Misbrug og rusmidler

Rus/alkohol regler

Det er ikke tilladt at indtage alkohol i skoletiden eller på ekskursioner, hvor du repræsenterer skolen.
Ved cafeer og fester skal man have studiekort med for at få adgang (Studie- og ordensregler).

 

Sammen om at støtte unge - fælles misbrugspolitik i Campus Ringsted

ZBC Ringsted, VUC Ringsted, MSG Ringsted (Ringsted Gymnasium), Ringsted 10. Klassecenter, Ringsted Produktionshøjskole og Projekt Ungeliv – Ringsted Kommune


Unikt samarbejde mellem ungdomsuddannelser skal støtte unge i Ringsted

Flest mulige unge i Ringsted skal gennemføre deres uddannelse og samtidig styrkes i deres bevidsthed om sund livsførelse.
Det er målet med et nyt, unikt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne på Campus Ringsted og Ringsted Produktionshøjskole.


ZBC Ringsted, VUC Ringsted, Midtsjællands Gymnasium (MSG Ringsted), Ringsted 10. Klassecenter og Ringsted Produktionshøjskole er gået sammen om at skabe en fælles rusmiddelpolitik, der skal være med til at sikre, at unge gennemfører deres ungdomsuddannelse og får den nødvendige støtte, hvis de er på vej til at udvikle et problematisk rusmiddelforbrug.
Rusmiddelpolitikken betyder, at hver enkelt uddannelsesinstitution nu har klare retningslinjer og et beredskab på området.


Flere nøglemedarbejdere har desuden gennemgået træning, så de er klædt på til at opfange tegn på mistrivsel blandt de unge og kan handle løsningsfokuseret og inkluderende, hvis en ung har problemer med rusmidler.


"Hvor der er unge, er der ofte også rusmidler. Men et problematisk forbrug af alkohol og andre rusmidler er ikke foreneligt med undervisning og arbejde. Det indebærer risikoelementer som svigtende evne til indlæring og koncentration, ændret adfærd – eller ligefrem afhængighed, der ofte fører til, at en ung ikke gennemfører sin uddannelse," siger Benny Petersen, uddannelsesdirektør på ZBC Ringsted og en af deltagerne i udformningen af den fælles rusmiddelpolitik.


"Derfor har det været vigtigt for os at udarbejde en politik og skabe et handleberedskab, så vi meget tidligt og i et samarbejde har antennerne ude, når vi oplever en ung med et problematisk forhold til rusmidler. Det gør en forskel. Vi skal så tidligt som muligt hjælpe den unge til et godt liv," siger han.
Den fælles rusmiddelpolitik er et af flere initiativer, der sammen med uddannelsesinstitutionernes og kommunens øvrige indsatser tager afsæt i regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.


Det glæder Ringsteds borgmester Niels Ulrich Hermansen (V).
"I Ringsted har vi stort fokus på at så mange unge som muligt skal gennem ungdomsuddannelserne, og det kræver mange forskellige indsatser. Derfor er jeg utroligt glad for, at uddannelsesstederne har taget meget aktivt hånd om et fælles problem til stor gavn for de unge i Ringsted," siger Niels Ulrich Hermansen.
Rusmiddelpolitikken er frugten af et intensivt samarbejde om unge og rusmidler siden efteråret 2011 mellem de fem uddannelsesinstitutioner, Ringsted kommunes tilbud Ungeliv og Unges Misbrug, Socialstyrelsen.

Fakta
En fælles rusmiddelpolitik – kort og godt

Hvorfor lave en rusmiddelpolitik?
• Det giver tryghed for unge, forældre og medarbejdere
• Det skaber åbenhed om rusmidler
• Det afklarer ansvar
• Det giver tydelige og konkrete handlingsanvisninger
• Det sikrer ensartet reaktion og handling over for unge
• Det kan modvirke, at sårbare unge ekskluderes fra deres skole/uddannelse – men i stedet støttes og fastholdes i deres skole- eller uddannelsesforløb

Hvad indeholder vores rusmiddelpolitik?
• En vision: Vi vil støtte unge i deres muligheder for at gennemføre en uddannelse og føre et sund liv ved at forpligte os til at reagere og hjælpe, hvis en ung viser tegn på at have et problematisk forbrug af rusmidler.
• En mission: Vi vil bidrage til, at Ringsted Kommune opfylder målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
• Et beredskab: Hver institution udarbejder retningslinjer og en handlingsplan, der afspejler vores værdier og intentioner i den fælles rusmiddelpolitik.

Baggrund: Unge, rusmidler – og uddannelse

Unges holdninger til rusmidler
Rusmidler er en del af dansk ungdomskultur. Mange unge drikker, en del prøver at ryge hash og nogle eksperimenterer med feststoffer.
Men der er stor forskel på, hvordan de unge bruger rusmidler, og hvor sårbare de er over for at udvikle et problematisk forbrug af rusmidler.
De fleste unge mener selv, at de har styr på deres forbrug. Dog undervurderer de ofte forbrugets risici, viser forskning.

Hvad er et problematisk forbrug?
Når en ung har svært ved at fungere i skolen, på praktikpladsen eller socialt som følge af sit forbrug af hash, alkohol eller andre rusmidler, har den unge et problematisk forbrug af rusmidler, der kræver støtte fra de voksne og professionelle.

Hvilken rolle spiler skolen eller uddannelsesinstitutionen?
Det er ofte de professionelle, der arbejder med unge hver dag, som opfanger de første signaler om, at en ung har problemer. Derfor har deres og uddannelsesinstitutionens reaktion stor betydning for, hvordan en ungs forbrug udvikler sig. Bliver der handlet på de første bekymringer, er der også bedre chancer for, at den unge får den støtte, han eller hun har brug for, inden problemerne vokser sig for store.

Kilde: Unges Misbrug, Socialstyrelsen

Lærere fortæller:

Ingen skal være i tvivl om, hvor de kan få hjælp
- Janne Plamblek Græsbøll, overlærer og skolehjemsvagt på ZBC, har deltaget i de fælles kurser om unge og rusmidler.

"Det kan være svært som lærer at forholde sig til en elev, der ryger hash. Man kan nemt falde ind i en fordømmende rolle: "Nu skal du lige tage dig sammen og...". Men det hjælper ikke den unge. De ved jo ofte godt, at de har et problem. I stedet skal man møde de unge med tillid.

Rusmiddelpolitikken har givet tryghed. Alle har pligt til at reagere, hvis de har en bekymring for en ung. Og ingen må være i tvivl om, hvor de skal gå hen med deres bekymring – om det så er en kammerat til en ung eller rengøringspersonalet på skolen, der ser ting, lærerne ikke gør.

Det betyder, at unge får hjælp. Ingen skal have lov til at gå rundt og have det rigtigt dårligt hos os. Vi er ikke ligeglade. Det betyder også, at der er åbenhed om rusmidler og problemer. De unge ved, vi har fokus på det. De ved også, de bliver mødt med tillid. Det kan godt ske, jeg ikke kan redde dem, men jeg kan sætte nogle ting i gang, der kan hjælpe dem på vej."

Det er okay at have et problem
- Birgit Nielsen, linjefagslærer på Ringsted Produktionshøjskole, har deltaget i de fælles kurser om unge og rusmidler.

"Vi har fået et stort fælles fokus på rusmidler – og som lærer er det en stor styrke at vide, at jeg altid kan ringe til kollegaer på andre uddannelsesinstitutioner, hvis jeg støder ind i et problem, og trække på deres erfaringer.
Men den fælles rusmiddelpolitik betyder også noget for de unge. Åbenheden er blevet større. De unge ved, at det er okay at have et problem, hvis man bare gør noget ved det. På den måde er der også kommet et større fokus på rusmidler i de unges øjne.
Før gik der historier blandt eleverne om, at man blev smidt ud, hvis man for eksempel havde et problem med hash. Men det passer ikke. Det ved de unge nu – for vi har holdt oplæg for dem om den nye rusmiddelpolitik, og hvad vi gør, hvis de kommer til os med et problem. Så kan de regne med at få hjælp – hvis de samarbejder med os om det."


Vil du vide mere?

Kontaktpersoner:

Benny Petersen, uddannelsesdirektør, ZBC Ringsted
Tlf.: 57 68 24 02
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jørgen Kay, forstander, VUC Vestsjælland Syd
Tlf.: 58 55 50 50

Brian Olsen, vicerektor, Midtsjællands Gymnasium
Tlf.: 57 68 11 40

Troels Brandt, Forstander, Ringsted Produktionshøjskole
Tlf.: 88 32 63 45/Mobil: 20 90 51 03

Tom Bæk Rasmussen, leder af Ringsted 10. Klassecenter Ringsted Kommune, Campusskolen
Tlf.: 57 62 74 37/Mobil: 25 65 19 97
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Palle Pors, uddannelseschef, SOSU Sjælland Slagelse/Ringsted
Tlf.: 59 44 28 22/Mobil: 23 23 07 79
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Reinhold Schäfer, leder af Socialpsykiatrien og misbrugsbehandling, Ringsted kommune, Projekt Ungeliv,
Tel: 40 88 11 85
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt os

MSG Haslev:
Skolegade 31, 4690 Haslev,
Tlf. 56 31 24 04,
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Haslev

MSG Ringsted:
Ahorn Allé 11, 4100 Ringsted,
Tlf. 57 68 11 40,
Email:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Ringsted

EAN-nr.:5798000557437    CVR-nr:29 55 41 53

Admin