Fravær

Skolens håndtering af fravær er lavet med udgangspunkt i skolens overordnede Studie- og ordensregler
og Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

På Midtsjællands Gymnasium gælder disse regler også de interne, eksamenslignende prøver: AP- og NV-prøver, dansk-historie-opgaven i 1.g, studieretningsopgaven i 2.g, årsprøver og terminsprøver.

Fravær fra undervisning og deraf følgende sanktioner fremgår af Regler for IT-adfærd, rygning/alkohol og fravær fra undervisningen

Læs mere i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser