Kostskolegangen

Den historiske kostafdeling på MSG Haslev (det tidligere Haslev Gymnasium) blev i september 2023 midlertidigt åbnet op for rundvisning. Da kostafdelingen lukkede i 1974, blev værelsesgangen efterladt tom og øde, og sådan står den stadig i dag.

MSG’s pædagogiske leder og historiker, Arn Bjørnsfeldt, viste interesserede rundt på alumnegangen i de både mørke og lyse loftrum, mens han fortalte spændende og lærerige anekdoter om livet på gymnasiets kostskole.   

I filmen nedenfor kan du følge Arn Bjørnsfeldt på en kort rundvisning på kostskolegangen. Med nogle spændende nedslag i historien, får du hermed et indblik i hverdagen fra den tid, hvor kostskolen var en del af dagligdagen på gymnasiet.