Debat

DEBAT OM FORSVARSFORBEHOLDET

Torsdag den 12. maj blev der på MSG Haslev afholdt en debat om det forsvarsforbehold, som danskerne den 1. juni skal stemme ja eller nej til at beholde. Både 2.g’ere og 3.g’ere fra Ringsted og Haslev deltog i denne debat.

Formålet med denne debat var at gøre de unge førstegangsvælgere klogere på, hvad det egentlig er, de skal stemme om den 1. juni og på den måde forhåbentlig hjælpe dem med at tage stilling til den egentlige afstemning. Men debatten handlede også om at forstå, hvordan EU-samarbejdet fungerer i den her situation.
Debatten startede ud med et foredrag om baggrunden for forsvarsforbeholdet, og hvad det egentlig betyder, at vi har sådan et forbehold i Danmark. Her fandt eleverne ud af, at forbeholdet faktisk var en betingelse, som Danmark stillede, da Maastrichttraktaten skulle underskrives i 1992, hvilket de fleste af eleverne nok ikke havde tænkt over forud for debatten. Efterfølgende skulle de 4 panelister fra hhv. Konservativ Ungdom, Dansk Folkepartis Ungdom, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og foreningen Nyt Europa debattere. Her skulle de forskellige foreninger argumentere for og imod forbeholdet samt udfordre hinanden i, hvilke fordele og ulemper der er ved at stemme enten ja eller nej.
Her havde publikum også mulighed for at stille spørgsmål til panelisterne for at få besvaret de spørgsmål, de måske sad inde med. Efter debattens afslutning skulle eleverne gerne være blevet klogere på, hvor de sætter deres kryds, når valget løber af stablen den 1. juni. Redaktionen spurgte Alexander fra 3.c MSG Haslev, hvordan han har det med at være med til at beslutte noget i forbindelse med EU lige pludselig:

”Det er meget spændende og meget nyt, og jeg håber da, at det ender med at blive det rigtige valg jeg tager.”

Om det at beslutte sig for hvad Alexander vil stemme siger han:

”Det var ikke svært for mig at beslutte, hvad jeg skulle stemme, da jeg først blev bevidst om hvad ja og nej betyder.”

Debatten har taget højde for eleverne og oplyst dem om de ting, der foregår ude i verden – især det vigtige valg der giver dem mulighed for at sætte deres præg på både national og international politik.

Selvom mange unge har svært ved at forholde sig til denne afstemning, så har debatten trods alt hjulpet de elever, der kan stemme på sporet af, hvor de kommer til at sætte deres kryds den 1. juni.