DM I SCIENCE PÅ MSG

I Starten af Året havde vi på MSG et hold 1.g’ere med til DM i Science.

På billedet fra venstre til højre ses Anja (lærer), Peter (lærer), Afif (1.B), Mosawer (1.B), Frida (1.A) og Sebastian (1.B).

Men hvad er DM i Science?

DM i Science er en årlig begivenhed, som foregår i slutningen af januar. I konkurrencen dyster de deltagende hold i teoretiske og eksperimentelle opgaver i kemi, biologi og fysik.

Derfor henvender konkurrencen sig primært til de naturfaglige studieretninger, dog skal det slås fast, at ALLE er velkomne – også selvom man ikke har en naturfaglig studieretning.  

For at kunne deltage skal man være i gang med sit første år og må ikke være fyldt 17 år pr 31. december, hvilket gør, at konkurrencen henvender sig til 1.g’erne.

Der var god opbakning på tilbuddet, og i alt deltog 5 elever fordelt på de 2 naturfaglige klasser fra MSG Haslev. 3 af dem deltog til den landsdækkende konkurrence, da det desværre ikke passede ind i de 2 andres skemaer.

MSG sendte Afif (1.B), Mosawer (1.B) og Tomas (1.A) afsted til konkurrencens indledende runde, hvor opgaverne omhandlede bier, bl.a. skulle de i opgave 1 dissekere en bi for med så stor nøjagtighed som muligt at beskrive, hvordan bien var opbygget.

På trods af en god præstation og point i alle givede opgaver, gik holdet ikke videre til de næste runder. Det var dog en god oplevelse, og de havde alle lært noget, som de kunne bruge i deres undervisning ude i deres normale klasser.

Ifølge Mosawer var det tydeligt at mærke, at de andre var dygtige og havde trænet godt op til konkurrencen, hvilket Anja, som er lærer på skolen, bakkede ham op i.

Man vil fra skolens side næste år prøve at lægge mere op til, at det ikke er nødvendigt at melde sig til den forberedende workshop på MSG for at deltage i den landsdækkende konkurrence. Man kan også deltage i den forberedende workshop, hvis man bare ønsker at nørde noget mere med naturfag.