Historier fra Besættelsestiden

Torsdag den 25. maj var alle 1.g elever på MSG på tur i lokalhistorien fra Besættelsestiden i henholdsvis Haslev og Ringsted. Dette som optakt til, at de skal skrive den obligatoriske DHO-opgave (dansk-, og historieopgave) i 1.g. Emnet for alle klasser i år er Besættelsestiden.

I Haslev var det MSG’s pædagogiske leder og historiker, Arn Bjørnsfeldt, der viste klasserne rundt og fortalte om Besættelsestidens helte og skurke på gymnasiet og i Haslev. Turen gik bl.a. til Seminariet, som blev malet helt sort for at camouflere bygningen blot en uge før befrielsen pga. ordre fra Tyskland. Dette for at snyde englænderne, hvis de ville bombe Danmark. Turen bød også på et besøg på ‘Tysker kirkegården’ og et stop ved mindetavlen i skolegården over de tidligere elever fra MSG Haslev, der faldt i modstandskampen.