Ryge- og snuspolitik

690x240

Jvf. rygeloven er det ikke tilladt at ryge på skolens område. Det er heller ikke tilladt at bruge snus.

Hvis du ryger eller bruger snus, skal det ske på de anviste områder uden for skolens grund. Overtrædelse af rygeforbuddet har følgende konsekvens:

- mundtlig advarsel
- skriftlig advarsel
- bortvisning fra skolen

Reglerne gælder også for dampning af væske både med og uden nikotin.

Fra den 7. juni 2016 er det ifølge EUs tobaksvaredirektiv blevet forbudt at bruge elektroniske cigaretter på børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder o.l., hvor der er børn under 18 år.