Krammekunst af papir i en corona-tid

Svens krammeskulptur himmel 450 pxMennesker i en corona-tid. Man vil give et kram, men kan ikke. Skulptur af Svend Brandt Jensen, 3.b

- Jeg startede med gerne at ville lave noget med et kram, dét kram vi ikke må give hinanden i øjeblikket og som mange savner. Hænder og arme var mit udgangspunkt, da jeg ser disse som grundelementer ved et kram – eller et håndtryk. Generelt den fysiske kontakt.
Netop uroen/mobilens balanceelement gjorde "krammet" umuligt – de svævende elementer må ikke mødes, for så kan de ikke dreje rundt og være mobile.

Sådan fortæller Svend Brandt Jensen fra 3.b på MSG Haslev om den måde, han har valgt at løse sin billedkunst-opgave med temaet "Mennesker i corona-tiden".

Læs: Sådan bruger MSG corona-krisen aktivt i undervisningen

Paven tweeter på latin også om corona og eleverne på MSGs latinhold arbejder med oversættelsePaven tweeter på latin - også om corona - og eleverne på MSGs latinhold arbejder med oversættelse
Hvad har Corona-krisen at gøre med gymnasie-fag som dansk, matematik, spansk, latin og mange andre? Meget, i hvert fald hvis man ser på, hvordan lærerne på MSG har grebet timerne an. For godt nok er der et pensum, som skal følges, men samtidig griber corona-krisen ind i så mange sider af vores samfund, at det er oplagt at gøre det faglige stof ultra-aktuelt ved at inddrage forskellige aspekter af corona-krisen, når der undervises.


450 px I matematik arbejder eleverne med matematikken bag SIR modeller som denne over epidemiers udbredelseI matematik arbejder eleverne med matematikken bag SIR modeller som denne over epidemiers udbredelseMatematik, for eksempel. De fleste danskere har set graferne med den røde og den grønne corona-kurve på tv. Det er matematik, det hedder en SIR-model, og den beskriver hvordan en epidemi udvikler sig i en befolkningsgruppe. På matematiklærer Flóvin Tor Nygaard Næs’ valghold i matematik A har eleverne sat sig ind i matematikken bag kurven og har arbejdet med at kunne udregne deres egne SIR-kurver.


Men latin? Kan undervisningen i et uddødt gammelt sprog drejes til at have noget med corona at gøre? Sagtens, viser det sig, for Pave Frans tweeter på latin, også om corona. Så latinlærer Mia Liv Grøsfjeld Bitsch har sat sine elever i latin til at oversætte nogle af pavens tweets fra latin til dansk. Selv om latin ikke længere tales som sprog, har paven faktisk en lille million følgere på sine latin-tweets.

450 px Naturgeografi og corona klodens seismiske bevægelser er mindsket efter corona nedlukningerne kilde NatureNaturgeografi og corona: klodens seismiske bevægelser er mindsket efter corona-nedlukningerne (kilde: Nature)

Hvad med naturgeografi og corona? Selve vores klode er påvirket, har naturgeografilærer Marcus Dejgaard Naselli undervist sine elever om: De seismiske rystelser, som skyldes menneskelig aktivitet, er faldet efter nedlukningerne af landene. CO2-udledningerne er også faldet på grund af den mindskede trafik. Men hvem tænker over, at vores vejrudsigter også er påvirket, så de bliver mindre sikre, fordi de data om vejret, som DMI normalt indsamler fra fly, ikke leveres, fordi flyene ikke flyver.

450px Samfundsfag er et oplagt corona fag
Samfundsfag er selvfølgelig et oplagt ”corona-fag”. Alt det, der plejer at være mere eller mindre teoretisk stof i timerne, er nu pludselig reel virkelighed. Samfundsfagslærer Gunvor Vincents Olsen nævner corona-hjælpepakkerne til virksomheder som eksempel på noget, hun har undervist sine 3.g’er om. Det er såkaldt ekspansiv finanspolitik, opfundet for snart hundrede år siden af den britiske økonomi John Maynard Keynes, hvis økonomiske teori er fast stof for samfundsfagseleverne.
- Jeg har også brugt den hurtigere måde der træffes beslutninger i Folketinget for tiden i forhold til en diskussion af effektivitet over for det at have en grundig debat i demokratiet, på mine 1.g hold til start af et demokratiforløb, fortæller hun.


I engelsk arbejder man både med selve sproget og med viden om samfundet i de engelsktalende lande. Engelsklærer Allan Hulebæk Hansen har et forløb om Amerikanske Værdier med sine engelsk-A elever i 2.c, og her har han blandt andet bedt dem finde amerikanske artikler om præsident Trumps håndtering af Corona-krisen og lave en retorisk analyse af dem.

450px Line Mønsteds engelsk elever har lyttet til corona reportager fra New York Times podcasten The Daily
Line Mønsted har haft sine 1-g engelsk-elever til at arbejde med New York Times podcasten The Daily.
- De får lov til at vælge episoder - som alle har corona som omdrejningspunkt (det kan fx være et afsnit om fanger på Rikers Island, om arbejdsløshed i USA, om tydeligheden af sociale forskelle i colleges i forbindelse med hjemsendelse og virtuel undervisning) - som de så skriftligt eller mundtligt skal analysere og videreformidle, fortæller Line Mønsted, som også bruger podcast-lytningen til at skabe en fysisk afveksling i den virtuelle undervisning:
- Når de lytter, bliver de sendt ud på en gåtur, så de får et break fra computeren.


Line Mønsteds elever har også arbejdet med at skrive en form for dagbogsnotater på engelsk om deres liv for og under corona-tiden.


Idræt er et fag med indlysende udfordringer under corona-krisen. Men det samme gælder idrætsforeninger, så idrætslærer Lise Slott Rasmussen har haft et idrætshold i gang med at interviewe personer fra lokale idrætsforeninger, for derefter at lave et projekt med forslag til, hvordan idrætsklubber kan lave aktiviteter, der kan fastholde medlemmer, når de ikke kan dyrke deres sport.

450 px Flere af danskholdene har arbejdet med Det Kongelige Teaters online forestilling Karantæne
Mange af holdene i dansk har set og arbejdet med Det Kongelige Teaters forestilling ”Karantæne”, hvor skuespillerne har siddet hjemme hver for sig med et kamera og skabt en forestilling, der blev sendt online.
- Det er en forestilling, som i høj grad rammer ned i en aktualitet, eleverne kan spejle sig i, siger dansklærer Sofie Minke Andersen. - Her møder vi en familie, hvor de forskellige karakterer reagerer vidt forskelligt på den krise, der opstår. Samtidig er det en forestilling, hvor også musik, dans og poesi mødes, så der er mange kunstneriske udtryk i brug - hvilket giver grobund for mange interessante diskussioner om tolkninger og symbolske lag.


Flere af danskholdene har også arbejdet med digteren Caspar Erics digte i hans ”Dagbog fra dage med Covid-19”, og dansklærer Signe Boe Rasmussens elever har derefter skrevet deres egne corona-digte og udgivet dem, anonymt, på tumbl.
- De er blevet ret fine, siger Signe Boe Rasmussen.


Det er en svær tid for eleverne, når det meste eller al deres undervisning foregår hjemme, online over computeren, alene og uden det fysiske nærvær med andre, og uden de små afbrydelser, som ellers kan give luft i det faglige. Dansklærer Dorthe Kvetny Koefoed har prøvet at give sine elever et lille åndehul ved at lave en KAHOOT, hvor hver elev skulle sende hende et billede, der repræsenterede deres hverdag under corona-vilkår.
- Så skulle de i KAHOOTEN gætte, hvis billede det var. Der var udsigt fra værelser, tegninger, strikketøj, læsehjørner, kæledyr, yndlingsspiser etc, og så fik hver elev lejlighed til lige at fortælle lidt om sit billede, og det var hyggeligt, siger hun.

- Vi har i dansktimerne talt om de nye ord, der er kommet ind i vores sprog her i Corona-tiden, fortæller dansklærer Stine Volsing Smith Riis. - Det kan fx være ord som samfundssind, hudsult, værnemidler, flokimmunitet og forsamlingsforbud. Det er ikke nødvendigvis nye ord, men ord vi låner fra andre fagområder - fra sundhedsområdet, politikersprog osv.

450px rozalen
Med titusinder af døde på grund af corona er Spanien et af de hårdest ramte lande. I faget spansk bliver der derfor også arbejdet med corona-stof.
- Lige nu bruger vi en sang fra en af de spanske kunstnere, Rozalen, og sangen giver ord til og udtrykker noget om både de sociale ændringer og de følelsesmæssige konsekvenser af denne corona-periode, siger spansklærer Carmen Egido Mateos.


Tilsvarende har spansklærer Rosalba Cazòn López ladet sine elever læse tekster, der både beskriver situationen i Italien, Danmark og Spanien, samt facebook-indlæg med forskellige meninger om problematikken.
- Eleverne har skrevet et blogindlæg på spansk, hvor de har forholdt sig til de forskellige input, samt givet deres mening om det, fortæller Rosalba Cazòn López.

Faget psykologi drejer sig blandt andet om stress og kriser, og corona-krisen har derfor givet aktuelt fagligt stof til Caroline Van Bronswijks psykologihold.

Virus og pandemier er fast stof i faget biologi. For biologilærer Anne Betak kom corona-pandemien derfor som en slags absurd virkeliggørelse af det teoretiske stof, hun lige havde været igennem med sine biologihold.
- Vi så filmen ”Contagion” i december og arbejdede med immunsystemet, influenza og mikroorganismer. Det var ret surrealistisk at havne i denne situation et par måneder senere, når man sammen med eleverne havde set og gennemgået influenza-pandemier, siger hun.

 

MSG-idrætselever bruger Corona-krisen aktivt i undervisning

450 px MSG elever i virtuelt gruppearbejde om forslag til hvordan Benløse Floorball Club kan fastholde medlemmerne under Corona krisen. Det er Line Fletcher Christiansen øverst til venstreMSG elever i virtuelt gruppearbejde om forslag til hvordan Benløse Floorball Club kan fastholde medlemmerne under Corona-krisen

Hvordan holder man liv i en idrætsklub, når man på grund af Corona-situationen ikke må forsamles mere end 10 personer, ikke må være indendørs, og ikke må være tættere på hinanden end 2 meter?

Det er en udfordring for idrætsklubberne, men igennem et par uger har det nu også været en faglig udfordring for eleverne på 3.g-idrætsholdet på MSG Ringsted. De har nemlig brugt corona-krisen til at arbejde på et projekt, hvor de prøver at komme med forslag til, hvordan lokale idrætsklubber kan holde medlemmerne i gang, og dermed tilknyttet, når der ikke kan udøves den sport, de plejer at udøve.

- Da vores lærer præsenterede os for projektet, var min første tanke: Hvordan skal vi som elever kunne komme med forslag, når de ikke engang ved det i ministeriet? siger Line Fletscher Christiansen fra 3.y, som sammen med sin gruppe beskæftiger sig med Benløse Floorball Club. Men de har ufortrødent kastet sig ud i arbejdet, der blandt andet indebærer at interviewe en kontaktperson fra klubben for at finde ud af, hvor udfordringerne for klubben er.

Mindeord om Per Mortensen

Mandag eftermiddag den 4. maj modtog skolen den sørgelige besked om, at Per Mortensen var død efter kort tids sygdom.

Per har været ansat på Midtsjællands Gymnasium siden 1. august 2010 og har været med i opbygningen af MSG Ringsted.

Per var en meget afholdt kollega og lærer på skolen. Han brændte for sit fag biologi, og da skolen valgte at udbyde bioteknologi, var Per selvfølgelig klar til at indgå i dette arbejde. Han var en respekteret tovholder i sin faggruppe og påtog sig altid et ansvar for sine fagkolleger.

Han var ambitiøs på sine elevers vegne og troede på, at de kunne blive dygtige og opleve glæden ved naturens- og biologiens mysterier.

Med sin rolige og respektfulde personlighed udfyldte Per rollen som studievejleder på bedste vis. Han var opmærksom på sine elever og turde også stille krav til dem, for at de skulle tro på, at de kunne og ville gennemføre deres ungdomsuddannelse.

Vi vil savne Per på lærerværelset. Han var god at tale med og han var god at samarbejde med. Han lyttede og med et glimt i øjet kunne han ofte bane vejen for en løsning.

Mandag den 4. maj mistede vi en god og værdsat kollega og lærer på Midtsjællands Gymnasium.

Vi sender vores tanker til Pers familie i en svær tid.

Æret være Pers minde.

Lene Eilertsen

Rektor

Tjek ud: MSG Power Vocals on SoundCloud!

MSG Power Vocals Bad Guy on Soundcloud 450px

MSG Power Vocals er MSG's rytmiske vokalensemble for talentfulde vokalister, som brænder for pop- og rockgenren. Lige inden Corona-krisen var Power Vocals i gymnasiets lydstudie for at lave en indspilning af nummret Bad Guy, oprindelilgt skrevet af Billie Eilish sammen med hendes bror Finneas O'Connell . Du kan høre kor-versionen med MSG Power Vocals ved at klikke på billedet ovenfor.

Kontakt os

MSG Haslev:
Skolegade 31, 4690 Haslev,
Tlf. 56 31 24 04,
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Haslev

MSG Ringsted:
Ahorn Allé 11, 4100 Ringsted,
Tlf. 57 68 11 40,
Email:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Ringsted

EAN-nr.:5798000557437    CVR-nr:29 55 41 53

Admin