Elevstatistik

Gennemsigtighed og åbenhed

I 2005 vedtog folketinget at skoler og undervisningsinstitutioner skal offentliggøre oplysninger, så man let kan sammenligne forskellige skoler og vurdere kvaliteten af undervisningen. Bekendtgørelsen om gennemsigtighed og åbenhed kan læses her. 

Elevstatistik fra Undervisningsministeriet

Statistik for HF og STX

Link til beskrivelse af nøgletallene

Fraværsstatistik

Fraværstallene for årgang 2017-2018 dækker over følgende fraværsårsager: sygdom, personlige forhold, ferie i skoletiden og fravær fra undervisning.

Fravær fra undervisning: 9.96%

Skriftligt fravær: 10.92%