Maria Boesen

Partidebat på MSG Haslev

Eleverne på Midtsjællands Gymnasium, Haslev havde i dag besøg af de lokale politikere fra Faxe Kommune. Der var i den store sal linet op til politisk debat for at gøre eleverne klogere på, hvilke områder byrådet i Faxe Kommune kæmper for. Panelet bestod af følgende lokalpolitikere:

Thomas Spange Olsen, (Ø)
Ole Vive, (V)
Camilla Meyer, (A)
Michael Christensen, (C)
Michelle Frese, (SF)
Jannick Jeppesen, (NB)
Mikkel Dam, (LA)
Rene Tuekær, (Lokallisten)

De to emner, der vakte mest interesse blandt eleverne, var den grønne omstilling og den nye omfartsvej. Mens nogle af politikerne mente, at den nye omfartsvej ikke er nødvendig, og at pengene kan bruges et andet sted, mente andre, at denne vej er ekstremt vigtig for at føre trafikken væk fra byen. Trods uenighed på nogle punkter var alle i panelet enige om, at Faxe Kommune skal være mere bæredygtig, og at det er nødvendigt inden for de næste par år, at alle kommunale biler skiftes til at køre på el.

I publikum var der fra start uddelt to sedler, en rød og en gul. Disse sedler skulle publikum bruge til diverse afstemninger. En af afstemningerne lød eksempelvis på, om man synes, det er politikerne eller borgerne der kan og skal gøre noget for den grønne omstilling i hverdagen. På denne måde havde publikum mulighed for at bekræfte enighed eller uenighed med panelet.

Efter den store debat med alle elever, havde eleverne med samfundsfag A en ekstra mulighed for at spørge ind til politikernes holdning, da de skulle på speeddating med de forskellige og svare på spørgsmål. Denne time bestod så af tre sekvenser, hvor politikerne skulle bevæge sig fra bord til bord og svare på de spørgsmål, som eleverne havde fået tildelt i en kuvert.

I den første runde skulle politikerne svare på, hvordan det er at være lokalpolitiker samt hvordan og hvor meget tid de faktisk bruger på denne såkaldte hobby. Michael Christensen fra Det Konservative Folkeparti siger f.eks. om hans arbejde i byrådet:
 ”Det er den vigtigste hobby at være lokalpolitiker”.

I anden runde fandt politikerne et nyt bord at sidde ved, hvor de skulle forklare eleverne om deres ideologi ift. deres parti og deres holdninger. Her kunne samfundsfagseleverne bruge deres faglige viden til at spørge ind til de forskellige politikeres værdier ift, hvordan de vil gøre kommunen bedre at bo i.

Den sidste runde udspillede sig som et reelt byrådsmøde, hvor eleverne og politikeren skulle komme til enighed om, hvilke ting der skal sættes flere penge af til i det kommunale budget. Eleverne kunne her få at se, hvor svært det kan være for de forskellige partier at komme til enighed og fik en lille smagsprøve på, hvad det vil sige at være byrådsmedlem.

De to timer har haft til formål, at eleverne skulle blive mere bevidste om, hvilke partier der går ind for forskellige ting, og hvilke ting i kommunen, der skal udvikles på. Mange af gymnasiets elever skal sætte deres første valgkryds i morgen 16. november, og de er måske derfor ikke vante i hvilke ting, de vægter højt ift. kommunalpolitik. Netop derfor kunne denne valgdebat hjælpe dem i, hvor de vil sætte deres kryds.

Partidebat på MSG Ringsted

I dag har vi haft partidebat på MSG.

Vi havde besøg af fire forskellige kommunalpolitikere: Henrik Hvidesten (V), Mette Holme (S), Mona Musse (Ø) og Benjamin Pedersen (C).

Eleverne havde inden debatten besvaret et spørgeskema, hvor de skulle tage stilling til, hvilke kommunale emner, som de finder vigtige. Her var Klimaindsatser, miljø og natur klare vindere.

Derfor blev debatten indledt af en snak om klima og den grønne omstilling i Ringsted. Her blev der drøftet løsninger såsom Ringsteds målsætninger for CO2-udledning, bæredygtige byggerier samt el-ladestandere i private hjem og på kommunale parkeringspladser.

Men hvem har egentlig ansvaret for den grønne omstilling?

Dette spørgsmål har eleverne på MSG besvaret, og heraf mente 47% at den grønne omstilling er politikernes ansvar og 32% mente, det er borgernes eget ansvar.

Spørgsmålet blev senere debatteret af kommunalpolitikerne, hvor de hver især fik muligheden for at komme med deres perspektiv på, hvor ansvaret ligger.

Herefter blev debatten ledt hen på transport, hvor eleverne tog stilling til spørgsmålet om kollektiv trafik frem for billigere færden i personbiler. Her kunne eleverne give udtryk for deres egen personlige holdning vha. røde og gule stemme-lapper.

Efter debatten om klima og transport, fremlagde kommunalpolitikerne deres mærkesager en sidste gang.

Som afslutning var der tid til mere konkrete spørgsmål fra salen.

Her var der stor interesse for at høre politikernes holdninger omkring skoler, gymnasier og det at være ung i Ringsted.

Ligesom emner som Torvet, skattelettelser, trafik, landområder og bæredygtighed blev taget op til debat.

Efter partidebatten fik de klasser, der har samfundsfag på A-niveau et indblik i, hvordan det er at være kommunalpolitiker i Ringsted og alt arbejdet der ligger bag.

MSG-løbet

Fredag den 8. oktober var der traditionen tro det årlige MSG-løb på begge afdelinger.

I Ringsted deltog Ringsteds borgmester, Henrik Hvidesten i løbet.
Han kom i mål som den første med en tid på 19.41. Den første af drengene, der kom i mål, var Milad med en tid på 21.36 (billede 1). Nr. 2 blev Tobias med en tid på 21.38 (billede 2). Den første af pigerne, der kom i mål, var Sheila med en tid på 26.22 (billede 3). Lærer Thomas Maale løb også med og fik en tid på 21.47.

I Haslev var den hurtigste dreng Jakob (billede 4) med en tid på 18.36. Nr. 2 blev Alexander (billede 5) med en tid på 19.53. Den hurtigste pige var Mille (billede 6) med en tid på 21.59.

Dejlig måde at gå på weekend på her fra MSG!

MSG Academy på tur

Torsdag den 7. oktober var talentholdet MSG Academy årgang 8 på ekskursion til hovedstaden.
MSG Academy er et af skolens mange ekstra-tilbud til elever, som gerne vil udnytte deres potentiale og styrke deres faglighed. Når man er med i MSG Academy, får man mulighed for at opleve f.eks. workshops, uddannelsesbesøg, virksomhedsbesøg eller foredrag. Holdet mødtes i går ”under uret” på Hovedbanegården, og tog derefter med bussen til Refshaleøen.
Her blev de modtaget af Sofie Andreassen fra KØS (Museet for kunst i det offentlige rum), som guidede dem rundt på øen og fortalte om Gordon Matta-Clarks kunstform i det urbanske rum. Selvom Gordon tog billeder af det nedslidte 70’er New York, kunne det rå og forladte udtryk på Refshaleøen alligevel godt bruges til en forsøgt genskabelse af hans ikoniske projekter.
Academy holdet var her ude på tre opgaver, hvor de først skulle prøve at indfange det ”gemte og glemte rum”, ”tomrummet og mellemrummet” og til sidst ”menneskerummet og himmelrummet”.
Foto-opdagelsen afsluttedes derefter med en diskussion om deres intentioner med de inspirerede billeder, og de kom hermed frem til en dybere forståelse af Matta-Clarks udtryksform.

Efter besøget på Refshaleøen gik turen til Københavns Universitet, Søndre Campus, hvor de unge mennesker kunne nyde deres frokost i det gode vejr, efterfulgt af en rundvisning på campus.
Her fik de lov at komme ind bag Universitetets lukkede døre og gå rundt bl.a. de 15.000 studerende på Søndre Campus. De oplevede altså, hvordan livet og hverdagen kan se ud, når man studerer f.eks. sprog, jura eller teologi. Med hensyn til de sidste to studier, var eleverne så heldige, at tre tidligere MSG elever, som nu studerer jura og teologi, havde lyst til at holde et lille oplæg om deres studier.
Academy holdet blev præsenteret for skemaer, undervisningsformer og ikke mindst vigtigheden af selvstudie. Under oplæggene var der også rig mulighed for, at de nysgerrige elever kunne få svar på alle deres spørgsmål, om det så omhandlede græsk, hebraisk, juridiske cases eller hvad de studerende ville efter at have færdiggjort deres studier.
De tre universitetsstuderende tog sig god tid til at få svaret på alle spørgsmål og gav en betryggende tilkendegivelse om, at uanset om man ved, hvad man vil efter gymnasiet eller ej, så skal man nok finde en vej videre i livet.

Alt i alt, var dagen fyldt med hyggelige stunder, en masse gode oplevelser og gav forhåbentlig talentholdet et bedre udgangspunkt for, hvad de kunne tænke sig at give sig i kast med, når gymnasietiden er forbi.

50 års jubilæum

Lørdag den 28. august var studenterårgang 1971 på besøg på MSG Haslev. De mødtes i anledning af deres 50 års jubilæum og startede dagen med en rundvisning af vores pædagogiske leder, Arn Bjørnsfeldt. Han fortalte om, hvordan det er gået gymnasiet, siden årgang 1971 blev studenter. Der var 35 ”studenter”, som deltog i jubilæet ud af en årgang på 90 elever.

Snakken og latteren gik livligt, da de genså lokaler og gange på gymnasiet. Mange gode historier blev fortalt og begyndte ofte med et: ”Kan I huske, da vi…”.

Efter rundvisningen forsatte jubilarerne med en god frokost ude i byen.

Det øverste billede er fra dimissionen i 1971 og det nederste billede er fra jubilæet, lørdag den 28. august. Begge billeder er taget i salen.

Idrætsdag

Fredag den 27. august var det årets idrætsdag på MSG. En dag, der er tiltænkt at få eleverne ud og være aktive samtidig med, at det styrker klassefællesskabet og den overordnede skoleånd.

Klasserne får hver tildelt et tema under et overtema, der i år var ”årtier” på MSG H og ”lande” på MSG R. Eleverne har derfor skulle klæde sig ud som det årti eller det land, de har fået tildelt.

På de tre første billeder kan I se indmarch og opvarmning fra MSG R.
På de tre næste billeder kan I se 2.p. fra MSG H, som vandt for bedste heppekor, 2.b. som vandt som bedste udklædning (1970’erne) og 2.a, som vandt hele konkurrencen på MSG H (antal points).

Selve dagen er opbygget af en række aktiviteter som f.eks. bondegårdsløb, Ultimate og fælles dans, som selvfølgelig er aktiviteter, hvor klasserne konkurrerer i at være bedst.

Dejlig dag med solskin og smil på læben.