Elevrådet

Skolen har et aktivt elevråd på hver afdeling

I elevrådet sidder repræsentanter fra alle klasser. Elevrådet varetager elevernes interesser i forhold til skolens ledelse, og er med i skolens bestyrelse samt i skolens forskellige udvalg.

MSG Ringsted

Elevrådsformand: Sigurd Bentaouzina Meyer, 3w

MSG Haslev

Elevrådsformænd: Sofie Skeem Herum, 3c og Hilde Agergaard Svendsen, 3b

Elevrådsmøder

Elevrådene afholder møder på deres afdelinger jævnligt. Elevrådene arrangerer endvidere i løbet af skoleåret forskellige arrangementer, som er fælles for de to elevråd. Der afholdes hvert år et samlet seminar i september med de to afdelingers elevråd og skolens ledelse.

DSC 0020 - Kopi