Fastholdelsesstrategi

MSG-tiltag for at fastholde elever og støtte elever i at gennemfører en ungdomsuddannelse

En del af skolens fastholdelsespolitik varetages i det daglige arbejde af klasseteams. Teamet består af klasselærer og studievejleder.

Der afholdes forskellige samtaler gennem ungdomsuddannelsen:

  • Indslusningssamtale med elever i den første del af første år på skolen.

  • Trivselssamtaler på alle klassetrin med enkelte elev i løbet af skoleåret. Samtaler kan være udsprunget af en opfølgning på introduktionssamtalerne, skolens politik omkring fraværsregistreringen eller efter henvendelse fra klassens lærere.

  • Individuelle samtaler, der kan bestå af en enkelt samtale, men også flere samtaler med samme elev.

  • Gruppesamtaler er vejledning i klassen eller for en delmængde af klassen. Her italesættes de udfordringer, der er ved at gå på en ungdomsuddannelse.

Observation af klasse
Herudover foretages der observationer i de enkelte klasser med henblik på at afdække indlæringskulturen

Elevfravær
Gymnasiet har en klar politik omkring elevfravær. Der foretages månedlige vurderinger af fravær. Der indkaldes til samtaler, der skal afdække årsagerne til fraværet.              
Ved samtalerne laves en handleplan for, hvordan fraværet kan nedbringes.

Mentorordning
Elever, der har eller får konstateret sygdom, kan få tildelt mentorer, der støtter gennem skoleforløbet. Denne støtte kan være både personlig og faglig støtte.

Læse og skrivevejledning
Alle 1.g elever møder læse- og skrivevejlederne i løbet af de første par uger, hvor vi kommer rundt i alle klasser og laver elektronisk screening af læse- og skrivefærdigheder.

Gymnasiets to læsevejledere hjælper elever, som har læse- og skrivevanskeligheder. Læsevejlederne kan også kontaktes hvis en elev oplever udfordringer med lektielæsning, eller har svært ved at strukturere sine skriftlige opgaver.

Lektiecafé
På Midtsjællands Gymnasium kan elever altid få hjælp til lektier, større opgaver og andre faglige udfordringer.

Der afholdes lektiecafé et par gange om ugen, hvor der er mulighed for at få hjælp til at få hul på lektierne i bl.a. matematik og til at få skabt nogle gode arbejdsvaner.

Kontakt os

MSG Haslev:
Skolegade 31, 4690 Haslev,
Tlf. 56 31 24 04,
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Haslev

MSG Ringsted:
Ahorn Allé 11, 4100 Ringsted,
Tlf. 57 68 11 40,
Email:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Ringsted

EAN-nr.:5798000557437    CVR-nr:29 55 41 53

Admin