Studieretningsdag

Traditionen tro havde alle 2.g og 3. klasser på MSG Studieretningsdag fredag den 10. november. Det er en dag, hvor klasser med den samme studieretning på tværs af årgange og afdelinger mødes og har fokus på netop deres studieretning hele dagen.

Flere klasser var ude af huset på ekskursion til København, på RUC, Campus Kalundborg og Syddansk Universitet. Klasserne med studieretning Musik A – Engelsk A var i Ringsted Kulturhus, hvor de bl.a. skrev og komponerede sange.

De sproglige studieretninger var på MSG Ringsted. Her blev der bl.a. lavet mad med spansk. Flere af de sproglige fag skulle indkøbe og fremlægge om snacks på deres sprog. På billedet kan du se elever med Fransk A i fuld gang med deres fremlæggelse.