Læse- og skrivevejledning

Skolens to læse- og skrivevejledere kan hjælpe elever med læse- og skriveproblemer. Dette kan både være gennem individuel vejledning og gennem særlige kurser.

Det er læse- og skrivevejlederne, som indstiller elever til at få en IT-rygsæk med hjælperedskaber til læse- og skrivevanskeligheder.

Vejlederne kan kontaktes gennem Lectio:

MSG Haslev: Annette Bækvang (AB)
MSG Ringsted: Lis Drost (LI)