Masterclass i teater

Er du til teater? Så kom!

Masterclass i teater er et tilbud til talentfulde elever inden for drama, dans, musik, sang og scenografi.
Masterclass i drama arbejder projektorienteret i forhold til konkrete dramaprojekter.
Holdet ledes af skolens to dramalærere – og de samarbejder med bl.a. instruktører og komponister fra københavnske teatre.
Masterclass i drama samarbejder bl.a. også med det finske gymnasium i byen Porvoo. Sammen har vi opsat to forestillinger i Haslev og i Porvoo. Forestillingerne har kombineret forskellige kunst-, og stilarter og udtryksformer inden for teater/drama.
Masterclass i drama afvikles både som længerevarende forløb efter skoletid og som intensive weekendforløb.

Skuespillere, musikere, dansere, akrobater og scenefolk

Hver år gennemfører vi en Masterclass i drama på højt niveau i samarbejde med folk fra det professionelle teatermiljø. Der er auditions for både skuespillere, musikere, dansere, akrobater og scenefolk. Der arbejdes på højtryk, og vores forestillinger og scenografi er helt ud over det sædvanlige.

Vi laver aldrig det samme!

Vi har lavet ny-cirkus, kammerspil, in-ja-face-teater og meget andet. Hvert år er det nyt og anderledes. Ingen, der har været med, glemmer det.

Teater-Vi-Tør

MSG’s dramaarbejde rækker også ud over gymnasiet. Nogle år samarbejder vi med teaterprojekter i andre lande. Vi arbejder også med afgangselever i folkeskolerne, med flygtningeteater, med en teater-tænketank og meget andet. Vi kalder vores dramakoncept for Teater-Vi-Tør.

Læs mere på Teater-Vi-Tør’s hjemmeside.

Masterclass i drama er et tilbud uden for timerne. Men du kan også vælge drama som kreativt fag på C-niveau.
Ofte arrangerer vores dramalærere også mindre drama-projekter, hvor du kan få lov at prøve dig selv af, før du eventuelt vælger at gå til audition i Masterclass i drama. Du skal være parat til at bruge en del fritid på drama, når det går løs.