Sådan søger jeg

Optagelse på en uddannelse på MSG 

Ansøgning foregår via optagelse.dk gennem din UU-vejleder på din skole. Har du spørgsmål hertil, kan du henvende dig til din UU-vejleder eller også direkte til gymnasiet. Vi vil gerne hjælpe dig videre

Ansøgningen skal være indsendt inden den 1. marts

På ansøgningen skal du vælge, om du søger MSG Haslev (STX/HF) eller MSG Ringsted (STX).

Optagelsesprøver

Hvis du ønsker at tage en STX eller HF, selv om din skole eller UU-vejleder har erklæret dig ”ikke egnet”, eller hvis du ikke har afsluttet folkeskolen med en afgangsprøve, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve (OPT). Hvis du ikke kommer direkte fra en 9. eller 10 klasse, skal gymnasiet vurderer din parathed – evt. ved brug af en optagelsesprøve.

Ved en optagelsesprøve vurderes det faglige niveau, og ansøgerens personlige og sociale forudsætninger.I vurderingen lægges vægt på ansøgerens evne til at lytte, modtage og bruge instruktion, evne til at vurdere egne styrker og svagheder samt ansøgerens selvstændighed, motivation og engagement.
Der prøves i forskellige fag, afhængigt af hvilken uddannelse/ hvilken studieretning der søges optagelse på.

Ansøgere til HF: Ansøgeren prøves i: dansk, engelsk og matematik

Ansøgere til STX: Her er prøvefagene dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi

Optagelsesprøven vil foregå først i april måned og vil typisk vare 4-5 timer. Elever, der skal til optagelsesprøve, vil modtage et brev fra skolen senest 2 dage før prøven. Allerede samme dag vil I få svar på, om I kan optages på den ønskede uddannelse.

Kontakt os

MSG Haslev:
Skolegade 31, 4690 Haslev,
Tlf. 56 31 24 04,
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Haslev

MSG Ringsted:
Ahorn Allé 11, 4100 Ringsted,
Tlf. 57 68 11 40,
Email:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Ringsted

EAN-nr.:5798000557437    CVR-nr:29 55 41 53

Admin