Ekskursioner og studierejser

Rejseregler for Midtsjællands Gymnasieskoler gældende fra 1.august 2019

På MSG er formålet med ekskursioner og studierejser, at elever og lærere har mulighed for at bringe viden og fagene i spil på en anderledes måde end den daglige undervisning giver mulighed for.

På ekskursioner og studieture skal alle elever deltage, undtagelsesvis kan rektor dispensere.

På skoleårets to semestermøder aftaler klassens lærere, hvilke lærere som tænker at udbyde ekskursion eller studietur for det kommende semester.

Ekskursionsformer på årgangene

1-dags ekskursioner – gælder alle årgange:
Hvert fag kan højst tage på en 1-dagsekskursion pr. år.
Der kan ikke foretages 1-dags ekskursioner med klasserne efter 1. april.
Faget bruger 4 lektioner på en 1-dags ekskursion.

Flerdages ekskursioner:
2.g: Hver stamklasse kan rejse 5 skoledage i skolens terminsprøveuge(forår) Fagene bruger 3 lektioner per dag per fag, hvilket bliver til 9 lektioner (fratrukket to rejsedage).
2.HF: Hver stamklasse kan rejse 5 skoledage i efteråret inden uge 42. Fagene bruger 3 lektioner per dag per fag, hvilket bliver til 9 lektioner (fratrukket to rejsedage).
Skolens internationale aktiviteter kan ligge uden for ovennævnte tidspunkter. CV og HM koordinerer disse.

Procedurer for ansøgning og tilrettelæggelse af ekskursioner:

Ved 2.g studietur /HF- studietur:
Der er udarbejdet studietursmanual til brug ved planlægning af studietur. Manualen ligger i MSG Håndbogen.
Ansøgning om studietur/ekskursion skal være rektor i hænde senest 5 mdr. før afrejsedato.
Eleverne tilkendegiver ved en anonym og skriftlig afstemning om de ønsker at rejse og i givet fald, hvilken rejse de ønsker.
Skolens udgifter for hver lærer dækker ud over lønnen for de afholdte lektioner følgende udgifter: rejse, logi, timedagpenge og aftalt rådighedsbeløb på 2000 kroner.
Elevernes udgift til transport (rejse), logi, entre og ekskursioner på destinationen må maximalt blive 4000 kroner for studieture.
Der skal rejse 2 lærere repræsenterende 2 fag med hver klasse.
Ved studieture i 2.g skal det ene fag i STX klasserne om muligt være et studieretningsfag. Hvis 2 klasser rejser til samme destination, er det tilstrækkeligt med 3 lærere, såfremt mindst en af lærerne har eleverne i begge klasser.

1-dagsekskursioner:
Ansøgning om ekskursion skal være rektor i hænde senest 3 uger før ekskursionsdatoen. Eleverne betaler selv transport og evt. udgifter til entre. Skolen kan bidrage med støtte til guide på 1 dags ekskursion med op til 1000 kroner per klasse.

Hvert år bliver beløbene pristalsreguleret.

Kontakt os

MSG Haslev:
Skolegade 31, 4690 Haslev,
Tlf. 56 31 24 04,
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Haslev

MSG Ringsted:
Ahorn Allé 11, 4100 Ringsted,
Tlf. 57 68 11 40,
Email:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Ringsted

EAN-nr.:5798000557437    CVR-nr:29 55 41 53

Admin