s besøg på Absalon, hvor de arbejdede med forskelige metoder, som underviserne fra Absalon havde forberedt.

Partidebat på MSG Haslev

Eleverne på Midtsjællands Gymnasium, Haslev havde i dag besøg af de lokale politikere fra Faxe Kommune. Der var i den store sal linet op til politisk debat for at gøre eleverne klogere på, hvilke områder byrådet i Faxe Kommune kæmper for. Panelet bestod af følgende lokalpolitikere:

Thomas Spange Olsen, (Ø)
Ole Vive, (V)
Camilla Meyer, (A)
Michael Christensen, (C)
Michelle Frese, (SF)
Jannick Jeppesen, (NB)
Mikkel Dam, (LA)
Rene Tuekær, (Lokallisten)

De to emner, der vakte mest interesse blandt eleverne, var den grønne omstilling og den nye omfartsvej. Mens nogle af politikerne mente, at den nye omfartsvej ikke er nødvendig, og at pengene kan bruges et andet sted, mente andre, at denne vej er ekstremt vigtig for at føre trafikken væk fra byen. Trods uenighed på nogle punkter var alle i panelet enige om, at Faxe Kommune skal være mere bæredygtig, og at det er nødvendigt inden for de næste par år, at alle kommunale biler skiftes til at køre på el.

I publikum var der fra start uddelt to sedler, en rød og en gul. Disse sedler skulle publikum bruge til diverse afstemninger. En af afstemningerne lød eksempelvis på, om man synes, det er politikerne eller borgerne der kan og skal gøre noget for den grønne omstilling i hverdagen. På denne måde havde publikum mulighed for at bekræfte enighed eller uenighed med panelet.

Efter den store debat med alle elever, havde eleverne med samfundsfag A en ekstra mulighed for at spørge ind til politikernes holdning, da de skulle på speeddating med de forskellige og svare på spørgsmål. Denne time bestod så af tre sekvenser, hvor politikerne skulle bevæge sig fra bord til bord og svare på de spørgsmål, som eleverne havde fået tildelt i en kuvert.

I den første runde skulle politikerne svare på, hvordan det er at være lokalpolitiker samt hvordan og hvor meget tid de faktisk bruger på denne såkaldte hobby. Michael Christensen fra Det Konservative Folkeparti siger f.eks. om hans arbejde i byrådet:
 ”Det er den vigtigste hobby at være lokalpolitiker”.

I anden runde fandt politikerne et nyt bord at sidde ved, hvor de skulle forklare eleverne om deres ideologi ift. deres parti og deres holdninger. Her kunne samfundsfagseleverne bruge deres faglige viden til at spørge ind til de forskellige politikeres værdier ift, hvordan de vil gøre kommunen bedre at bo i.

Den sidste runde udspillede sig som et reelt byrådsmøde, hvor eleverne og politikeren skulle komme til enighed om, hvilke ting der skal sættes flere penge af til i det kommunale budget. Eleverne kunne her få at se, hvor svært det kan være for de forskellige partier at komme til enighed og fik en lille smagsprøve på, hvad det vil sige at være byrådsmedlem.

De to timer har haft til formål, at eleverne skulle blive mere bevidste om, hvilke partier der går ind for forskellige ting, og hvilke ting i kommunen, der skal udvikles på. Mange af gymnasiets elever skal sætte deres første valgkryds i morgen 16. november, og de er måske derfor ikke vante i hvilke ting, de vægter højt ift. kommunalpolitik. Netop derfor kunne denne valgdebat hjælpe dem i, hvor de vil sætte deres kryds.

Partidebat på MSG Ringsted

I dag har vi haft partidebat på MSG.

Vi havde besøg af fire forskellige kommunalpolitikere: Henrik Hvidesten (V), Mette Holme (S), Mona Musse (Ø) og Benjamin Pedersen (C).

Eleverne havde inden debatten besvaret et spørgeskema, hvor de skulle tage stilling til, hvilke kommunale emner, som de finder vigtige. Her var Klimaindsatser, miljø og natur klare vindere.

Derfor blev debatten indledt af en snak om klima og den grønne omstilling i Ringsted. Her blev der drøftet løsninger såsom Ringsteds målsætninger for CO2-udledning, bæredygtige byggerier samt el-ladestandere i private hjem og på kommunale parkeringspladser.

Men hvem har egentlig ansvaret for den grønne omstilling?

Dette spørgsmål har eleverne på MSG besvaret, og heraf mente 47% at den grønne omstilling er politikernes ansvar og 32% mente, det er borgernes eget ansvar.

Spørgsmålet blev senere debatteret af kommunalpolitikerne, hvor de hver især fik muligheden for at komme med deres perspektiv på, hvor ansvaret ligger.

Herefter blev debatten ledt hen på transport, hvor eleverne tog stilling til spørgsmålet om kollektiv trafik frem for billigere færden i personbiler. Her kunne eleverne give udtryk for deres egen personlige holdning vha. røde og gule stemme-lapper.

Efter debatten om klima og transport, fremlagde kommunalpolitikerne deres mærkesager en sidste gang.

Som afslutning var der tid til mere konkrete spørgsmål fra salen.

Her var der stor interesse for at høre politikernes holdninger omkring skoler, gymnasier og det at være ung i Ringsted.

Ligesom emner som Torvet, skattelettelser, trafik, landområder og bæredygtighed blev taget op til debat.

Efter partidebatten fik de klasser, der har samfundsfag på A-niveau et indblik i, hvordan det er at være kommunalpolitiker i Ringsted og alt arbejdet der ligger bag.