Audition til MSG masterclass

 teater vi tør

 ”INSTITUTION”


VANDREFORESTILLING

Dette er vores arbejdstitel på den kommende masterclass-produktion som kommer til at spille til november 2020, nærmere bestemt i uge 47.
I løbet af hele år 2020 har Faxe Kommune valgt at markere 150 året for Haslev som stationsby, og i denne sammenhæng har Teater-Vi-Tør og MSG valgt at byde ind med en forestilling som har Midtsjællands Gymnasium, tidligere Haslev Gymnasium, som omdrejningspunkt.
Vores tilgang til projektet har været at undersøge betydningen af ordet og begrebet INSTITUTION - hvad ligger der i dette?
For nogle er det et udtryk for stabilitet, at være kulturbærende, ja måske ligefrem kvalitet, for andre har det modsat en lidt mere negativ klang og for andre igen vil alene ordet få det til at isne indvendigt.
Haslev Gymnasium blev grundlagt for nu 107 år siden, som følge af, at byen med sin station, voksede sig stor, og hurtigt viste der sig at være efterspørgsel på forskellige uddannelser i byen.
Ingeborg Davidsen, højskoleforstanderens datter, kom til at gå på den allerførste årgang sammen med 4 andre elever. I selskab med hende rejser vi til langt ind i fremtiden.

Igen i år er vi så sindssygt heldige at kunne samarbejde med dramatiker Simone Isabel Nørgaard som lige nu er nomineret til en Reumert for hendes manuskript til "Jordens Indre".

 Simone Isabel Nørgaard
Dramatiker Simone Isabel Nørgaard.

 

Om stykket

Årets masterclass bliver en vandreforestilling hvor publikum i løbet af forestillingen vil møde tre forskellige scener som repræsenterer henholdsvis FØR – NU og FREMTID
Årets Masterclass - bliver i år et sammenstød mellem flere kunstformer: drama, musik, dans, og medie performance
Årets Masterclass - bliver en visuel og sanselig postmoderne forestilling med træk fra både realisme og performancegenren og installationskunst
Årets Masterclass - skal opføres flere dage på gymnasiet i slutningen af november
Årets Masterclass - er faglig fordybelse og udvikling, selvindsigt, samvær, venskab, ansvar og meget mere
Årets Masterclass - bliver i større grad tekstbaseret
Årets Masterclass - bliver unbelievable
Årets Masterclass - bliver måske for dig……..

 

Audition runde 1:
Torsdag d. 3. september fra klokken 16:20 på MSG Ringsted

 

De elever fra MSG-R og MSG-H, vi kalder ind til audition er:

- Teaterfolk (skuespillere) – begge køn OBS
- Dansere – begge køn – Dansere skal her forstås meget bredt og gerne også kraftfuldt
- Sangere – køn: kvinder
- Musikere OBS OBS her søger vi strygere (violin, bratch, cello, kontrabas), elektroniske instrumenter især tangentinstrumenter, trommeslagere (trommepads), DJ.
- Kreative folk (grafik, videoredigering, tegning, billedmanipulation, programmering, lys, lyd m.m.)
- Kostumierer / scenografi / regissør

 

Forberedelse til audition

Til prøven vil den enkelte blive bedømt på...
Skuespillere: Præ-indstuderet tekst som I får tilsendt inden prøven + et evt impro setup.
Sangere: En præ-indstuderet vokal sekvens evt. med instrumentakkompagnement efter eget valg.
Dansere: En præ-indstuderet fysisk act.
Musikere: Fremførelse af materiale efter eget valg. Gerne to ting som udtrykker bredde.
Resten (teknikere, kostumierer, regissør og scenografer): Interviews hvor I eventuelt kan fremlægge relevant materiale.

Til prøven vil Nikolaj Dinesen (broadcasting og visuals), Sylvia Miklas (koreograf), Maria Holst Andersen, Svend og Carla E (kostume), og undertegnede være til stede.

 

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Tilmelding til audition:
Skriv til Torben Ibsgaard (TI) på lectio og opgiv navn, klasse og telefonnummer.

Deadline for tilmelding:
Tirsdag d. 25. august klokken 16:00

 

Kærlig hilsen
Torben Ibsgaard på vegne af Teater-Vi-Tør og Masterclass i Teater.
Er der spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig.