Talentarbejde: forskerspirere, ATU og andet

Aktiviteter for talentfulde gymnasieelever på MSG

MSG Academy

MSG Academy lille

Vi startede i foråret 2014 MSG Academy, som samler 30 talentfulde elever fra MSG i et særligt lokalt Academy. Det foregår som eftermiddag/aftensarrangementer og/eller i weekenderne. Vi arrangerer virksomhedsbesøg, foredragsarrangementer, workshops med mere for de af vores elever, der vil udfordres ud over det, vi tilbyder til dagligt.

Læs mere herom under selvstændigt menupunkt

Læs også artiklen her

 

Udover MSG Academy har vi en række andre talentaktiviteter:

ATU, Akademiet for Talensfulde Unge

I en almindelig gymnasieklasse sidder gennemsnitligt to elever, der har evne og lyst til at arbejde ekstra med deres akademiske interesser. Akademiet for Talentfulde Unge er et særligt tilbud til disse engagerede elever, og Akademiets program giver dem muligheden en række nye udfordringer og faglig inspiration.

Akademimedlemmerne er tilknyttet programmet i to år fra midten af 1.g frem til første semester af deres 3.g år. Forløbet har til formål at inspirere og udfordre eleverne fagligt samt at forberede dem på en akademisk karriere. I forløbet deltager talenterne i en række forelæsninger og deltager aktivt i faglige workshops indenfor de samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder samt det merkantile område. Akademiet har et løbende samarbejde med både videregående uddannelser og private virksomheder, som har til formål hvert år at sammensætte et unikt program, der giver deltagerne mulighed for at møde nogle af landets fremmeste forskere og mest innovative virksomheder. Se mere på http://www.ungetalenter.dk

Forskerspirer

Projekt forskerspirer er et landsdækkende tilbud til elever på de fire gymnasiale ungdomsuddannelser hf, hhx, htx og stx. Projektet, der er arrangeret af Københavns og Århus Universitet, lader talentfulde og nysgerrige gymnasielever prøve kræfter med, hvad det vil sige at arbejde som forsker. Projektet starter i februar måned i 2.g og afsluttes i oktober i 3.g. Dette projekt er for de meget selvstændige elever og deltagelse kræver faglig og tidsmæssig overskud. Eleverne arbejder med en selvvalgt forskningside som de, ved hjælp af en forsker, skal konkretisere og afprøve i form af en synopsis. Eleverne får igennem forløbet lært en masse om den akademiske arbejdsmetode (akademisk læsning og skrivning) og får godt indblik i hvad det vil sige at gå på universitetet og arbejde som forsker. Eleverne kan fordybe sig i alle områder inden for samfundsfag, naturvidenskab, bio- og sundhedsvidenskab og humaniora (for eksempel sprog, musik, historie). Se mere på http://forskerspirer.ku.dk/

Læs også artiklerne om nogle af vores forskerspirer:

Fra ide til forskerspire-lille På vej mod forskerlivet-lille

Fagolympiader

Flere af fagene i gymnasieskolen har tradition for at afholde olympiade, hvor de dygtigste elever testes i løsning af forskellige opgaver, lige fra paratviden til kreative opgaver. Hvert år mødes de bedste elever i en national konkurrence, hvor vinderne skal dyste mod elever fra resten af verden i en stor international konkurrence i en af verdens storbyer. MSG tilmelder hvert år elever til Olympiade i fagene kemi, fysik, geografi, biologi, filosofi og matematik (Georg Mohr).

Drughunters

Drughunterdysten er en naturvidenskabelig konkurrence for danske gymnasie- og hf-elever med biologi, kemi og/eller bioteknologi på A/B-niveau arrangeret af H. Lundbeck A/S i forbindelse med 'Forskningens Døgn'. Formålet med konkurrencen er at give eleverne et indblik i udviklingen af nye lægemidler. Opgaverne omhandler problemstillinger i forbindelse med behandling af sygdomme i centralnervesystemet, og eleverne vil gennem dysten kunne stifte bekendtskab med blandt andet nervesystemets fysiologi, lægemiddelkemi og farmakologi. Konkurrencens opgaver er udformet således, at de rammer kompetencemålene for de kemiske, biologiske og bioteknologiske fag og dermed kan bruges som en del af pensum. Se mere på http://www.lundbeck.com/drughunters

Masterclass (drama)

Masterclasse er et tilbud til talentfulde elever indenfor drama, dans, musik, sang og scenografi. Masterclass arbejder projektorienteret i forhold til konkrete dramaprojekter. Masterclasse ledes af skolens to dramalærere og samarbejder med bl.a. instruktører og komponister fra københavnske teatre.
Masterclasse samarbekder med det finske gymnasium i byen Porvoo. Samme har vi opsat to forestillinger i Haslev og i Porvoo. Forestillingerne har kombineret forskellige kunst- og stilarter og udtryksformer indenfor teater/drama.
Masterclass afvikles både som længerevarende forløb efter skoletid, og som intensive weekendforløb.

Sommerskole

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) afholder i skolernes sommerferie sommerskoler (ScienceCamps) for interesserede gymnasie- og hf-elever. En UNF ScienceCamp er en unik mulighed for elever med naturvidenskabelig interesse til at møde noget nyt fagligt, og blive udfordret på en ny måde. Det kan fx handle om at lave sit eget computerspil eller at lære om robotteknologi. Derudover giver UNF mulighed for at stifte bekendtskab med hvad det vil sige at være universitetsstuderende. Science Camps foregår rundt om på landets universiteter i ugerne 29, 30 og 31, og koster kun 500 kr. alt inklusiv.
Se mere om UNF og deres sommerskoler på www.camps.unf.dk/

Kontakt os

MSG Haslev:
Skolegade 31, 4690 Haslev,
Tlf. 56 31 24 04,
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Haslev

MSG Ringsted:
Ahorn Allé 11, 4100 Ringsted,
Tlf. 57 68 11 40,
Email:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Ringsted

EAN-nr.:5798000557437    CVR-nr:29 55 41 53

Admin