Ekskursioner og studierejser

Rejseregler for Midtsjællands Gymnasium gældende fra 1.august 2011

På MSG er formålet med ekskursioner og studierejser, at elever og lærere har mulighed for at bringe viden og fagene i spil på en anderledes måde end den daglige undervisning giver mulighed for.

På ekskursioner og studieture skal alle elever deltage, undtagelsesvis kan rektor dispensere.

På skoleårets to semestermøder aftaler klassens lærere, hvilke lærere som tænker at udbyde ekskursion eller studietur for det kommende semester.

Ekskursionsformer på årgangene

1-dags ekskursioner – gælder alle årgange:
Hvert fag kan højst tage på en 1-dagsekskursion pr. år. Undtagelsesvis kan en 1.dags ekskursion længes i forbindelse med en week-end, så ekskursionen varer 3 dage.

Der kan ikke foretages 1-dags ekskursioner med klasserne efter 1. april.

Faget bruger 3 timer på en 1-dags ekskursion og læreren tildeles yderligere 4,4 timer.

Flerdages ekskursioner:

1. g: Efter jul kan klassen tilbydes en 3-dages ekskursion
Faget bruger 6 timer på ekskursionen.

2. g: Hver stamklasse kan rejse 1 uge i uge i skolens terminsprøve uge(forår)
Fagene bruger 6 timer per deltagende fag på studieturen.

3.g/2.hf: Valgfag (B+A) kan rejse op til 3-dage i løbet af valgfaget i 3.g. Der kan rejses i uge 37. Faget bruger 9 timer på ekskursionen

1.HF: Hver stamklasse kan rejse éen uge i foråret (Placeret i uge skolens
terminsprøve ugen)
Fagene bruger 6 timer per deltagende fag på studieturen.
Hvis der deltager 2 fag bruges 6 timer/fag

2.HF: Hver stamklasse kan (hvis de ikke rejste i 1.HF) rejse 1 uge
Fagene bruger 6 timer/deltagende fag på ekskursionen

Skolens internationale aktiviteter kan ligge uden for ovennævnte tidspunkter.

Procedurer for ansøgning og tilrettelæggelse af ekskursioner:

Ved 2.g studietur /HF- studietur:

Klassens lærere aftaler, hvilket/hvilke tilbud (max. 2), eleverne skal have.
De aktuelle lærere fremlægger tilbuddene for klassen. Tilbuddene skal indeholde en skriftlig beskrivelse af formål og indhold.
Ansøgning om studietur/ekskursion skal være rektor i hænde senest 5 mdr. før afrejsedato..
Eleverne tilkendegiver ved en anonym og skriftlig afstemning om de ønsker at rejse og i givet fald, hvilken rejse de ønsker.
Skolens udgifter for hver lærer må maximalt blive 7100 kr. De dækker både rejse/overnatning/time/dagpenge.
Elevernes udgift til rejse/overnatning og større ekskursioner på destinationen må maximalt blive 3700 kr (2012/2013) for studieture.
Der skal rejse 2 lærere repræsenterende 2 fag med hver klasse.
Ved studieture i 2.g skal det ene fag i STX klasserne om muligt være et studieretningsfag. Hvis 2 klasser rejser til samme destination, er det tilstrækkeligt med 3 lærere, såfremt mindst en af lærerne har eleverne i begge klasser.

Ved 3 dages ekskursioner for valgfag i 3.g gælder:

Ansøgning om studietur/ekskursion skal være rektor i hænde senest 3 mdr. før afrejsedato.
Eleverne tilkendegiver ved en anonym og skriftlig afstemning om de ønsker at rejse.
Elevernes udgift til rejse/overnatning og større ekskursioner på destinationen må maximalt blive 2500,- kr for studieture. Faggrupper skal give forslag på budget inden påskeferien.
Skolens udgifter for hver lærer må maximalt blive 3500 kr. De dækker både rejse/overnatning/time/dagpenge.

1-dagsekskursioner:
Ansøgning om ekskursion skal være rektor i hænde senest 3 uger før ekskursionsdatoen.
Eleverne betaler selv transport og evt. udgifter til entre.

Hvert år bliver beløbene pristalsreguleret.

Kontakt os

MSG Haslev:
Skolegade 31, 4690 Haslev,
Tlf. 56 31 24 04,
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Haslev

MSG Ringsted:
Ahorn Allé 11, 4100 Ringsted,
Tlf. 57 68 11 40,
Email:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Ringsted

EAN-nr.:5798000557437    CVR-nr:29 55 41 53

Admin