ETU

Elevtrivselsundersøgelse MSG - 2014

Eleverne på MSG gennemførte elevtrivselsundersøgelse (ETU) i foråret 2014.

Behandling af undersøgelsens resultater er sket ved, at elevrådene på begge afdelinger har kommenteret på undersøgelsens resultater, hvorefter et ETU-udvalg bestående af elever, pr-formændene og ledelsesrepræsentanter har udarbejdet tre anbefalinger, som elever og personale på MSG skal arbejde ud fra.

Endvidere har ETU-udvalget udarbejdet en handleplan for synliggørelse af anbefalingerne og en plan for evaluering af anbefalingerne.

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 kan læses her.