Kulturpris til Torben

Musik- og dramalærer på MSG, Torben Ibsgaard, fik fredag den 3. marts tildelt Faxe Kommunes Kulturpris for sit mangeårige arbejde med teater. Prisen blev uddelt på Haslevs gamle apotek i forbindelse med forestillingen Den bevidste forbruger, som Torben var med til at sætte op sammen med skuespiller og tidligere elev på MSG, Christian Rossil.

Torben har været lærer på MSG siden 1996. I 2008 blev MSG’s eget teater, Teater Vi Tør, etableret med Torben som kunstnerisk leder.

Om Teater Vi Tør siger Torben:

”Teater Vi Tør er gymnasiets teater, men det er også et tilbud, der rækker ud i kommunen, hvor vi indgår i mange samarbejdsprojekter. Det er et mere formaliseret egnsteater, der fungerer som andre teatre – men med den forskel, at vi arbejder særligt med og for unge ift. vores gymnasieelever.
Vi hiver også professionelle scenekunstfolk ind i vores forestillinger. Det kan f.eks. være dramatikere, skuespillere eller instruktører. Vi har altid et budskab i vores forestillinger, hvor vi ønsker at sætte noget til debat.”

Hvad betyder teater i dit liv?

”For mig er teater en dybereliggende interesse. Det er leg, eventyr og latter. Det er et væsen, der er unikt på mange måder. Det er levende. Det er mennesker, der mødes. Det er der, hvor tingene sker og det organiske i nuet.”

Torbens foretrukne teaterdiscipliner er improteater og teatersport. Om dette fortæller Torben:

”Hovedindgangsvinklen er humor og leg. Man kan ikke lave improteater uden, at man griner og har det rart sammen. Man møder hinanden gennem latteren, og dette er i sig selv en forløsning.
Gennem legen kan man forene og samle en ny gruppe af mennesker, så man lærer hinanden at kende.”

Torben understreger, at det handler om at turde at fejle – deraf også navnet Teater Vi Tør. Ved at fejle og vende det til noget positivt, frisættes de unge, så de har modet til at stille op, slippe kontrollen og bruge deres fantasi.

”I dag har vi et kernebegreb, der heder innovation. Improteater træner netop det at være innovativ. Reglen er, at man ikke må sige nej. Man skal turde at gå efter sin første intuition som den rigtige, spinde videre på den og lade andres idéer indgå i fælles tanker.”

Torben fortæller, at der er en god sammenhæng mellem de to fag – musik og drama – som han underviser i:

”Musikken er bare et andet sprog, hvor du fortæller historier. Teater er også musik: Flow, tempo, pauser og dynamik. Det hænger rigtig godt sammen at koble de to fag i min måde at undervise på. I musik kan jeg f.eks. introducere en scene med en konflikt. Så får jeg eleverne til at spille nogle roller, og derefter lærer de, hvad musikken tilsvarende kan i form af f.eks. opbygning af spænding til klimaks.”

Hvordan er det at arbejde med teater som gymnasielærer?

”De unge har en energi og friskhed, der skaber en masse spændende fortællinger, hvor de også byder ind med nogle meget private ting til forestillingerne. Jeg kommer ind bag de unge mennesker og får et indblik i deres liv og besværligheder. Det er jeg meget respektfuld og taknemmelig for. Og så er der kort vej til handling, når man arbejder med unge. Hvis jeg får en idé, kan jeg spinde videre på den i løbet af en time, mens energien er kraftfuld.”

Masterclass i drama er et af MSG’s talentforløb for eleverne og Teater Vi Tør’s årlige, største teaterforestilling. Om Masterclass i drama fortæller Torben, at det vigtigste for ham er at få alle de medvirkende ud på en rejse. Derudover er det vigtigt, at projektet med forestillingen holder hele vejen igennem.

Den første Masterclass i drama forestilling, Fatum, lavede Torben i samarbejde med tidligere musiklærer på MSG, Hans Krarup. Som en del af et nordisk samarbejde, tog de til Finland med forestillingen, hvor de opførte den på gymnasiet, Linnankosken Lukio. Siden hen er der blevet opført fire andre Masterclass i drama forestillinger i Finland.

Stort tillykke til Torben med kulturprisen! Vi glæder os fortsat til mange gode teateroplevelser.

På billedet ses Torben i en lænestol på teaterkontoret på MSG Haslev.