Elevrådet

Skolen har et aktivt elevråd på hver afdeling

I elevrådet sidder repræsentanter fra alle klasser. Elevrådet varetager elevernes interesser i forhold til skolens ledelse, og er med i skolens bestyrelse samt i skolens forskellige udvalg.

MSG Ringsted

Elevrådsformand Astrid Skov Andersen, 3z og næstformand Nanna Sofie Nilsson, 2x

MSG Haslev

Elevrådsformænd: Ásdís Bragadóttir, 3d og Julie Hegelund, 3d

Elevrådsmøder

Elevrådene afholder møder på deres afdelinger jævnligt. Elevrådene arrangerer endvidere i løbet af skoleåret forskellige arrangementer, som er fælles for de to elevråd. Der afholdes hvert år et samlet seminar i september med de to afdelingers elevråd og skolens ledelse.

DSC 0020 - Kopi

Læs artiklen: Hovedet i blød for (endnu) bedre undervisning
Tænk på en time. Tænk på en lærer. Tænk på dig selv. Og spørg så: Hvordan kan vi gøre det lidt bedre?

- Det er rektor Lene, der har bedt elevrådene kaste sig ud i tænkearbejdet. Startskuddet blev givet med et fælles seminar i efteråret 2014 på Sørup Herregård. I alt 42 elever fra de to skolers elevråd arbejdede i grupper med forskellige dele af trivsels-undersøgelsen, med fremlæggelse for hinanden bagefter.