Bestyrelsen

Bestyrelsen for Midtsjællands Gymnasium har det overordnede ansvar for Midtsjællands Gymnasium

Bestyrelsens sammensætning

Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium

Rektors resultatløn